Artium i Brande

Skrevet af

12. august, 2021

Åbent, tre-etagers forskudt multibyggeri med grønne tage og taghaver åbnet midt i Centerparken – tæt på handel og haller – danner ny ramme om bl.a. skole og bibliotek.

Brande by, kendt for sine mange små og store virksomheder som f.eks. Bestseller A/S, sit sportsengagement i håndbold og fodbold (FC Midtjylland), mange gavlmalerier og udendørs kunstværker og for sit kulturliv, tilføjer nu et nyt et byggeri til listen af lokale pejlemærker: Artium, byens lære- og værested. Et sted fyldt liv det meste af døgnet, tænkt som et dynamisk centrum omkring en ny folkeskole, bibliotek, borgerservice og andre borger- og fritidsrettede aktiviteter. Beliggende i Brandes Centerpark-område mellem stationen og bytorvet. Artium er det hidtil største enkelte anlægsprojekt i Ikast-Brande Kommune. Det løber op i omkring 205 mio. kroner og er iværksat i 2018. Det er nu en realitet, og mandag den 9. august blev dørene slået op.

Åbent fælles hus og bibliotek
En skimmelramt skole, Præstelundskolen, erstattes her af en helt ny centralt placeret multibygningsstruktur på 10.000m2+ i Brandes park, hvor et tidligere bibliotek inkl. musikskole, rådhus og SMP-center er revet ned. Centerparken omfatter ud over grønne områder og legeplads også Brandehallerne.

Byggeriet skal ikke alene huse skolens ca. 650 elever – fordelt på tre spor i indskoling og mellemtrin samt fire spor i udskolingen – men også legestue for dagplejen, sundhedsafsnit, borgerservice, politi, lokalhistorisk arkiv, musikskole og bibliotek.

Ét bibliotek – for Brandes Bibliotek og PLC, det gamle skolebibliotek – er i sammenhæng med Artium lagt sammen til ét fællesbibliotek. Byggeriets aktiviteter er zone-inddelte og den ene funktion glider over i den anden.

Synergien og ‘det grønne’
GPP Arkitekter står sammen med NERD og landskabsarkitekterne byMunch bag byggeriet og dets omgivelser med Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S og NNC Danmark A/S.

Om projektet fortæller GPP Arkitekter bl.a. “Selve skolen skal opleves som en identitetsmarkør for området, og skal udnytte den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for både skolens elever og lokalsamfundet. Midt i byparken, byens grønne oase, vil den nye skole flette sig sammen med landskabet og Brande Hallerne og … tone frem som samlingspunkt for læring, kultur og sport i Brande.

Det grønne trækkes med helt ind til bygningens hjerterum, en stor gårdhave, der via åbne glaspartier får naturen ind som en integreret del. På 2. sal afsluttes bygningen med tre store taghaver, der sikrer adgang til udearealerne for de største elever.”

Projektet har afsæt i FN’s 17 verdensmål om en bæredygtig udvikling. “Byggeriet bliver primært opført i træ, hvilket begrænser CO2 aftrykket, det får grønne tage og taghaver med mulighed for opsamling af regnvand. Sundt indeklima bliver skabt med lyse lokaler med luft og god akustik, mens energiforbruget bliver dækket af fjernvarme og solceller.”

Også i forhold til sit indhold forholder Artium sig til målene. “Det gælder blandt andet sundhed og trivsel, bæredygtig energi og kvalitetsuddannelser.”

Til start kaldtes projektet Synergien, fordi samspillet mellem de forskellige funktioner, brugere, lære- og væresteder, natur, kultur og arkitektur tilsammen giver en større effekt end blot summen af den enkelte. Den endelig titel Artium, navnet på bygningen, kan ifølge Lokalhistorisk Arkiv relatere til både kundskaber og funktioner.
 

Om kommunen
Midt i et smørhul mellem Herning, Silkeborg og Vejle nær Hærvejen, Skjern Å og Gudenåens udspring og tæt til Billund Lufthavn ligger Ikast-Brande Kommune i Region Midtjylland med rådhus i Ikast. Kommunen har knap 41.500 indbyggere. Ikast er den største by og Brande den næst-største.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...