Benny Andersen modtog i 2011 Edv.Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris

Skrevet af

24. marts, 2011

Priskomiteen for Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris har i år besluttet, at pengene og æren skulle tilfalde en af landets mest elskede lyrikere, forfatteren Benny Andersen. Prisen på 25.000 kroner blev overrakt ved en Kulturaften på Kulturværftet i Helsingør, som optakt til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde samme sted.

Benny Andersen er født i 1929. Han har udgivet digtsamlinger, noveller, romaner, essays og børnebøger, og desuden skrevet tv- og teaterdramatik. Hans første digtsamling Den musikalske ål udkom i 1960. Mest kendt er nok Svantes viser fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig. Hans Samlede digte 1960 – 1996 har slået alle rekorder for lyrik og er udkommet i over 130.000 eksemplarer.

I motiveringstalen sagde Bruno Svindborg, forskningsbibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek og redaktør af Bogens Verden, blandt andet: “Den danske litteratur har ændret og udviklet sig i flere retninger og omgange siden starten af 1960’erne, og Benny Andersens forfatterskab har også forgrenet og fordybet sig i de mange mellemliggende år uden at være til fals eller kaste vrag på den læselighed og lydhørhed, som har præget forfatterskabet fra første færd. Men denne solidariske elskværdighed over for modtageren ville hurtigt afsløre sig som falsk eller overfladisk, hvis ikke den bundede i et temperament, der forener det sjove med det alvorlige, det lette med det dybe, pessimismen med optimismen.”

Men Bruno Svindborg begyndte motiveringen et helt andet sted – nemlig ved Benny Andersens utrolige udbredelse: “Benny Andersen kom for nogle år siden med følgende bekendelse: “Jeg skriver lyrik på papir. Helst foretrækker jeg gult konceptpapir. Så slipper jeg nemlig for angsten for det hvide papir!”.

Om det gule konceptpapir var sluppet op den dag, hvor Benny Andersen skrev sit livs korteste digt: “Den dovne digter”, der udelukkende består af et afsluttende punktum, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald kan vi jo konstatere, at hverken manglen på gult konceptpapir eller dovenskab har været fremherskende i de vekslende arbejdsværelser, hvor et stort og varieret forfatterskab er blevet til gennem de sidste mere end 50 år.

Den nyeste udgave af Samlede digte (2010) er på 1200 sider og indeholder digte fra 17 digtsamlinger plus det løse. De tre novellesamlinger i Samlede noveller (2003) er på 650 sider. Samlede sange (2009) indeholder 69 sange og viser, inklusive de 15 viser, som Benny Andersen var så heldig at få betroet af den muligvis afdøde svenske lyriker, Svante Svendsen. Læg hertil en roman og anden prosa, skuespil, radio- og tv-spil, og mindst 12 børnebøger – så forstår man, at Benny Andersen med egne ord “sommetider kan være meget flittig”.

“… Folket læser ham sørme helt frivilligt, hvad alene oplagstallet for Samlede digte viser med foreløbig mere end 130.000 solgte eksemplarer… Benny Andersen er ganske enkelt den mest læste og besungne moderne danske lyriker. Han mestrer det danske sprog på en underfundig måde, hvor han bringer ordspil og anden leg med ord ind i lyrikken i kombination med humor og skæve synsvinkler. Benny Andersen er verdensborger i smilets land, og ingen kan som han få smilet til at vokse umærkeligt frem på læben, mens han rokker ved troen på vores egen fuldkommenhed. Hans store, store popularitet skyldes ikke mindst, at han bedre end nogen anden har været i stand til at tolke det vanskeligt definerbare begreb “den danske folkesjæl”, og med sin venlige og underfundige humor er han god til at skubbe til danskernes dobbeltmoral.” Læs hele motiveringstalen på: http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6555.

Det var Benny Andersens andet besøg på Kulturværftet. Han deltog nemlig også i åbningsfestlighederne i oktober 2010. Denne særlige tilknytning gjorde, at Helsingørs Kulturudvalg ved årsmødets afslutning generøst forærede alle deltagerne Benny Andersens Samlede sange, som tak for at DB indviede værftet som konferencested.

 

Om prisen:
Edvard Pedersens Biblioteksfonds forfatterpris uddeles hvert år på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde. Blandt tidligere modtagere er Janina Katz, Hanne-Vibeke Holst, Martin Jensen, Ursula Andkjær Olsen, Jytte Borberg, Cecil Bødker, Kirsten Thorup, Inger Christensen og Svend Åge Madsen. Se http://www.dbf.dk/edvard.

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...