ANDRE BIBLIOTEKER: Silent Books og børnebiblioteket på Lampedusa

Skrevet af

Jens Thorhauge

11 august, 2016

Den italienske afdeling af det internationale selskab for børnelitteratur, IBBY, påbegyndte i 2012 et projekt, der skulle skabe en samling af ordløse billedbøger fra hele verden. Målet var i første omgang, at samlingen skulle bruges til at skabe et lille børnebibliotek på den italienske ø, Lampedusa, der i de seneste år har været en af de vigtigste transitdestinationer for flygtninge og illegale immigranter, der kommer til Europa via Nordafrika. Øen ligger 113 kilometer fra Tunis og lidt længere fra Libyen. Tusindvis af flygtninge, herunder mange børn, er druknet i forsøget på at nå øen. Ruten er dermed en af verdens farligste. Der er 6000 faste indbyggere på øen, der før IBBYs initiativ ikke havde noget bibliotek. Så selvom idéen i første omgang var at give et tilbud til de mange flygtningebørn, så var biblioteket også en håndsrækning til øens egne børn.

Billedsproget bygget broer
Idéen med de ordløse bøger er naturligvis, at børnene har mulighed for at forstå dem på tværs af forskellige sprog, og at de kan bygge bro over kulturelle og andre forskelle. Der var især interesse for at finde billedbøger, der er særligt rige i deres billedsprog. Bøgerne skal også gerne fortælle historier, som børnene kan relatere til deres egne ofte traumatiske oplevelser, eller som kan hjælpe dem med at drømme og fantasere.

En kernesamling på godt 120 titler fra tyve forskellige lande på fire kontinenter blev indsamlet. En jury udvalgte en æresliste på ti bøger, der i særlig grad kan appellere. Det er velkendte bøger som Ray-mond Briggs Snemanden, om snemanden, som bliver levende, og som bliver inviteret inden for hos drengen, der byggede den og truer med at smelte under de nye forhold. Eller Shaun Tans Rejsen om en mand, der forlader kone og barn i en fattig by i sin søgen efter noget bedre. Eller Jerry Pinkerts billedfortælling af Æsops fabel om løven og musen, der redder hinanden. Der er også en dansk billedbog på listen, Bente Olesen Nyströms Hr. Alting  om en fantasifuld og forunderlig rejse, fortalt i et næsten surrealistisk billedsprog.

Magien omkring Silent Books
Tilbuddet blev en øjeblikkelig succes. Der blev arbejdet med fortællearrangementer med bibliotekarer og frivillige. En bibliotekar, der har erfaringer fra Lampedusa siger, at du kan begynde med at vælge en bog og vise den til fra to til tyve personer, billede for billede. Du behøver ikke sige noget, men deltagerne kan kommentere. Når bogen er vist, kan du bede om et ord om bogen. Denne enkle metode sætter let gang i yderligere samtale. Biblioteket har afholdt fortællearrangementer med op til tusind børn og unge som deltagere. En lang række lande arbejder nu med konceptet med tekstløse billedbøger.

Nu også i Norden
I Sverige startede IBBY sidste efterår et projekt, hvor målet var at udvikle metoder til at arbejde med Silent Books i samarbejde mellem folkebiblioteker og flygtningelejre i Sverige. Projektet støttes både af Kulturrådet og Svensk biblioteksförening. Det har foreløbig resulteret i udgivelsen af en pjece, der giver tips til, hvordan man kan arbejde med mediet (http://ibby.se/2016/03/ 22/silent-books-nu-finns-handboken-har/) og i udvælgelse af en række kommuner, der afprøver metoderne. Der er også udarbejdet en liste med titler, der er særlig velegnede til svenske forhold.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...