BCF: Samarbejde og håndslag til Børns Læsning

Skrevet af

8. april, 2019

Når Pia Friis, bibliotekschef i Kolding Kommune og nylig genvalgt formand for Bibliotekschefforeningen (BCF), ser tilbage på foreningens årsmøde i februar på Munkebjerg, hæfter hun sig særligt ved “at der blev udvist stor vilje til og ivrighed for at arbejde mere målrettet sammen fra bibliotekschefernes side. Der var et udtalt ønske om, at vi skal noget fælles, derfor kom håndslaget til Børns Læsning.” Det er noget, hun venter sig meget af.

“BCF bestyrelsen har siden været samlet for at drøfte, hvordan vi bedst muligt kan få succes med at løfte et fælles håndslag anno 2019. Konklusionen blev, at vi skal arbejde i en inddragende proces, hvor vi hele tiden skal være i dialog med medlemmerne, så vi sikrer, at vi går den rigtige vej.

Vi skal ikke forhaste udmøntningen af håndslaget, men arbejde os grundigt frem og kun søsætte de tiltag, der virker. Vi skal have undersøgt, hvilke aktiviteter i forhold til børns læsning, der har størst effekt, inden vi kaster os ud i målrettede nationale indsatser. Derfor har vi, sammen med DB, indsendt vores input til, hvad de fem mio. kroner i overskydende midler fra Udviklingspuljen, som ministeren udlovede på årsmødet, passende kan bruges til. Vi foreslår: At undersøge og kortlægge best-prac-tice vedrørende børns læsning, samt at understøtte kompetenceudvikling i forhold til partnerskaber og gennemførelse af læ-sefremmende initiativer, samt midler til modning, implementering og følgeforskning”, oplyser Pia Friis.

Fokus på ledelse
Ledelsesmæssigt skal landets bibliotekschefer det næste års tid derfor også, ifølge BCF-formanden, især have fokus på netop dette område. “Bibliotekscheferne skal indgå i tæt dialog med BCF og resten af branchen om strategiske læseindsatser. Vi skal udnytte det momentum, vi har nu, hvor der er politisk bevågenhed til at tale sagen op. Og så skal vi glæde os til at arbejde henimod et ambitiøst og bæredygtigt nationalt initiativ, der kommer til at have effekt for børnenes læselyst, læseevne, læsevilje og gode læsevaner i Danmark – på den lange bane”, forklarer hun.

Ministertjek og opfølgning
Med hensyn til kulturminister Mette Bocks udmeldte lovtjek i 2017, som foreløbig er resulteret i debatter på Folkemødet, Kulturmøde Mors samt en rundtur med KL til fire kommuner i 2018, er det vigtigste for BCF-formanden, at bibliotekerne i den sammenhæng har opnået synlighed og lydhørhed.

“Nu skal vi holde fast i dialogen med ministeren og KL om bibliotekernes potentiale i fremtiden. Den dialog vi i BCF havde planlagt som en strategisk kommunikationsindsats. Dialogen startede ved BCF årsmødet 2018, hvor vi producerede indholdet til gaven til ministeren, altså den hvide bog Biblioteket er dit. Efterfølgende kom ministerens og KL formandens rundtur Ordet er frit – Biblioteket er dit som en opfølgning på bogen.

Det er afgørende, at branchen kommer med på råd, når der træffes beslutninger på vores område”, understreger formanden.

Læs Jens Thorhauges indslag “Bibliotekschefforeningen går i offensiven” fra mødet på de efterfølgende sider.
 

■  Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren; foreningen har p.t. ca. 115 medlemmer. Dens nyvalgte bestyrelse består efter generalforsamlingen af følgende bibliotekschefer: Pia Henriette Friis, genvalgt som formand og chef i Kolding, samt May-Britt Diechmann, Stevns, Erik Thorlund Jepsen, Vordingborg, Anders Clausen, Ringsted, Jakob Heide Petersen, København, Henrik Zacho, Holstebro, og Marie Østergård, Aarhus. Suppleanter er Berit Sandholdt Jacobsen, Svendborg, og Ravinder Kaur-Pedersen, Ballerup.       

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...