B for Billund, brand og børn

Skrevet af

Elsebeth Tank

13 juni, 2016

Når Mette Højborg denne første formiddag på bibliotekspolitisk topmøde præsenteres som CEO i Capital of Children fremfor direktør for Børnenes Hovedstad, er det et velvalgt signal om et tårnhøjt ambitionsniveau, der rækker udover både Billund og Danmark. Visionen for Børnenes Hovedstad er at skabe en udvikling, der i sidste ende kan være til glæde for børn i hele verden. Og dermed bidrage til at gøre verden til et godt sted at være.

Billund er i dansk sammenhæng en lille kommune med 26.000 indbyggere, men også en kommune med stor variation i borgernes nationale tilhørsforhold og begunstiget af et stort antal indbyggere med høj uddannelsesbaggrund. Et resultat af mange forskellige menneskers brændende engagement og overvejelser om en ny strategi for vækst og udvikling i og omkring Billund. Hovedkræfterne bag er kommunen i partnerskab med LEGO-fonden, og i hvert enkelt projekt tiltrækkes mange forskellige partnere.

Børnenes Hovedstad tager sit afsæt i de umiddelbare styrker, der karakteriserer Billund og livet i byen. Her har den internationalt toneangivende legetøjsproducent LEGO som bekendt haft hovedsæde i 80 år. Her er fortsat 4000 medarbejdere beskæftiget med udvikling af produkter og service til børn. Her vokser det enestående attraktive LEGOLAND ud over landskabet og har i nyere tid fået selskab af LaLandia, et feriecenter ejet af PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Ligesom børn og brand begynder også Billund med B. Børnenes Hovedstad forener det bedste fra de tre verdener. Det er idéen om at gøre Billund kendt som stedet “hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere”. Tænkningen er, at børn hjælpes til et godt liv i fremtiden, når de får mulighed for at udvikle nogle af de kompetencer, den globale verden kalder på, hvilket ifølge Mette Højborg er “kreative, sociale og problemløsende færdigheder”. Selv om projektet vil give børn de bedste betingelser for et godt liv, handler det ikke om flere pædagoger i daginstitutionerne eller færre børn i klasserne. Det handler om indstilling, måden tingene gøres på, modet og viljen til at eksperimentere, ny læring for alle, det lange seje træk.

Og så fik salen ellers præsenteret en perlerække af konkrete, virkelig nytænkte og charmerende projekter, blandt andre:

Billund Builds Music
Projektet er skabt i samarbejde mellem Billund Kommune og Tufts University i Boston. I løbet af en uge skabte 4.000 deltagende børn i alderen 3-16 år hver sit musikinstrument af tilfældige, selvvalgte remedier og komponerede musikstykker til fremførelse på en fælles koncert. Det deltagende amerikanske universitet bistod med metodeudvikling, klædte lærerne på til opgaven og fulgte med i processen både for at evaluere og skabe et grundlag for at udbrede resultaterne af de anvendte læringsformer.
Præsentationen gav indtryk af et projekt, der seriøst har draget omsorg for deltagerne ved f.eks. at tage behovet for faglig støtte til lærerne dybt alvorligt og herved motivere dem til at turde give sig i kast med et stort anlagt eksperiment, som ingen kender resultatet af på forhånd og som befinder sig langt udenfor de gængse læringsplaner.
Projektets arbejdsformer har  været innovative, det har handlet om at prøve at tilpasse og at udvikle pædagogiske metoder, der efter evaluering og måske yderligere tilpasning kan spredes til en større verden og dermed kommer flere børn – og i for sig også deres voksne – til glæde.  

Børnejournalistuddannelsen
Projektet har givet journalistspire-børn fra 5. klasser i skoler over hele landet mulighed for at få kendskab til journalistiske værktøjer og frit slag til selv at producere i det dertil indrettede børnestudie. Pilotprojektet er skabt i et samarbejde mellem Børnenes Hovedstad, DR Ultra, Berlingske Medier, Microsoft og SDU. Sidstnævnte har blandt andet gjort det muligt undervejs at sikre de deltagende børn hjælp fra en studieleder og tre mentorer, som alle er journaliststuderende ved SDU.
Projektets idé er at sætte fokus på nyheder skabt af børn, med børn og for børn. I øjeblikket leder man efter en uddannelsesinstitution, som kan føre projektet over i en egentlig driftsfase.

Som Mette Højborg bl.a. formulerer tankegrundlaget bag Børnenes Hovedstad: Det handler ikke om at skabe ‘mere af det hele’ men om at udvikle ‘måden vi gøre det på’.

Følg udviklingen og læs mere på www.capitalofchildren.com/da-dk.
 

ELSEBETH TANK er udviklingspartner, etank.nu.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...