Bibliotek & Borger. Du er altid velkommen!

Skrevet af

13. april, 2015

Bibliotekerne giver digitaliseringen et menneskeligt ansigt. I 90 af landets kommuner arbejder biblioteker og borgerservice tæt sammen. Det betyder blandt andet, at flere og flere biblioteksmedarbejdere i dag varetager traditionelle borgerserviceopgaver med fokus på at vejlede og gøre borgerne digitalt selvhjulpne. I 14 af kommunerne har man også valgt at omorganisere på ledelsesniveau og slået stillingerne som biblioteks- og borgerservicechef sammen i én.

Det dokumenterer en ny rapport fra Danmarks Biblioteksforening. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. ”Rapporten viser, at samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice er til gavn for borgerne, når der drejer sig om at lære at begå sig i den digitale verden og komme i kontakt med det offentlige. Bibliotekerne kan i kraft af deres fokus og kompetencer indenfor information, viden og læring være med til at lære borgerne, hvordan man gør, så de er godt hjulpet til selv at begå sig ved digitalt møde med det offentlige,” siger kulturminister Marianne Jelved.

Rapporten giver inspiration til forskellige kommunale modeller for samarbejde med henblik på at udnytte de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer optimalt, dér hvor borgerne færdes naturligt. Samarbejdet mellem borgerservice og biblioteker opfattes i dag de fleste steder som helt oplagt i modsætning til for blot fire-fem år siden, hvor der ofte var en form for demonstrativ tavshed i begge ‘lejre’ ved tanken om, at borgerservice og bibliotek kunne arbejde tættere sammen og i værste fald fusionere. Nu oplever de samme aktører, at man har et naturligt samarbejde.

I dag er hele 90 % af landets biblioteker involveret i kommunernes lokale It-udviklingsarbejde på strategisk niveau. Bibliotekerne er beviseligt blevet et knudepunkt for information og læring. Både i bibliotek og i borgerservice er fokus i dag på den digitale vejledning og på at gøre borgerne digitalt selvhjulpne.

”Bibliotekerne kan medvirke til at give digitaliseringen et menneskeligt ansigt. Bibliotekernes tilgang er ikke bare at løse borgernes borgerserviceopgaver, men at myndiggøre dem, så de næste gang selv kan løse opgaven. Derfor er borgerserviceopgaven godt placeret på biblioteket i naturlig forlængelse af deres øvrige vejlednings- og læringsopgaver” siger Steen B. Andersen (A), DBs formand, i anledning af den nye undersøgelse.

Danmarks Biblioteksforening har helt tilbage fra etableringen af de første samarbejder bakket kraftigt op om disse. Bibliotekerne er nemlig efterhånden et af de få steder, der er tilbage i den offentlige sektor, hvor borgerne stadig kan få hjælp af et rigtigt levende menneske. Digitaliseringen af det offentlige Danmark fortsætter ufortrødent, men der vil stadig være mange tilfælde, hvor borgerne har brug for at snakke med en kompetent person ansigt til ansigt, når digitaliseringen driller. Derfor er bibliotekernes tilbud om den menneskelige kontakt fortsat så vigtig.

Download rapporten på db.dk.

Projektet er støttet med midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...