Bibliotek med bazargade – i Magion

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2012

Her skal særligt fremhæves fire grunde. I første indslag: Magions tilblivelse og finansiering, bibliotekets indretning og bibliotekets vision som del af Campus. Og i andet: omlægningen af Borgerservice og Bibliotek til én organisation. Hvilket har stor betydning for både indretningen og den digitale formidling, fortæller Ole Bisbjerg, leder af kommunens bibliotek og borgerservice under mit besøg.

Et magisk sted
Med sine 12.000m2 er Magion et attraktivt sted. For events, sport, store og små oplevelser, fordybelse, overraskelser og møder og meget andet – og for folk i alle aldre. Arkitekterne bag byggeprojektet er Kjær & Richter. Centret blev indviet i juni i år og består af både nye og gamle bygningsdele. Beliggende ud til Tinghusgade i Grindsted i nær tilknytning til Campus Grindsted og tæt på rådhuset og bycentret med stationen. Den langstrakte biblioteksfløj åbner Magion-centret ud mod omverdenen med sit enorme vinduesparti og et fint indblik til publikumsafdelingen – og omvendt udefra.

Nyt er: Foyer med café, arenaen (en multisal), mødelokaler, et kommunalt genoptræningscenter og biblioteket. De suppleres af Hedehallen (1972), gymnasiets gymnastiksale og så svømmehallen (1987), der nu også har fået et par varmtvandsbassiner. Gamle og nye bygningsdele bindes sammen med det store foyerområde. Byggeriet afsluttes helt, når udenomsfaciliteterne – et mindre parkanlæg foran hovedindgangen til erstatning for eksisterende p-pladser – etableres i sammenhæng med oprettelse af et meget større p-anlæg på ‘bagsiden’ af hele komplekset i løbet af 2013.

Magion er en selvejende institution og drives af Fonden Magion, tidligere Fonden for Idræts- og Kulturcenter i Grindsted, bortset fra biblioteket, som kommunen står bag.

Stærk lokal støtte – også i kroner
Ifølge fondens formand Hans Bennetzen, der har været med siden idéen om et eventsted blev født for snart otte-ti år tilbage, er  “Målet med Magion at være en vigtig dynamo for vækst i Billund Kommune gennem tiltrækning af uddannelsessøgende, tilflyttere og virksomheder”. Og Magion er øjensynlig allerede lidt af en publikumssucces og er blevet godt modtaget af borgerne. Det er ikke så underligt, for dets tilblivelse beror på lokale kræfters initiativ. Uden en meget udtalt og imponerende stor lokal opbakning var centret antagelig ikke blevet til noget.

Projektets idé er ikke bare født af lokale kræfter, det er ikke mindre interessant blevet til med bidrag fra en lang række lokale bidragsydere. Fra erhvervsdrivende og pengeinstitutter – ikke mindst Den Jyske Sparekasse (DJS), der har hovedsæde i byen – til foreninger, lokale familier og enkeltpersoner og en hel befolkningsgruppe, nemlig ‘Tamilerne i Billund Kommune’. Bidrag er givet som sponsortilskud fra 500 kroner til 100.000+ via støttearrangementer og dør-til-dør indsamling. De mange givere ses på tavler i entréområdet og eksponeres på Magion.dk. “Vi er et lokalt pengeinstitut, og vi mener noget med at være lokale. Det forpligter, for vi er en stor del af lokalsamfundet. Samtidig har vi en stor interesse i at gøre noget ved de strukturelle problemstillinger i en by som Grindsted og et område som Billund Kommune”, sagde Svend Erik Christensen, direktør for DJS, i forbindelse med åbningen.

Byggeøkonomien beløber sig til ca. 72 mio. kroner til byggeriet og ca. 28 mio. kroner til udenomsfaciliteter. De 100 mio. kroner er finansieret ad tre veje. Kommunen står for de 30 %, lokale sponsorer for 40 % mens de sidste 30 % er tilvejebragt via låntagning.

Biblioteksfløjen og bazargaden
Biblioteket, centrets østfløj, på 1.500 m2 er usædvanlig godt placeret umiddelbart til venstre for den nye hovedindgang og foyer. “Lidt af en katedral kombineret med et bazarmiljø”, siger Ole Bisbjerg med et stort smil. Beskrivelsen dækker meget præcist den 8 meter høje bygningsdel med bibliotek i tre etageniveauer.

Det store rum brydes op af seks aktivitets-kuber i forskellig størrelse. Tilsyneladende, men også kun tilsyneladende placeret tilfældigt som rum i rummet. Her er kig både ned til underetagens lavloftede OASEN med dens romaner, fag- og musikbøger og en trappe op til administrationsgangen og tre møde- og undervisningslokaler. De to store mødelokaler har hver især plads til et halvt hundrede personer og det dobbelte, når de slås sammen.
Straks inden for bibliotekets egne døre åbner Torvet sig med det nye og aktuelle, og en enkel og uformel INFO-pult samt KVIK-kuben og – et langt kig hen ad bazargaden. Konceptet ‘bibliotek & borgerservice’ er taget 100 % bogstaveligt og betjeningsfunktionen tænkt helt sammen. I KVIK, den forreste, kan man få svar på enkle spørgsmål af både biblioteks- og borgerserviceart, her trækker man også et nummer til SERVICE-kuben næsten bagerst i rummet, hvis ens henvendelse kræver mere samtale og personlig vejledning. Pasudstedelse sker i et mindre tilstødende lokale, der ligger op til et lille lokale dedikeret til personlig samtale og betjening eller til brug for studerendes projektarbejde uden forstyrrelse.

