Benny Andersen modtog i 2011 Edv.Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 marts, 2011

Priskomiteen for Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris har i år besluttet, at pengene og æren skulle tilfalde en af landets mest elskede lyrikere, forfatteren Benny Andersen. Prisen på 25.000 kroner blev overrakt ved en Kulturaften på Kulturværftet i Helsingør, som optakt til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde samme sted.

Benny Andersen er født i 1929. Han har udgivet digtsamlinger, noveller, romaner, essays og børnebøger, og desuden skrevet tv- og teaterdramatik. Hans første digtsamling Den musikalske ål udkom i 1960. Mest kendt er nok Svantes viser fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig. Hans Samlede digte 1960 – 1996 har slået alle rekorder for lyrik og er udkommet i over 130.000 eksemplarer.

I motiveringstalen sagde Bruno Svindborg, forskningsbibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek og redaktør af Bogens Verden, blandt andet: “Den danske litteratur har ændret og udviklet sig i flere retninger og omgange siden starten af 1960’erne, og Benny Andersens forfatterskab har også forgrenet og fordybet sig i de mange mellemliggende år uden at være til fals eller kaste vrag på den læselighed og lydhørhed, som har præget forfatterskabet fra første færd. Men denne solidariske elskværdighed over for modtageren ville hurtigt afsløre sig som falsk eller overfladisk, hvis ikke den bundede i et temperament, der forener det sjove med det alvorlige, det lette med det dybe, pessimismen med optimismen.”

Men Bruno Svindborg begyndte motiveringen et helt andet sted – nemlig ved Benny Andersens utrolige udbredelse: “Benny Andersen kom for nogle år siden med følgende bekendelse: “Jeg skriver lyrik på papir. Helst foretrækker jeg gult konceptpapir. Så slipper jeg nemlig for angsten for det hvide papir!”.

Om det gule konceptpapir var sluppet op den dag, hvor Benny Andersen skrev sit livs korteste digt: “Den dovne digter”, der udelukkende består af et afsluttende punktum, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald kan vi jo konstatere, at hverken manglen på gult konceptpapir eller dovenskab har været fremherskende i de vekslende arbejdsværelser, hvor et stort og varieret forfatterskab er blevet til gennem de sidste mere end 50 år.

Den nyeste udgave af Samlede digte (2010) er på 1200 sider og indeholder digte fra 17 digtsamlinger plus det løse. De tre novellesamlinger i Samlede noveller (2003) er på 650 sider. Samlede sange (2009) indeholder 69 sange og viser, inklusive de 15 viser, som Benny Andersen var så heldig at få betroet af den muligvis afdøde svenske lyriker, Svante Svendsen. Læg hertil en roman og anden prosa, skuespil, radio- og tv-spil, og mindst 12 børnebøger – så forstår man, at Benny Andersen med egne ord “sommetider kan være meget flittig”.

“… Folket læser ham sørme helt frivilligt, hvad alene oplagstallet for Samlede digte viser med foreløbig mere end 130.000 solgte eksemplarer… Benny Andersen er ganske enkelt den mest læste og besungne moderne danske lyriker. Han mestrer det danske sprog på en underfundig måde, hvor han bringer ordspil og anden leg med ord ind i lyrikken i kombination med humor og skæve synsvinkler. Benny Andersen er verdensborger i smilets land, og ingen kan som han få smilet til at vokse umærkeligt frem på læben, mens han rokker ved troen på vores egen fuldkommenhed. Hans store, store popularitet skyldes ikke mindst, at han bedre end nogen anden har været i stand til at tolke det vanskeligt definerbare begreb “den danske folkesjæl”, og med sin venlige og underfundige humor er han god til at skubbe til danskernes dobbeltmoral.” Læs hele motiveringstalen på: http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6555.

Det var Benny Andersens andet besøg på Kulturværftet. Han deltog nemlig også i åbningsfestlighederne i oktober 2010. Denne særlige tilknytning gjorde, at Helsingørs Kulturudvalg ved årsmødets afslutning generøst forærede alle deltagerne Benny Andersens Samlede sange, som tak for at DB indviede værftet som konferencested.

 

Om prisen:
Edvard Pedersens Biblioteksfonds forfatterpris uddeles hvert år på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde. Blandt tidligere modtagere er Janina Katz, Hanne-Vibeke Holst, Martin Jensen, Ursula Andkjær Olsen, Jytte Borberg, Cecil Bødker, Kirsten Thorup, Inger Christensen og Svend Åge Madsen. Se http://www.dbf.dk/edvard.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...