Avisen og biblioteket. Naturlige samarbejdspartnere lokalt.

Skrevet af

13. februar, 2017

Skal man omsætte de smukke og overordnede værdier og begreber omkring ytringsfrihed til en lokal virkelighed, ligger det til højrebenet at etablere samarbejde mellem den lokale avis og biblioteket. På Fredericia Bibliotek har vi gennem flere år arbejdet sammen med Fredericia Dagblad om fælles indsatser under overskriften 7000 gode grunde.

7000 er Fredericias, vores, postnummer og overskriften er efterhånden blevet vores fælles brand, sådan at borgerne umiddelbart ved, at nu har avisen og biblioteket igen gang i noget sammen. Emnerne har været mange – startende med en debatrække under overskriften 7000 gode grunde til at bo i Fredericia. Et relevant tema på et tidspunkt, hvor bølgerne gik højt i en debat om bybrand, fælles identitet og stolthed (eller mangel på samme) over at bo i Fredericia. Vi fyldte tre aftener en sal med 200 deltagere, endda på en national fodboldaften, og alle deltagere var helt klar over ejerskab og samarbejdets karakter mellem de to institutioner. Det gav mod på mere.

7000 gode grunde til at føle sig dansk
– noget om sprog og dannelse

Emnerne har spændt vidt gennem årene fra 7000 gode grunde til at være Fucking flink til valgmøder med opfordringen 7000 gode grunde til at stemme. Derfor var det helt naturligt i forbindelse med daværende kulturminister Bertel Haarders Danmarkskanon i efteråret 2016 at sætte fokus på emnet sprogets rolle i rækken af samfundsværdier. Sproget er naturligt et vigtigt omdrejningspunkt for såvel avis som bibliotek. Med to arrangementer, som havde den fælles overskrift 7000 gode grunde til at føle sig dansk – noget om sprog, blev det hele planlagt til at finde sted på Fredericia Gymnasium, hvor man blev så optaget af arrangementernes tema, at gymnasiet fik en langt større og mere aktiv rolle end blot at lægge lokale til.

Fredericia Gymnasium er nemlig optaget af dannelsesperspektivet i uddannelsesforløbet og arbejder derfor ofte sammen med biblioteket i dén sammenhæng. Og sprogtemaet var ingen undtagelse. Det lå naturligt i forlængelse af dannelsestanken. Programmet kom derfor tydeligt til at bære præg af, at de to debat-arrangementer også var en alternativ dansktime for flere af gymnasieklasserne. Resultatet blev en vellykket sammenblanding af akademiske tilgange til sproget – en psykologisk og en antropologisk – og kunstneriske eksempler på, hvordan sproget anvendes kreativt i dag. Det kom konkret til udtryk gennem poetry slam og ikke mindst gennem kendte rapmusikere.

Samarbejdet med Fredericia Dagblad har i øvrigt også en anden vinkel gennem en månedlig klumme, hvor der causeres over aktuelle eller overraskende emner, og hvor bibliotekstilbuddet elegant flettes ind. Et lille team på tre varetager opgaven, der virkelig giver formidlerrollen en ny mening. En opgave, som de på-gældende medarbejdere elsker, og de bliver bare bedre og bedre. Avisen får godt kulturstof, og biblioteket bliver synligt og markant i det lokale mediebillede.

Til valgurnerne i november
Samarbejdet fortsætter, og omdrejningspunktet bliver i 2017 ikke overraskende kommunalvalget. Her planlægger vi sammen, og på hver vores front, bl.a. at skabe lokal debat om, hvorfor det er vigtigt at stemme – og i øvrigt at interessere sig for lokal politik. Under titlen 7000 gode grunde til at stemme i 2017…

Jytte Bræmer er bibliotekschef i Fredericia Kommune.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...