ANDRE BIBLIOTEKER: Det store bibliotek – for alle

Skrevet af

Jens Thorhauge

13 februar, 2018

Hvad ville du gøre, hvis du var chef for et bibliotek med 33.000 m2 areal, 80 km reoler, over 2.000 siddepladser og 600 ansatte? Hvis spørgsmålet virkelig skulle blive aktuelt, vil jeg anbefale en studietur til BAnQ. Verdens største fransksprogede folkebibliotek, der hverken ligger i Paris eller det øvrige Frankrig, men i Montréal i den fransksprogede delstat Québec i Canada, hvor La Grande Bibliothèque arbejder med disse rammer. 

Biblioteket hedder officielt Bibliothèque et Archives nationales du Québec, i daglig omtale BAnQ eller slet og ret La Grande Bibliothèque. Biblioteket blev indviet i ny bygning i 2005 efter en dristig sammenlægning af delstaten Québecs nationalbibliotek, de nationale arkiver og Montréals hovedbibliotek.

En sammenlægning, der i dag fremtræder som en vellykket fusion. De tre funktioner er fortsat til stede, men smukt sammensmeltede og biblioteket er i hele sin formidlingstænkning organiseret som et meget stort folkebibliotek med store åbne formidlingsområder, café og lounge i stueetagen, fagdelte etager og studieområder, sale, særsamlinger og workshopområder, når man kommer højere og dybere i bygningen.

Benyttelsen af biblioteket er heftig med omkring 10.000 besøgende om dagen, en materialecirkulation på omkring 3 mio. om året samt udlån af 850.000 e-medier om året.

Public service tænkning
Biblioteket er et fornemt eksempel på et gennemført public service tænkende omnibusbibliotek. Det er konsekvent segment-baseret i formidlingsstrategierne. Målet er at nå så bredt ud som muligt med gedigen oplysning og oplevelse. Der er kultur- og oplevelsestilbud, læringsprogrammer med et meget bredt spektrum, kreative workshops, masser af børneaktiviteter. Der er samarbejdsprogrammer med uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, masser at studiepladser. Kurser om økonomi og finans, kurser for nye selvstændige. Hjælp til jobsøgning i samarbejde med den formelle arbejdsformidling, hjælp til nye medborgere, herunder rådgivning på 1 til 1 basis. Læringscenter for ny teknologi.

Biblioteket er pligtafleveringsbibliotek for Quebec og gør så stor en del af samlingerne som muligt synlige og direkte tilgængelige. Biblioteket er desuden blindebibliotek med tilbud til blinde, svagsynede og dysleksiramte. Der er naturligvis et digitalt bibliotek, som der satses stærkt på at udvikle bl.a. med præsentation af brugernes projekter. Der er utallige små og store udstillinger og præsentationer spændende fra digitaliseringen af 7.000 lokale postkort over børne- og populær litteratur til avantgarde kunst og mere snæver fagformidling. Digitale tilgange er indarbejdet i alt.

Medieværksted for teenagere
Et af de specialindrettede workshop-rum er ‘Le Square’, et super veludstyret medieværksted med hovedvægt på digital medieproduktion. Værkstedet er forbeholdt unge mellem 13 og 17, med plads til 36 deltagere. Der er undervisning, konkurrencer, frie arbejdspladser og et flyde-ud hjørne. Der er udstyr til audio- og videoproduktion, 3D printer, virtual reality-gear. Der er konkurrencer i programudvikling, audio-og videoinstallationer, skabelse af tegneserier m.v. BAnQ har samarbejde med Bank National, der bl.a. sponsorerer præmier på op til 10.000 kr. om måneden for de bedste produkter i forskellige genrer i ‘Le Squares’ konkurrencer. Det virker. Helt i tråd med denne tænkning afholder biblioteket løbende kurser for andre grupper i medieproduktion, bl.a. i hvordan man bidrager til Wikipedia.

Reach-out program
Biblioteket tænker konsekvent i Community partners, tæt samarbejde med de store kultur- og uddannelsesinstitutioner, universitetet, men også metroen, hvor biblioteket har intens markedsføring. Der er ligeledes en tæt involvering i bydelens social-kulturelle initiativer, bl.a. en eventpark, der med udstillinger, leg og filmklip og optræden fortæller historier. Kvarteret omkring biblioteket er socialt belastet, der er mange hjemløse, mange pushere og udsatte familier. Det var kontroversielt, da biblioteket gik offensivt for at invitere disse grupper indenfor om ikke for andet så en kop kaffe og opladning af deres devices. De kommer. Gradvist udvikles bibliotekstilbud, sprog- og læsetræning samt grundlæggende borgeroplysning.

Succes!
De fleste biblioteker i Canada er udsat for det samme budgetpres som i den øvrige vestlige verden. Men det er bemærkelsesværdigt, at BAnQ har klaret sig igennem med fuld volumen. Bibliotekets enorme popularitet og åbenlyst succesfulde formidlingsstrategier ser ud til at være så stærke, at budget-grønthøsteren kører udenom.

Se mere på banq.qc.ca.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...