ANDRE BIBLIOTEKER: Det store bibliotek – for alle

Skrevet af

13. februar, 2018

Hvad ville du gøre, hvis du var chef for et bibliotek med 33.000 m2 areal, 80 km reoler, over 2.000 siddepladser og 600 ansatte? Hvis spørgsmålet virkelig skulle blive aktuelt, vil jeg anbefale en studietur til BAnQ. Verdens største fransksprogede folkebibliotek, der hverken ligger i Paris eller det øvrige Frankrig, men i Montréal i den fransksprogede delstat Québec i Canada, hvor La Grande Bibliothèque arbejder med disse rammer. 

Biblioteket hedder officielt Bibliothèque et Archives nationales du Québec, i daglig omtale BAnQ eller slet og ret La Grande Bibliothèque. Biblioteket blev indviet i ny bygning i 2005 efter en dristig sammenlægning af delstaten Québecs nationalbibliotek, de nationale arkiver og Montréals hovedbibliotek.

En sammenlægning, der i dag fremtræder som en vellykket fusion. De tre funktioner er fortsat til stede, men smukt sammensmeltede og biblioteket er i hele sin formidlingstænkning organiseret som et meget stort folkebibliotek med store åbne formidlingsområder, café og lounge i stueetagen, fagdelte etager og studieområder, sale, særsamlinger og workshopområder, når man kommer højere og dybere i bygningen.

Benyttelsen af biblioteket er heftig med omkring 10.000 besøgende om dagen, en materialecirkulation på omkring 3 mio. om året samt udlån af 850.000 e-medier om året.

Public service tænkning
Biblioteket er et fornemt eksempel på et gennemført public service tænkende omnibusbibliotek. Det er konsekvent segment-baseret i formidlingsstrategierne. Målet er at nå så bredt ud som muligt med gedigen oplysning og oplevelse. Der er kultur- og oplevelsestilbud, læringsprogrammer med et meget bredt spektrum, kreative workshops, masser af børneaktiviteter. Der er samarbejdsprogrammer med uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, masser at studiepladser. Kurser om økonomi og finans, kurser for nye selvstændige. Hjælp til jobsøgning i samarbejde med den formelle arbejdsformidling, hjælp til nye medborgere, herunder rådgivning på 1 til 1 basis. Læringscenter for ny teknologi.

Biblioteket er pligtafleveringsbibliotek for Quebec og gør så stor en del af samlingerne som muligt synlige og direkte tilgængelige. Biblioteket er desuden blindebibliotek med tilbud til blinde, svagsynede og dysleksiramte. Der er naturligvis et digitalt bibliotek, som der satses stærkt på at udvikle bl.a. med præsentation af brugernes projekter. Der er utallige små og store udstillinger og præsentationer spændende fra digitaliseringen af 7.000 lokale postkort over børne- og populær litteratur til avantgarde kunst og mere snæver fagformidling. Digitale tilgange er indarbejdet i alt.

Medieværksted for teenagere
Et af de specialindrettede workshop-rum er ‘Le Square’, et super veludstyret medieværksted med hovedvægt på digital medieproduktion. Værkstedet er forbeholdt unge mellem 13 og 17, med plads til 36 deltagere. Der er undervisning, konkurrencer, frie arbejdspladser og et flyde-ud hjørne. Der er udstyr til audio- og videoproduktion, 3D printer, virtual reality-gear. Der er konkurrencer i programudvikling, audio-og videoinstallationer, skabelse af tegneserier m.v. BAnQ har samarbejde med Bank National, der bl.a. sponsorerer præmier på op til 10.000 kr. om måneden for de bedste produkter i forskellige genrer i ‘Le Squares’ konkurrencer. Det virker. Helt i tråd med denne tænkning afholder biblioteket løbende kurser for andre grupper i medieproduktion, bl.a. i hvordan man bidrager til Wikipedia.

Reach-out program
Biblioteket tænker konsekvent i Community partners, tæt samarbejde med de store kultur- og uddannelsesinstitutioner, universitetet, men også metroen, hvor biblioteket har intens markedsføring. Der er ligeledes en tæt involvering i bydelens social-kulturelle initiativer, bl.a. en eventpark, der med udstillinger, leg og filmklip og optræden fortæller historier. Kvarteret omkring biblioteket er socialt belastet, der er mange hjemløse, mange pushere og udsatte familier. Det var kontroversielt, da biblioteket gik offensivt for at invitere disse grupper indenfor om ikke for andet så en kop kaffe og opladning af deres devices. De kommer. Gradvist udvikles bibliotekstilbud, sprog- og læsetræning samt grundlæggende borgeroplysning.

Succes!
De fleste biblioteker i Canada er udsat for det samme budgetpres som i den øvrige vestlige verden. Men det er bemærkelsesværdigt, at BAnQ har klaret sig igennem med fuld volumen. Bibliotekets enorme popularitet og åbenlyst succesfulde formidlingsstrategier ser ud til at være så stærke, at budget-grønthøsteren kører udenom.

Se mere på banq.qc.ca.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...