Bevæg biblioteket – vejen til bedre sundhed

Skrevet af

17. november, 2011

Nye idéer til fremme af sundhed, motion og bevægelse

Kommunerne arbejder i stigende grad for sundhedsfremme. I Sundhedsloven fra 2005, som blev vedtaget i forbindelse med opgaveomlægningerne og kommunalreformen, hedder det i kapitel 35 § 119, at kommunerne skal skabe rammer for lokal sundhedsfremme og at “Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.” Også bibliotekerne har noget at byde ind med på området. Som bl.a. Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 2008 om Sundhed og Kultur klart understregede, er der behov for øget viden på området og ikke mindst for nye konkrete initiativer.

“Bevæg Biblioteket” er et projekt, som fokuserer på bibliotekernes kompetencer og styrker sammenlignet med andre sundhedsaktører. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Formålet med “Bevæg Biblioteket” er at vise, hvordan bibliotekerne kan være med til at understøtte kommunernes sundhedsstrategier. Projektet sætter – med udgangspunkt i bibliotekets kernekompetencer – fokus på sundhed, krop og bevægelse samt bidrager med idéer til ny biblioteksformidling.

De tre kommuner har alle vedtaget en sundhedspolitik, der bl.a. fokuserer på betydningen af motion og bevægelse. Bibliotekerne har udarbejdet et idékatalog, og idéerne realiseres som en tre-trinsraket, hvor første trin er udlån af ‘Bevægelsesrygsække’. Næste trin er forslag til litterære gå- og cykelture. Mens tredje trin er oprettelse af læsegrupper for folk med lettere depressioner. Andre initiativer i projektet er partnerskaber med de øvrige sundhedsaktører og sundhedsinitiativer for personalet.

Bevæg biblioteket, Idékatalog mm link: www.lyngbybib.dk/fleretilbud/idekatalog.

Internationalt sundhedsfokus
“Bevæg Biblioteket” var også overskriften på min præsentation på IFLA i Puerto Rico, hvor jeg som dansk medlem af IFLA’s komité for sektionen “Library Services to People with Special Needs” (LSN) fortalte om projektet. Jeg startede min præsentation med et par bevægelsesøvelser for at skærpe tilhørernes opmærksomhed, men også for at hjælpe dem med at få varmen i et konferencecenter, som var kølet ned til et absolut minimum.
Sektionen arbejder for at skabe opmærksomhed om brugere med særlige behov, som har brug for et særligt fokus, når det gælder biblioteksservice. Sektionen kunne i år fejre sin 80 års fødselsdag som en af de ældste sektioner i IFLA.
Titlen på vores åbne session var i år “Be-yond Barriers to Accessing Health Information”, et samarbejde mellem de to sektioner Health and Biosciences og så LSN. Sessionen viste med al tydelighed, at sundhed ikke kun er et problem i den tredje verden. Der er også brug for initiativer i den vestlige verden, selvom det er forskellige sundhedstiltag, der er fokus på og behov for.
Sidst men ikke mindst blev det understreget, at bibliotekerne er en vigtig samarbejdspartner, når det handler om at udbrede information om sundhed, og at der er en kobling mellem sundhed og kultur. Bibliotekerne kan være med til at fremme landenes sundhedspolitikker ved at understøtte de politiske mål for sundhed gennem forskellige informationskampagner og andre initiativer, som fremmer motion, kultur og sundhed.
WHO, FN’s organistion for sundhed, definerer sundhed bredt: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Med udgangspunkt i WHO’s definition er det oplagt, at der er en symbiose mellem kultur og sundhed. En stor norsk undersøgelse publiceret i “Hunt Rapporten” viser ligeledes, at folk, der er engageret i kultur, lever længere og har en bedre livskvalitet, og at effekten af kultur kan bruges i udformningen af sundhedsstrategier.

Dette års IFLA-konference i Puerto Rico var præget af billeder fra de store aktuelle verdensbegivenheder, og både en film om det ægyptiske oprør og billeder fra massakren på Utøya står stadig stærkt på nethinden. Som altid var der imidlertid også masser af inspiration og idéer at bringe med hjem fra konferencen – for mig verdens globale bibliotek. Nogle temaer, som gik igen, var “Brugeren i centrum” og “Adgang til information for alle”. For at realisere de temaer og visioner er det vigtigt, at bibliotekstilbuddene også kommer ud til de svageste grupper i samfundet f.eks. læsesvage, indsatte i fængsler, svagtseende, ældre på institutioner og borgere med mangelfulde it-ressourcer. Min deltagelse på IFLA-konferencen i San Juan, Puerto Rico 2011 blev støttet af Edvard Pedersens Biblioteksfond.

“Beyond barriers to accessing health information”. Link til præsentationer: http://conference.ifla.org/ifla77/programme-and-proceedings-day/2011-08-17 .

Hunt rapporten. Link til rapporten – http://jech.bmj.com/content/early/2011/05/04/jech.2010.113571.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...