Bibliotek & Borger. Du er altid velkommen!

Skrevet af

Michael Hartz Larsen

13 april, 2015

Bibliotekerne giver digitaliseringen et menneskeligt ansigt. I 90 af landets kommuner arbejder biblioteker og borgerservice tæt sammen. Det betyder blandt andet, at flere og flere biblioteksmedarbejdere i dag varetager traditionelle borgerserviceopgaver med fokus på at vejlede og gøre borgerne digitalt selvhjulpne. I 14 af kommunerne har man også valgt at omorganisere på ledelsesniveau og slået stillingerne som biblioteks- og borgerservicechef sammen i én.

Det dokumenterer en ny rapport fra Danmarks Biblioteksforening. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. ”Rapporten viser, at samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice er til gavn for borgerne, når der drejer sig om at lære at begå sig i den digitale verden og komme i kontakt med det offentlige. Bibliotekerne kan i kraft af deres fokus og kompetencer indenfor information, viden og læring være med til at lære borgerne, hvordan man gør, så de er godt hjulpet til selv at begå sig ved digitalt møde med det offentlige,” siger kulturminister Marianne Jelved.

Rapporten giver inspiration til forskellige kommunale modeller for samarbejde med henblik på at udnytte de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer optimalt, dér hvor borgerne færdes naturligt. Samarbejdet mellem borgerservice og biblioteker opfattes i dag de fleste steder som helt oplagt i modsætning til for blot fire-fem år siden, hvor der ofte var en form for demonstrativ tavshed i begge ‘lejre’ ved tanken om, at borgerservice og bibliotek kunne arbejde tættere sammen og i værste fald fusionere. Nu oplever de samme aktører, at man har et naturligt samarbejde.

I dag er hele 90 % af landets biblioteker involveret i kommunernes lokale It-udviklingsarbejde på strategisk niveau. Bibliotekerne er beviseligt blevet et knudepunkt for information og læring. Både i bibliotek og i borgerservice er fokus i dag på den digitale vejledning og på at gøre borgerne digitalt selvhjulpne.

”Bibliotekerne kan medvirke til at give digitaliseringen et menneskeligt ansigt. Bibliotekernes tilgang er ikke bare at løse borgernes borgerserviceopgaver, men at myndiggøre dem, så de næste gang selv kan løse opgaven. Derfor er borgerserviceopgaven godt placeret på biblioteket i naturlig forlængelse af deres øvrige vejlednings- og læringsopgaver” siger Steen B. Andersen (A), DBs formand, i anledning af den nye undersøgelse.

Danmarks Biblioteksforening har helt tilbage fra etableringen af de første samarbejder bakket kraftigt op om disse. Bibliotekerne er nemlig efterhånden et af de få steder, der er tilbage i den offentlige sektor, hvor borgerne stadig kan få hjælp af et rigtigt levende menneske. Digitaliseringen af det offentlige Danmark fortsætter ufortrødent, men der vil stadig være mange tilfælde, hvor borgerne har brug for at snakke med en kompetent person ansigt til ansigt, når digitaliseringen driller. Derfor er bibliotekernes tilbud om den menneskelige kontakt fortsat så vigtig.

Download rapporten på db.dk.

Projektet er støttet med midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...