Avisen og biblioteket. Naturlige samarbejdspartnere lokalt.

Skrevet af

Jytte Bræmer

13 februar, 2017

Skal man omsætte de smukke og overordnede værdier og begreber omkring ytringsfrihed til en lokal virkelighed, ligger det til højrebenet at etablere samarbejde mellem den lokale avis og biblioteket. På Fredericia Bibliotek har vi gennem flere år arbejdet sammen med Fredericia Dagblad om fælles indsatser under overskriften 7000 gode grunde.

7000 er Fredericias, vores, postnummer og overskriften er efterhånden blevet vores fælles brand, sådan at borgerne umiddelbart ved, at nu har avisen og biblioteket igen gang i noget sammen. Emnerne har været mange – startende med en debatrække under overskriften 7000 gode grunde til at bo i Fredericia. Et relevant tema på et tidspunkt, hvor bølgerne gik højt i en debat om bybrand, fælles identitet og stolthed (eller mangel på samme) over at bo i Fredericia. Vi fyldte tre aftener en sal med 200 deltagere, endda på en national fodboldaften, og alle deltagere var helt klar over ejerskab og samarbejdets karakter mellem de to institutioner. Det gav mod på mere.

7000 gode grunde til at føle sig dansk
– noget om sprog og dannelse

Emnerne har spændt vidt gennem årene fra 7000 gode grunde til at være Fucking flink til valgmøder med opfordringen 7000 gode grunde til at stemme. Derfor var det helt naturligt i forbindelse med daværende kulturminister Bertel Haarders Danmarkskanon i efteråret 2016 at sætte fokus på emnet sprogets rolle i rækken af samfundsværdier. Sproget er naturligt et vigtigt omdrejningspunkt for såvel avis som bibliotek. Med to arrangementer, som havde den fælles overskrift 7000 gode grunde til at føle sig dansk – noget om sprog, blev det hele planlagt til at finde sted på Fredericia Gymnasium, hvor man blev så optaget af arrangementernes tema, at gymnasiet fik en langt større og mere aktiv rolle end blot at lægge lokale til.

Fredericia Gymnasium er nemlig optaget af dannelsesperspektivet i uddannelsesforløbet og arbejder derfor ofte sammen med biblioteket i dén sammenhæng. Og sprogtemaet var ingen undtagelse. Det lå naturligt i forlængelse af dannelsestanken. Programmet kom derfor tydeligt til at bære præg af, at de to debat-arrangementer også var en alternativ dansktime for flere af gymnasieklasserne. Resultatet blev en vellykket sammenblanding af akademiske tilgange til sproget – en psykologisk og en antropologisk – og kunstneriske eksempler på, hvordan sproget anvendes kreativt i dag. Det kom konkret til udtryk gennem poetry slam og ikke mindst gennem kendte rapmusikere.

Samarbejdet med Fredericia Dagblad har i øvrigt også en anden vinkel gennem en månedlig klumme, hvor der causeres over aktuelle eller overraskende emner, og hvor bibliotekstilbuddet elegant flettes ind. Et lille team på tre varetager opgaven, der virkelig giver formidlerrollen en ny mening. En opgave, som de på-gældende medarbejdere elsker, og de bliver bare bedre og bedre. Avisen får godt kulturstof, og biblioteket bliver synligt og markant i det lokale mediebillede.

Til valgurnerne i november
Samarbejdet fortsætter, og omdrejningspunktet bliver i 2017 ikke overraskende kommunalvalget. Her planlægger vi sammen, og på hver vores front, bl.a. at skabe lokal debat om, hvorfor det er vigtigt at stemme – og i øvrigt at interessere sig for lokal politik. Under titlen 7000 gode grunde til at stemme i 2017…

Jytte Bræmer er bibliotekschef i Fredericia Kommune.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...