Best practice og nye projekter

Skrevet af

Susanne Bodil Hodges

18 oktober, 2011

Bibliotekernes potentiale som en platform til etablering af integrationsaktiviteter er som bekendt stor. Dels har nydanskere som andre borgere krav på biblioteksservice og relevant information. Dels viste den seneste kulturvane- og fritidsundersøgelse fra 2004, at de etniske minoriteter bruger biblioteket mere flittigt end resten af befolkningen, og at over halvdelen kommer der hyppigt.  Området udvikles hele tiden løbende af de enkelte kommuners biblioteker og ikke mindst af det nationale BiblioteksCenter for Integration ved Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket og Nordic Best Prac-tice bød på nordisk konference i København i dagene 24.-26. august. SB’s BiblioteksCenter for Integration var vært for The Nordic Library Conference 2011, et initiativ fra netværket Nordic Best Practice. Netværket har bl.a. til formål at fremme nordisk vidensdeling og skabe projektsamarbejde mellem de nordiske lande omkring biblioteksservices for etniske minoriteter. Netværket består af tre partnere: Statsbiblioteket, Sveriges Kungliga Biblioteket og Norges Nasjonalbiblioteket.

Fokus på projekter, bibliotekerne og nye services
Konferenceprogrammet lagde i høj grad op til konkret erfaringsudveksling mellem de omkring 75 forskere, undervisere, forretningsfolk og bibliotekarer, der deltog fra Danmark, Sverige, Norge og Island. Prioriteringen af f.eks. paper-sessions på konferencens første dag var også et bevidst valg fra arrangørernes side.

Områdedirektør på Statsbiblioteket Flemming Munch uddyber: “I Danmark er der en lang række af projekter, der involverer etniske minoriteter og bibliotekerne, som projektleder eller samarbejdspartner. Dette gælder også for de andre nordiske lande. Konferencen giver deltagerne mulighed for at høre om vellykkede projekter, der potentielt også kan igangsættes her i landet og omvendt.” Han fortæller videre: “Et af formålene med Nordic Best Practice er netop at dele den nordiske viden, og på den måde inspirere og udnytte ressourcerne endnu bedre”.

Frem mod en fælles nordisk indkøbsstrategi
Et vigtigt formål med konferencen var, at undersøge mulighederne for en fælles nordisk indkøbsstrategi. Et tiltag som har stort potentiale for mange af de igangværende services, Statsbiblioteket tilbyder de danske biblioteker. Det digitale bibliotek BibZoom.dk, der bl.a. giver biblioteksbrugere adgang til downlån og streamning af musik, film, e-bøger og kulturarvselementer er en af de services, der “uden videre” kan udvides på tværs af norden.

Potentialet for BibZoom.dk findes bl.a. i en sammenlægning af nordiske erfaringer omkring indkøb af udenlandske materialer og i fælles indkøbspulje, der på samme tid resulterer i kompetenceudvikling, bedre materialer og besparelser for de deltagende lande. Konkret drøftelse af samarbejdet er allerede i gang, og der arbejdes endog også med at anvende Bib-Zoom.dk på tværs af landene.

Bibliotekerne og social lighed
Officielt var konferencens overordnede tema: Cultural Diversity, Community and Services og det var også behandlingen af disse tre områder, der optog deltagerne og oplægsholderne. Den engelske forfatter og bibliotekar John Pateman delte ud af sine mangeårige erfaringer i sin keynote speech: Public Libraries & Social Justice. Her argumenterede han for, at bibliotekerne som institution skal være på den sociale forkant og aktivt arbejde for social lighed. Han fortalte om, hvordan de engelske biblioteker har været direkte involveret i problemløsning i områder med alvorlige opstande mellem sociale grupper.

John Pateman har også beskæftiget sig med mere konkrete tiltag, der handler om at ændre de traditionelle arbejdsgange på bibliotekerne. Han har f.eks. fjernet den traditionelle bibliotekarskranke. Det mener han eliminerer afstanden mellem bibliotekar og brugeren, hvilket resulterer i en mere serviceminded ansat, fordi bibliotekaren derved kommer i direkte interaktion med brugeren.
Andre succesfulde initiativer har været at rekruttere ansatte fra lokalmiljøet med forskellige etniske baggrunde samt opbygge netværk mellem bibliotekarerne og socialarbejderne. Initiativer som allerede implementeres på flere danske biblioteker.
 
Hvad sker der nu?
Allerede kort efter konferencens afslutning stod det klart, at konferencen var vellykket. Udover en stor deltagelse i selve konferencen fra Norge og Sverige er der også interesse for at igangsætte Statsbibliotekets Lektier Online som testprojekt i Bergen og på Island, se www.statsbiblioteket.dk/lektier-online.
Ligeledes drøftes mulighederne for at lave en fælles katalogiseringsprocedure på tværs af Norden.
 
Inden for den nærmeste tid mødes styregruppen og de tre nationale biblioteker for endeligt at beslutte, hvor og hvornår den næste konference skal afholdes. Det bliver formentligt i Stockholm i 2012, men mere om det senere. Læs meget mere om konferencen og de forskellige præsentationer på: www.statsbiblioteket.dk/conference2011
 
Susanne Bodil Hodges,
projektmedarbejder,
BiblioteksCenter for Integration,
Statsbiblioteket

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...