ANDRE BIBLIOTEKER: Silent Books og børnebiblioteket på Lampedusa

Skrevet af

11. august, 2016

Den italienske afdeling af det internationale selskab for børnelitteratur, IBBY, påbegyndte i 2012 et projekt, der skulle skabe en samling af ordløse billedbøger fra hele verden. Målet var i første omgang, at samlingen skulle bruges til at skabe et lille børnebibliotek på den italienske ø, Lampedusa, der i de seneste år har været en af de vigtigste transitdestinationer for flygtninge og illegale immigranter, der kommer til Europa via Nordafrika. Øen ligger 113 kilometer fra Tunis og lidt længere fra Libyen. Tusindvis af flygtninge, herunder mange børn, er druknet i forsøget på at nå øen. Ruten er dermed en af verdens farligste. Der er 6000 faste indbyggere på øen, der før IBBYs initiativ ikke havde noget bibliotek. Så selvom idéen i første omgang var at give et tilbud til de mange flygtningebørn, så var biblioteket også en håndsrækning til øens egne børn.

Billedsproget bygget broer
Idéen med de ordløse bøger er naturligvis, at børnene har mulighed for at forstå dem på tværs af forskellige sprog, og at de kan bygge bro over kulturelle og andre forskelle. Der var især interesse for at finde billedbøger, der er særligt rige i deres billedsprog. Bøgerne skal også gerne fortælle historier, som børnene kan relatere til deres egne ofte traumatiske oplevelser, eller som kan hjælpe dem med at drømme og fantasere.

En kernesamling på godt 120 titler fra tyve forskellige lande på fire kontinenter blev indsamlet. En jury udvalgte en æresliste på ti bøger, der i særlig grad kan appellere. Det er velkendte bøger som Ray-mond Briggs Snemanden, om snemanden, som bliver levende, og som bliver inviteret inden for hos drengen, der byggede den og truer med at smelte under de nye forhold. Eller Shaun Tans Rejsen om en mand, der forlader kone og barn i en fattig by i sin søgen efter noget bedre. Eller Jerry Pinkerts billedfortælling af Æsops fabel om løven og musen, der redder hinanden. Der er også en dansk billedbog på listen, Bente Olesen Nyströms Hr. Alting  om en fantasifuld og forunderlig rejse, fortalt i et næsten surrealistisk billedsprog.

Magien omkring Silent Books
Tilbuddet blev en øjeblikkelig succes. Der blev arbejdet med fortællearrangementer med bibliotekarer og frivillige. En bibliotekar, der har erfaringer fra Lampedusa siger, at du kan begynde med at vælge en bog og vise den til fra to til tyve personer, billede for billede. Du behøver ikke sige noget, men deltagerne kan kommentere. Når bogen er vist, kan du bede om et ord om bogen. Denne enkle metode sætter let gang i yderligere samtale. Biblioteket har afholdt fortællearrangementer med op til tusind børn og unge som deltagere. En lang række lande arbejder nu med konceptet med tekstløse billedbøger.

Nu også i Norden
I Sverige startede IBBY sidste efterår et projekt, hvor målet var at udvikle metoder til at arbejde med Silent Books i samarbejde mellem folkebiblioteker og flygtningelejre i Sverige. Projektet støttes både af Kulturrådet og Svensk biblioteksförening. Det har foreløbig resulteret i udgivelsen af en pjece, der giver tips til, hvordan man kan arbejde med mediet (http://ibby.se/2016/03/ 22/silent-books-nu-finns-handboken-har/) og i udvælgelse af en række kommuner, der afprøver metoderne. Der er også udarbejdet en liste med titler, der er særlig velegnede til svenske forhold.

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...