Australsk vinder

Skrevet af

Jens Lauridsen

2 december, 2014

Umiddelbart inden sommerferien havde jeg fornøjelsen at være med i den jury, der udpegede filialbiblioteket i The Hume Global Learning Centre, Craigieburn som den første vinder af Kulturstyrelsens internationale Public Library of the Year Award. Prisen på 25.000 danske kroner blev uddelt under dette års IFLA-kongres i Lyon, og det forlyder, at der var megen opmærksomhed og diskussion i forhold til valget.

I november måned har jeg i forbindelse med to bibliotekskonferencer i det sydlige Australien haft mulighed for at besøge biblioteket. 

Beliggenheden
Craigeburn ligger godt 30 km. uden for Melbourne som en del af Hume Council. – et megaparcelhusområde i den billigere ende. Og i en voldsom vækst. Det gamle bibliotek lå tæt ved jernbanestationen. Det nye, der åbnede juni 2012, er rykket ca. tre km. vest på i et område der indtil for få år siden var farmland; køer, heste og får. Buslinjen til biblioteket er kun seks måneder gammel. Området består af masser af nye huse, forretningscentre og byggepladser, og det er planen, at området skal rykke endnu længere vest på.

Indholdet
Forklaringen på tilstrømningen er den enkle, at der er noget at komme efter. Hume  Global Learning Centre & Library indeholder i stueplan: Bibliotek, Council Service, et fleksibelt børnepasningstilbud, et professionelt kurateret galleri og en café. På 1. sal er der et antal møde- og konferencerum, læringscenter, en sal med plads til 300 og et avanceret produktionskøkken. Der er fine toiletfaciliteter på begge niveauer inklusive et ‘forældrerum’ koblet på børnebiblioteket.

Her er lyst og venligt og megen variation i forhold til sidde- og opholdsmuligheder. Og selv om der tilsyneladende er god plads en torsdag ved middagstid i november, så er der under tiden så mange studerende, at det tæppebelagte gulv også tages i anvendelse, når den gratis adgang til det WiFi skal udnyttes. I børneafdelingens sceneområde pågik en babyrytmik-seance med fuld musik og livlig aktivitet.

I det hele taget er biblioteket præget af en lang række kontinuerlige programmer, kultur, it-læring, lektiehjælp og uddannelsessupplerende aktiviteter samt endelig community-aktiviteter, som handler om integration, forældreuddannelse, sprog, jobsøgning etc. Mange sessions har karakter af makerspaces og en del afvikles sammen med en bred vifte af eksterne partnere. 

Koblingen til byrummet
Caféen har mærkeligt nok ikke benyttet sig af muligheden for at komme udenfor.  Det er heller ikke planen at etablere bænke, borde eller andre elementer i transzonen mellem biblioteket og byen. I stedet er her fin beplantning. I tilknytning til børneafdelingen er man dog på vej. En udbygning af p-pladsen har betydet, at haven i relation til børneafdelingen er midlertidigt nedlagt. Den genopstår snart med træer, buske, legeredskaber, bænke og borde. Haven er kun tiltænkt brugt indefra, og den vil ikke være meget synlig fra omgivelserne.

Arkitekturen
Alligevel forekommer Cragieburn Library som et åbent, tilgængeligt sted med en stilfærdigt markant, meget fin bygning, der er lys og inviterende i kraft af sit arkitektoniske udtryk.

Materialerne er lokale. Vægge af ‘rammed earth’ (på billeder havde jeg forvekslet det med træ), masser af glas og australsk træ. Der er noget nordisk over arkitekturen, lyst og let, noget japansk, minimalistisk og stramt styret detaljering. Og så er arkitekturen, når alt kommer til alt, australsk: Lokale materialer og et funktionelt-arkitektonisk udgangspunkt i netop det steds skala, klima og behov. Der er tale om en bygning, der i høj grad er energivenligt og miljørigtigt konstrueret. Samtidigt må det konstateres, at der er for varmt om sommeren og et vist kuldeindfald gennem de store glasflader om vinteren.

Konstruktiv kritik
Det kan konstateres, at der ikke er megen digital formidling, hverken kommunikation af digitale resurser eller interaktive skærme etc. Personalet i publikumsrummet er synligt med skilte, men er stadig som udgangspunkt placeret i en stor massiv lukket skrivebordsindretning. På klassisk biblioteksvis er Hume Global Learning Centre skiltet så dårligt, at det er meget vanskeligt at identificere hvad indholdet er – med mindre man ved det. Endnu ringere står det til med åbningstiderne.

På bundlinjen er Cragieburn Library imidlertid et fremragende strategisk arbejdende community-bibliotek på et højt arkitektonisk og byggeteknisk niveau, med puls, liv, nerve og masser af fokuseret aktivitet i Hume Global Learning Centre.

Jens Lauridsen er bibliotekschef, Tårnby, og medlem af Modelprogrammet for Folkebiblioteker.

Fakta om vinderbiblioteket:
Areal: 4.050 m2
Indbyggere i filialens virkeområde: Ca. 40.000
Pris: 17.678.000 australske dollar, ca. 91 mio. DKK
Besøgende: I gennemsnit 17.500 pr. måned, tallet stiger
Afstand til Melbourne: Ca. 30 km
Afstand til stationen i Craigieburn: Ca. 5 km

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...