Bag om Horsens Krimimesse 2015

Skrevet af

13. april, 2015

Igen i år fik Krimimessen i Horsens solid medie- og netomtale i ugerne forud for den 21. og 22. marts. Med et imponerende og stort aktivitetsprogram på over 100 forfattere og en velorganiseret udstilling trak messen omkring 5.300 deltagere. Danmarks Biblioteker har bedt tovholderne på Horsens Bibliotek, der står bag messen, fortælle, hvordan det hele oprindelig kom op at stå, og hvordan det overhovedet kan hænge sammen med det daglige biblioteksarbejde.

Fra teater til fængsel
I 2001 deltog Horsens Bibliotek i Nordiske Dage i Horsens. Bibliotekets bidrag var en temadag om den nordiske kriminallitteratur. Fem nordiske forfattere var på programmet, bl.a. Gunnar Staalesen og Leif Davidsen. Temadagen var velbesøgt med en pæn overvægt af bibliotekarer som publikum, og flere gav efterfølgende udtryk for, at det kunne være interessant med en gentagelse. I de efterfølgende diskussioner, både i arbejdsmæssig og privat sammenhæng, blev idéen om en messe født. “Herefter var det hårdt arbejde og møder med lokale boghandlere, jyske forlag og kommunale embedsmænd”, forklarer Krimimessens tre bagmænd.

Den første egentlige Krimimesse blev holdt i 2003 på Horsens Ny Teater med mellem 100 og 150 gæster. I 2006 steg deltagertallet så til ca. 450, og flere forlag fra København var nu med. “I 2007 blev Krimimessen for første gang afholdt i det nu nedlagte Statsfængsel i byen. Og herfra er det gået stærkt. Publikum strømmede til, hvilket forståeligt nok øgede forlagenes – og dermed deres forfatteres – interesse betragteligt og bidrog til en stadigt voksende mediebevågenhed.

De sidste år har publikumstallet ligget ret stabilt på omkring 5.500 deltagere, mere end 100 danske og udenlandske forfattere og foredragsholdere i omkring 150 arrangementer og med 35 deltagende forlag. Og konceptet er blevet videreudviklet, forklarer Vibeke Johansen. “Der er gennem årene kommet flere og flere tilbud til børn, og i år er der “Uhyggeligt meget for børn” med gys, krimier og zombier”.

Partnere og sponsorer
Horsens Bibliotek står som arrangør, men der er rigtigt mange andre partnere med indover. “Vi samarbejder primært med forlag, forfattere og boghandlere. Det har været interessant at følge, hvordan forlagene har skubbet nyudgivelser af krimier til foråret – op til Krimimessen – i stedet for som tidligere til julehandelen”, siger Vibeke Johansen og nævner en lang række andre samarbejdspartnere. For eksempel Fængslet, herunder Fængselsmuseet, Litteratursiden, eReolen, DR Krimiklubben samt politi, brandmyndigheder, skoler, ambassader og ikke mindst sponsorer. “Vi er også glade for den store opbakning, der er fra andre folkebiblioteker. Der er for eksempel arrangeret adskillige busture til – og afholdt mange krimibogcaféer – som optakt til Krimimessen.”

Hertil kommer et meget omfattende samarbejde med forskellige medier. Eksempler: Politiken og Information udgiver særskilt krimitillæg 1-2 uger før messen, DR sender live i weekenden, syv ud af otte TV2 regioner sender dagligt fra ugen før Krimimessen og fra selve messen, Kulturen på News er til stede, og det lokale Horsens Folkeblad har optaktsarrangement for abonnentklubben og er til stede hele weekenden. De senere år har man også oplevet en stigende interesse fra udenlandske medier, bl.a. har der været besøg af journalister fra Norge, Sverige, England og Tjekkiet.

Uvurderlige kontakter, fællesskab og omtale
Opgaven er stor, men både biblioteket og kommunen får noget ud af det store arbejde, lyder det. Biblioteket får kontakt til læ-sere, til forlag, forfattere og andre samarbejdspartnere. Den litteraturformidlende event skaber gode forlags- og forfatterrelationer, som er uvurderlige for partnerskaber om andre litterære initiativer. “Internt i biblioteket er det et kæmpestort arrangement, som vi er stolte af at kunne løfte i fællesskab. Kommunen får først og fremmest en omfattende og positiv markedsføring, men også en større omsætning på hoteller, restauranter mv. Krimimessen har ofte haft en politiker, bl.a. forskellige ministre, til at holde åbningstalen, og det har også medvirket til at skabe synlighed omkring byen og arrangementet”, forklarer de tre.

Uden velvillig opbakning fra alle på biblioteket og uden kommunens støtte gik det ikke. Lisbeth Christensen, bibliotekschef i Horsens, fortæller, hvordan man tackler en så stor udfordring, som planlægning og gennemførelse af Krimimessen er, oveni den daglige drift i hovedbibliotek og på lokalbiblioteker.

“Vi prioriterer selvfølgelig den faste virksomhed og de opgaver, der hører med til den, f.eks. publikumsbetjening, litteraturformidling, kurser, arrangementer samtidig med, at vi bruger personaletimer til planlægning af Krimimessen”, siger hun.

”Tiden op til messen er naturligvis den travleste, men i realiteten er det en permanent opgave”, fortæller Pia Andersen, som også forklarer, at man allerede i nogen tid før messen er i gang med at indgå aftaler med forfattere og forlag om deltagelse i Krimimessen 2016.

Det daglige arbejde og økonomien
Til daglig passer de tre deres normale arbejde. Vibeke Johansen er Krimimessens general og programansvarlig. Hun har i øvrigt som bibliotekar udlånsvagter og er facilitator for forskellige læ-segrupper. Herudover står hun for afholdelsen af en del af bibliotekets arrangementer og afholder læseinspirationsarrangementer både lokalt og på biblioteker uden for kommunen. Pia Andersen, biblioteksassistent, er arrangementsansvarlig på Krimimessen, men deltager også i udlånsvagter på hovedbibliotek og lokalbibliotek. Herudover er hun bl.a. skemalægger samt står for afholdelsen af nogle bibliotekets arrangementer.

Lisbeth Christensen står som bibliotekschef for den daglige drift af bibliotekerne i kommunen. I forbindelse med Krimimessen er en vigtig opgave for hende at have kontakt til sponsorer samt at prioritere ressourcer, så Krimimessen kan afvikles på en god måde. De fleste biblioteksmedarbejdere er på en eller anden måde involveret i Krimimessen – som sceneværter, interview-ere, billetsælgere, IT-ansvarlige eller praktiske hjælpere ved de seks scener. ”Vi har et budget, der nogenlunde løber rundt, men det kræver indtægter udover salg af billetter, messestande og annoncer. Derfor er offentlige og private sponsorer en nødvendighed for at kunne få balance i økonomien.”

Forfattermøder, festmiddag og en kold øl
De er alle tre krimilæsere og glæder sig hvert år til at mødes med forfatterne. “Mest glæder vi os til at skabe mødet mellem forfattere og læsere og gerne også inspirere ikke-læsere til at gå i gang med en god bog. Vi glæder os også til den store festmiddag lørdag aften, hvor der traditionen tro deltager over 300 forfattere, forlagsfolk, biblioteksmedarbejdere, journalister og lokale politikere,” siger Vibeke Johansen. “Men allermest glæder vi os til, at vi forhåbentlig kan afslutte Krimimessen søndag kl. 16 ved at kunne sætte os med en kold øl og se tilbage på et vellykket arrangement”.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...