Australsk vinder

Skrevet af

Jens Lauridsen

2 december, 2014

Umiddelbart inden sommerferien havde jeg fornøjelsen at være med i den jury, der udpegede filialbiblioteket i The Hume Global Learning Centre, Craigieburn som den første vinder af Kulturstyrelsens internationale Public Library of the Year Award. Prisen på 25.000 danske kroner blev uddelt under dette års IFLA-kongres i Lyon, og det forlyder, at der var megen opmærksomhed og diskussion i forhold til valget.

I november måned har jeg i forbindelse med to bibliotekskonferencer i det sydlige Australien haft mulighed for at besøge biblioteket. 

Beliggenheden
Craigeburn ligger godt 30 km. uden for Melbourne som en del af Hume Council. – et megaparcelhusområde i den billigere ende. Og i en voldsom vækst. Det gamle bibliotek lå tæt ved jernbanestationen. Det nye, der åbnede juni 2012, er rykket ca. tre km. vest på i et område der indtil for få år siden var farmland; køer, heste og får. Buslinjen til biblioteket er kun seks måneder gammel. Området består af masser af nye huse, forretningscentre og byggepladser, og det er planen, at området skal rykke endnu længere vest på.

Indholdet
Forklaringen på tilstrømningen er den enkle, at der er noget at komme efter. Hume  Global Learning Centre & Library indeholder i stueplan: Bibliotek, Council Service, et fleksibelt børnepasningstilbud, et professionelt kurateret galleri og en café. På 1. sal er der et antal møde- og konferencerum, læringscenter, en sal med plads til 300 og et avanceret produktionskøkken. Der er fine toiletfaciliteter på begge niveauer inklusive et ‘forældrerum’ koblet på børnebiblioteket.

Her er lyst og venligt og megen variation i forhold til sidde- og opholdsmuligheder. Og selv om der tilsyneladende er god plads en torsdag ved middagstid i november, så er der under tiden så mange studerende, at det tæppebelagte gulv også tages i anvendelse, når den gratis adgang til det WiFi skal udnyttes. I børneafdelingens sceneområde pågik en babyrytmik-seance med fuld musik og livlig aktivitet.

I det hele taget er biblioteket præget af en lang række kontinuerlige programmer, kultur, it-læring, lektiehjælp og uddannelsessupplerende aktiviteter samt endelig community-aktiviteter, som handler om integration, forældreuddannelse, sprog, jobsøgning etc. Mange sessions har karakter af makerspaces og en del afvikles sammen med en bred vifte af eksterne partnere. 

Koblingen til byrummet
Caféen har mærkeligt nok ikke benyttet sig af muligheden for at komme udenfor.  Det er heller ikke planen at etablere bænke, borde eller andre elementer i transzonen mellem biblioteket og byen. I stedet er her fin beplantning. I tilknytning til børneafdelingen er man dog på vej. En udbygning af p-pladsen har betydet, at haven i relation til børneafdelingen er midlertidigt nedlagt. Den genopstår snart med træer, buske, legeredskaber, bænke og borde. Haven er kun tiltænkt brugt indefra, og den vil ikke være meget synlig fra omgivelserne.

Arkitekturen
Alligevel forekommer Cragieburn Library som et åbent, tilgængeligt sted med en stilfærdigt markant, meget fin bygning, der er lys og inviterende i kraft af sit arkitektoniske udtryk.

Materialerne er lokale. Vægge af ‘rammed earth’ (på billeder havde jeg forvekslet det med træ), masser af glas og australsk træ. Der er noget nordisk over arkitekturen, lyst og let, noget japansk, minimalistisk og stramt styret detaljering. Og så er arkitekturen, når alt kommer til alt, australsk: Lokale materialer og et funktionelt-arkitektonisk udgangspunkt i netop det steds skala, klima og behov. Der er tale om en bygning, der i høj grad er energivenligt og miljørigtigt konstrueret. Samtidigt må det konstateres, at der er for varmt om sommeren og et vist kuldeindfald gennem de store glasflader om vinteren.

Konstruktiv kritik
Det kan konstateres, at der ikke er megen digital formidling, hverken kommunikation af digitale resurser eller interaktive skærme etc. Personalet i publikumsrummet er synligt med skilte, men er stadig som udgangspunkt placeret i en stor massiv lukket skrivebordsindretning. På klassisk biblioteksvis er Hume Global Learning Centre skiltet så dårligt, at det er meget vanskeligt at identificere hvad indholdet er – med mindre man ved det. Endnu ringere står det til med åbningstiderne.

På bundlinjen er Cragieburn Library imidlertid et fremragende strategisk arbejdende community-bibliotek på et højt arkitektonisk og byggeteknisk niveau, med puls, liv, nerve og masser af fokuseret aktivitet i Hume Global Learning Centre.

Jens Lauridsen er bibliotekschef, Tårnby, og medlem af Modelprogrammet for Folkebiblioteker.

Fakta om vinderbiblioteket:
Areal: 4.050 m2
Indbyggere i filialens virkeområde: Ca. 40.000
Pris: 17.678.000 australske dollar, ca. 91 mio. DKK
Besøgende: I gennemsnit 17.500 pr. måned, tallet stiger
Afstand til Melbourne: Ca. 30 km
Afstand til stationen i Craigieburn: Ca. 5 km

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...