Antropologi og interaktivt design er nøgler til fremtidens bibliotek

Skrevet af

26. marts, 2014

Ballerup Bibliotek skal vende vrangen ud og facaden ændres radikalt i fremtiden, hvis biblioteket skal appellere til flere. Alt det der foregår inde bag murene skal også være udenpå. Det skal skabe liv, få borgerne til at stoppe op og interagere med biblioteket uden for det fysiske rum. Teknologier som Augmented reality og interaktive skærme skaber liv gennem lyd, lys, billeder og auresmer (animationer, video, 3D-modeller o.l. langt ind over en fælles billedplatform) og være med til, at de unge får øjnene op for biblioteket. I alle tilfælde hvis Ballerup Bibliotek vælger at følge et af de mange spændende og innovative koncepter, som studerende fra antropologi og interaktivt design
præsenterede på en workshop på Journalist- og Mediehøjskolen fredag den 17. maj.
At vende vrangen ud var blot et ud af mange idékoncepter og anbefalinger til Fremtidens Bibliotek, som kom ud af et nyt samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker, DMJX/Interaktivt Design og KU/antropologi.

Unge øjne
50 studerende fra 4. semester fra hhv. antropologi og interaktionsdesign fordelt på otte hold blev sluppet løs på fire biblioteker i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup for at udvikle koncepter til Fremtidens Bibliotek med særligt fokus på brugerne. Det tændte virkelig de studerende, der for første gang arbejdede sammen på tværs af de to studieretninger. Og der skete virkelig noget. Fra antropologernes feltstudier, observationer, interviews med brugere og ikke-brugere på gågaden og i centeret til interviews og fokusgrupper med personalet. Og fra simple observationer til interaktionsdesignerens omsætning i teknologi og koncepter.

Resultaterne var mangfoldige og alsidige, men særligt interessant var, at her havde vi 50 par unge øjne, der kiggede på bibliotekernes udfordringer og kom med fremtidige løsninger til fremtidens brugere – dem selv. Og alle de studerende havde samme oplevelse – “der sker så meget på biblioteket, vi aner bare ikke, at det eksisterer”. Så bibliotekerne skal i første omgang ganske enkelt bedre ud over rampen – med de mindre kendte og nyere tilbud.

Vinderprojektet fra Slagelse Bibliotek kom med bud på det helstøbte bibliotek, der både rummer den digitale indfødte Peter og den digitale ‘newcomer’ Ulla. Men biblioteket skal tilpasses Peters behov, for biblioteket har et ansvar for, at den digitaliserede viden bliver tilgængeligt – dog uden at glemme Ulla. Gruppen præsenterede ny visuel identitet og bud på sammentænkning af det fysiske og digitale bibliotek, hvor materialet var i fokus og ikke formen. Se præsentationerne på www.db.dk/Tænketanken.

Mere af den slags, tak
For at forme Fremtidens Biblioteker skal vi have mere af denne slags input og vinklinger. Antropologiske indsigter omsat til form i en innovationsproces med fokus på brugerne. For den designantropologiske tilgang bliver mere og mere udbredt som innovationsværktøj, da den metodisk går et spadestik dybere end brugerdreven innovation, fordi den antropologiske faglighed er rettet mod hele mennesker.
Tænketanken vil, når projektet er endeligt evalueret, forfølge muligheden for at gennemføre et landsdækkende lignende ‘real-life-projekt’ i fuldskala i starten af efteråret 2013.

 

.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...