BCF: Samarbejde og håndslag til Børns Læsning

Skrevet af

8. april, 2019

Når Pia Friis, bibliotekschef i Kolding Kommune og nylig genvalgt formand for Bibliotekschefforeningen (BCF), ser tilbage på foreningens årsmøde i februar på Munkebjerg, hæfter hun sig særligt ved “at der blev udvist stor vilje til og ivrighed for at arbejde mere målrettet sammen fra bibliotekschefernes side. Der var et udtalt ønske om, at vi skal noget fælles, derfor kom håndslaget til Børns Læsning.” Det er noget, hun venter sig meget af.

“BCF bestyrelsen har siden været samlet for at drøfte, hvordan vi bedst muligt kan få succes med at løfte et fælles håndslag anno 2019. Konklusionen blev, at vi skal arbejde i en inddragende proces, hvor vi hele tiden skal være i dialog med medlemmerne, så vi sikrer, at vi går den rigtige vej.

Vi skal ikke forhaste udmøntningen af håndslaget, men arbejde os grundigt frem og kun søsætte de tiltag, der virker. Vi skal have undersøgt, hvilke aktiviteter i forhold til børns læsning, der har størst effekt, inden vi kaster os ud i målrettede nationale indsatser. Derfor har vi, sammen med DB, indsendt vores input til, hvad de fem mio. kroner i overskydende midler fra Udviklingspuljen, som ministeren udlovede på årsmødet, passende kan bruges til. Vi foreslår: At undersøge og kortlægge best-prac-tice vedrørende børns læsning, samt at understøtte kompetenceudvikling i forhold til partnerskaber og gennemførelse af læ-sefremmende initiativer, samt midler til modning, implementering og følgeforskning”, oplyser Pia Friis.

Fokus på ledelse
Ledelsesmæssigt skal landets bibliotekschefer det næste års tid derfor også, ifølge BCF-formanden, især have fokus på netop dette område. “Bibliotekscheferne skal indgå i tæt dialog med BCF og resten af branchen om strategiske læseindsatser. Vi skal udnytte det momentum, vi har nu, hvor der er politisk bevågenhed til at tale sagen op. Og så skal vi glæde os til at arbejde henimod et ambitiøst og bæredygtigt nationalt initiativ, der kommer til at have effekt for børnenes læselyst, læseevne, læsevilje og gode læsevaner i Danmark – på den lange bane”, forklarer hun.

Ministertjek og opfølgning
Med hensyn til kulturminister Mette Bocks udmeldte lovtjek i 2017, som foreløbig er resulteret i debatter på Folkemødet, Kulturmøde Mors samt en rundtur med KL til fire kommuner i 2018, er det vigtigste for BCF-formanden, at bibliotekerne i den sammenhæng har opnået synlighed og lydhørhed.

“Nu skal vi holde fast i dialogen med ministeren og KL om bibliotekernes potentiale i fremtiden. Den dialog vi i BCF havde planlagt som en strategisk kommunikationsindsats. Dialogen startede ved BCF årsmødet 2018, hvor vi producerede indholdet til gaven til ministeren, altså den hvide bog Biblioteket er dit. Efterfølgende kom ministerens og KL formandens rundtur Ordet er frit – Biblioteket er dit som en opfølgning på bogen.

Det er afgørende, at branchen kommer med på råd, når der træffes beslutninger på vores område”, understreger formanden.

Læs Jens Thorhauges indslag “Bibliotekschefforeningen går i offensiven” fra mødet på de efterfølgende sider.
 

■  Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren; foreningen har p.t. ca. 115 medlemmer. Dens nyvalgte bestyrelse består efter generalforsamlingen af følgende bibliotekschefer: Pia Henriette Friis, genvalgt som formand og chef i Kolding, samt May-Britt Diechmann, Stevns, Erik Thorlund Jepsen, Vordingborg, Anders Clausen, Ringsted, Jakob Heide Petersen, København, Henrik Zacho, Holstebro, og Marie Østergård, Aarhus. Suppleanter er Berit Sandholdt Jacobsen, Svendborg, og Ravinder Kaur-Pedersen, Ballerup.       

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...