Artium i Brande

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 august, 2021

Åbent, tre-etagers forskudt multibyggeri med grønne tage og taghaver åbnet midt i Centerparken – tæt på handel og haller – danner ny ramme om bl.a. skole og bibliotek.

Brande by, kendt for sine mange små og store virksomheder som f.eks. Bestseller A/S, sit sportsengagement i håndbold og fodbold (FC Midtjylland), mange gavlmalerier og udendørs kunstværker og for sit kulturliv, tilføjer nu et nyt et byggeri til listen af lokale pejlemærker: Artium, byens lære- og værested. Et sted fyldt liv det meste af døgnet, tænkt som et dynamisk centrum omkring en ny folkeskole, bibliotek, borgerservice og andre borger- og fritidsrettede aktiviteter. Beliggende i Brandes Centerpark-område mellem stationen og bytorvet. Artium er det hidtil største enkelte anlægsprojekt i Ikast-Brande Kommune. Det løber op i omkring 205 mio. kroner og er iværksat i 2018. Det er nu en realitet, og mandag den 9. august blev dørene slået op.

Åbent fælles hus og bibliotek
En skimmelramt skole, Præstelundskolen, erstattes her af en helt ny centralt placeret multibygningsstruktur på 10.000m2+ i Brandes park, hvor et tidligere bibliotek inkl. musikskole, rådhus og SMP-center er revet ned. Centerparken omfatter ud over grønne områder og legeplads også Brandehallerne.

Byggeriet skal ikke alene huse skolens ca. 650 elever – fordelt på tre spor i indskoling og mellemtrin samt fire spor i udskolingen – men også legestue for dagplejen, sundhedsafsnit, borgerservice, politi, lokalhistorisk arkiv, musikskole og bibliotek.

Ét bibliotek – for Brandes Bibliotek og PLC, det gamle skolebibliotek – er i sammenhæng med Artium lagt sammen til ét fællesbibliotek. Byggeriets aktiviteter er zone-inddelte og den ene funktion glider over i den anden.

Synergien og ‘det grønne’
GPP Arkitekter står sammen med NERD og landskabsarkitekterne byMunch bag byggeriet og dets omgivelser med Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S og NNC Danmark A/S.

Om projektet fortæller GPP Arkitekter bl.a. “Selve skolen skal opleves som en identitetsmarkør for området, og skal udnytte den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for både skolens elever og lokalsamfundet. Midt i byparken, byens grønne oase, vil den nye skole flette sig sammen med landskabet og Brande Hallerne og … tone frem som samlingspunkt for læring, kultur og sport i Brande.

Det grønne trækkes med helt ind til bygningens hjerterum, en stor gårdhave, der via åbne glaspartier får naturen ind som en integreret del. På 2. sal afsluttes bygningen med tre store taghaver, der sikrer adgang til udearealerne for de største elever.”

Projektet har afsæt i FN’s 17 verdensmål om en bæredygtig udvikling. “Byggeriet bliver primært opført i træ, hvilket begrænser CO2 aftrykket, det får grønne tage og taghaver med mulighed for opsamling af regnvand. Sundt indeklima bliver skabt med lyse lokaler med luft og god akustik, mens energiforbruget bliver dækket af fjernvarme og solceller.”

Også i forhold til sit indhold forholder Artium sig til målene. “Det gælder blandt andet sundhed og trivsel, bæredygtig energi og kvalitetsuddannelser.”

Til start kaldtes projektet Synergien, fordi samspillet mellem de forskellige funktioner, brugere, lære- og væresteder, natur, kultur og arkitektur tilsammen giver en større effekt end blot summen af den enkelte. Den endelig titel Artium, navnet på bygningen, kan ifølge Lokalhistorisk Arkiv relatere til både kundskaber og funktioner.
 

Om kommunen
Midt i et smørhul mellem Herning, Silkeborg og Vejle nær Hærvejen, Skjern Å og Gudenåens udspring og tæt til Billund Lufthavn ligger Ikast-Brande Kommune i Region Midtjylland med rådhus i Ikast. Kommunen har knap 41.500 indbyggere. Ikast er den største by og Brande den næst-største.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...