Rummets fire andre kuber er BØRNEHULEN ved Familiehjørnet, TWEENS, BIOGRAFEN & TÅRNET, som har arbejdspladser på toppen, samt MEDIER længst henne i det store rum ved It og Spil, og bag hvilken Studiehjørnet, lidt afskærmet, findes. Med et langt arbejdsbord med interaktivt smartboard i superformat til brug f.eks. for unge fra skolen og deres lærere.

Kuber, skilte og digital satsning
Umiddelbart skulle man tro, at et kæmpestort rum i gråt beton kunne virke fremmedgørende og lede tankerne hen på fabrikshaller. Det er ikke tilfældet her. Udover rummets storhed er det kuberne, der gør biblioteket til noget særligt. Idéen udspringer af OASEN og dens ‘kube-agtige’ nedgang, røber Ole Bisbjerg. Kuberne har forskellig størrelse og rummer forskellige tilbud. Placeret rundt om hvert enkelt af dem findes relaterede aktiviteter.

De store betonrammer, der bærer taget, de hvide kuber og deres røde linoleumsgulve, mandshøje oliventræer og et møbelvalg i hvidt og sort med enkelte klatter af lyst træ og hvide stålreoler til samlingerne skaber stedets særegne atmosfære. Der understreges af afslappede sofa- og slængemøbler med gyldenorange tekstiler hist og her. Dristigt tænkt, men en behagelig rumoplevelse og tilsyneladende et godt opholdsmiljø.

Skiltningen er endnu ikke helt på plads men fungerer øjensynlig godt med hovedområderne angivet i klar rød og versaler. Enten på på lysstandere over over kuberne eller direkte på de grå betonvægge. Bortset fra den ene side af BØRNEHULEN, er det endnu småt med kunstnerisk udsmykning, men ingen tvivl om at hovedrummets lange linjer og de nøgne betonvægge kalder på anderledes og helt særlig kunst. Adspurgt om den sag, henviser Ole Bisbjerg til fase 3 af indretningsprojektet.

Up-to-date
Selv om biblioteket er med i front med hensyn til adgang til netbiblioteker og formidling af digitale medier, råder man stadig over en stor fysisk samling på i dag omkring 160.000 enheder (bøger, cd’er, lydbøger mm). Før fraflytningen fra det gamle og mindre bibliotek på den anden side af gaden blev alle materialer gennemgået og chippet, så de nu kan udlånes og afleveres via selvbetjening. Samtidig gennemførtes en grundig kassationsproces, og omkring 15 % udgik. Det gør, at borgerne nu let kan tilbydes ‘åben selvbetjent adgang’. Både på filialerne og i Magion.

I forbindelse med flytningen fra Tinghusgade 15 til nr. 16 og indflytningen i Magion blev åbningstiden udvidet i morgentimerne. På ugens fire første hverdage har hovedbiblioteket ellers åbent fra kl. 10 til 19, fredag lukkes kl. 17 og lørdag kl. 13. Men i dag kan biblioteket også bruges uden for den betjente åbningstid. Med sygesikringsbevis eller lånerkort i hånden kan borgerne  ‘låse’ sig ind fra tidlig morgen kl. 7 til kl. 10 fra mandag til lørdag. En rigtig udvikling, som borgerne tager godt i mod.

Her er tale om et moderne bibliotek med digitale muligheder og formidlingstilbud i alle relevante sammenhænge. Ligesom der er trådløs adgang fra folks egne bærbare i hele fløjen. Alligevel bliver en af de store opgaver fremover ifølge Ole Bisbjerg at gøre at gøre mere ved den direkte formidling af bibliotekets digitale medier i rummet.

Campus bibliotek
Magion og biblioteket trækker allerede unge til sig, og man forventer stadig flere. For biblioteket varetager nu opgaven som bibliotek for gymnasiet. Men en anden stor opgave, som biblioteket skal i gang med, er udmøntningen af dets nye rolle som en aktiv medspiller i hele Campus Grindsted, byens ni uddannelsesinstitutioner med bl.a. Grindsted Gymnasium & HF, Erhvervsgymnasiet og Syddansk Erhvervsskole. Sammenhængen mellem kultur, idræt og ungdomsuddannelser er noget af det, der skal være med til at gøre Magion til et aktiv for kommunen, for som borgmester Ib Kristensen (V) i forbindelse med åbningen formulerede det: “Magion er nu også en integreret del af Campus Grindsted og gør hele synergieffekten endnu større. Området bliver et naturligt samlingspunkt for ungdommen og er med til at øge værdien af ungdomsuddannelserne i Grindsted – nøjagtig som de er med til at øge værdien af et kultur- og idrætscenter”. Ikke kun borgmesteren er glad for Magion og de nye muligheder. Også Ole Bisbjerg er glad: “Her har vi virkelig fået et løft, og ønskerne om et tidssvarende bibliotek og borgerservice er opfyldt. Borgerne har med stor entusiasme taget mod huset, og her er altid mennesker”. På biblioteket er der tale om en besøgsfremgang på ca. 20%.

I det hele taget forekommer byggeriet velovervejet og velfungerende og bestemt et besøg værd, både hvis man selv går i byggetanker eller blot skal opdatere de fysiske rammer.
 

se mere på http://billundbib.dk/biblioteker/8 .

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...