Antropologi og interaktivt design er nøgler til fremtidens bibliotek

Skrevet af

Lotte Hviid Dhyrbye

26 marts, 2014

Ballerup Bibliotek skal vende vrangen ud og facaden ændres radikalt i fremtiden, hvis biblioteket skal appellere til flere. Alt det der foregår inde bag murene skal også være udenpå. Det skal skabe liv, få borgerne til at stoppe op og interagere med biblioteket uden for det fysiske rum. Teknologier som Augmented reality og interaktive skærme skaber liv gennem lyd, lys, billeder og auresmer (animationer, video, 3D-modeller o.l. langt ind over en fælles billedplatform) og være med til, at de unge får øjnene op for biblioteket. I alle tilfælde hvis Ballerup Bibliotek vælger at følge et af de mange spændende og innovative koncepter, som studerende fra antropologi og interaktivt design
præsenterede på en workshop på Journalist- og Mediehøjskolen fredag den 17. maj.
At vende vrangen ud var blot et ud af mange idékoncepter og anbefalinger til Fremtidens Bibliotek, som kom ud af et nyt samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker, DMJX/Interaktivt Design og KU/antropologi.

Unge øjne
50 studerende fra 4. semester fra hhv. antropologi og interaktionsdesign fordelt på otte hold blev sluppet løs på fire biblioteker i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup for at udvikle koncepter til Fremtidens Bibliotek med særligt fokus på brugerne. Det tændte virkelig de studerende, der for første gang arbejdede sammen på tværs af de to studieretninger. Og der skete virkelig noget. Fra antropologernes feltstudier, observationer, interviews med brugere og ikke-brugere på gågaden og i centeret til interviews og fokusgrupper med personalet. Og fra simple observationer til interaktionsdesignerens omsætning i teknologi og koncepter.

Resultaterne var mangfoldige og alsidige, men særligt interessant var, at her havde vi 50 par unge øjne, der kiggede på bibliotekernes udfordringer og kom med fremtidige løsninger til fremtidens brugere – dem selv. Og alle de studerende havde samme oplevelse – “der sker så meget på biblioteket, vi aner bare ikke, at det eksisterer”. Så bibliotekerne skal i første omgang ganske enkelt bedre ud over rampen – med de mindre kendte og nyere tilbud.

Vinderprojektet fra Slagelse Bibliotek kom med bud på det helstøbte bibliotek, der både rummer den digitale indfødte Peter og den digitale ‘newcomer’ Ulla. Men biblioteket skal tilpasses Peters behov, for biblioteket har et ansvar for, at den digitaliserede viden bliver tilgængeligt – dog uden at glemme Ulla. Gruppen præsenterede ny visuel identitet og bud på sammentænkning af det fysiske og digitale bibliotek, hvor materialet var i fokus og ikke formen. Se præsentationerne på www.db.dk/Tænketanken.

Mere af den slags, tak
For at forme Fremtidens Biblioteker skal vi have mere af denne slags input og vinklinger. Antropologiske indsigter omsat til form i en innovationsproces med fokus på brugerne. For den designantropologiske tilgang bliver mere og mere udbredt som innovationsværktøj, da den metodisk går et spadestik dybere end brugerdreven innovation, fordi den antropologiske faglighed er rettet mod hele mennesker.
Tænketanken vil, når projektet er endeligt evalueret, forfølge muligheden for at gennemføre et landsdækkende lignende ‘real-life-projekt’ i fuldskala i starten af efteråret 2013.

 

.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...