Bibliotek TO GO: Sådan får du nye brugere i nettet

Skrevet af

Ina Bjerregaard

14. februar, 2012

Vejle Bibliotek har været ude med snøren og kastet den helt ud i Billund Lufthavn. Og her fangede man helt nye brugere ved at benytte sig af utraditionelle metoder.

Det kræver mod at fange brugere på nye måder. Gennem mange år er der blevet talt meget om og afprøvet masser af idéer for, hvordan man når ud til folk, som ikke bruger biblioteket. Bibliotekarer og andet personale fra blandt andet Vejle, Middelfart og Esbjergs biblioteker turde gå helt nye veje og fik rejsende til at ‘låne’ netlydbøger på en helt ny måde. Det krævede dog grænseoverskridende tilgange fra de biblioteksansatte, der var i lufthavnen i skrig-orange hættetrøjer.

Under navnet Bibliotek To Go gennemførte de tre bibliotekers medarbejdere en kampagneindsats i oktober, der primært drejede sig om at nå flere og andre brugere. I kampagnen eller eventen i Billund Lufthavn viste medarbejdere fra bibliotekerne, at der er mange uprøvede muligheder. Og kan de stå i en lufthavn og formidle f.eks. lydbøger, så kan de stå alle steder. Men også at ekstern formidling kræver disciplin, fordi folk ikke henvender sig af sig selv.

“Det var grænseoverskridende at bevæge sig ud af sit vante miljø”, fortæller Michael Skjærris, der er bibliotekar ved Vejle Bibliotek. Han mener dog også, at det er væsentligt. Han siger bl.a.: “Men det giver læring om sig selv og andre at skulle overskride sine egne grænser. Eksempelvis måtte vi pakke fordommene til side og også kontakte folk, som vi måske på forhånd ikke havde vurderet ville have interesse for Bibliotek To Go. Det viste sig imidlertid, at vi blev positivt overrasket i flere tilfælde”, siger Michael Skjærris.

Den største forskel på ude og hjemme var faktisk ifølge de deltagende bibliotekarer, der prøvede at stå i lufthavnen, at hjemme på biblioteket ved brugerne, hvad de vil have. Ude skal bibliotekarerne kode sig ind på folks behov og tage deres tid.

Overraskelsesmomentet – et bibliotek i lufthavnen – var også en vigtig parameter. Ikke kun som event, men fordi folk fint kunne se koblingen mellem litteratur, oplevelser og rejse. Egentlig er initiativet sat i gang for at få flere til at bruge bibliotekets service på nettet. Og projektet fokuserer bl.a. også på, at man kan ‘benytte’ sit hjemlige bibliotekstilbud, når man er på farten og på rejse – uden at det fylder i kufferten!

Et helt andet element var nemlig, at overvægt på fly nu bliver håndhævet meget mere. Og det koster altså 85 kroner pr. kilo overvægt. Eller lige omkring 80 kroner for den sidste Harry Potter bog.

Projektets mål med at markedsføre bibliotekernes e-resurser på nettet over for nye brugere og i nye rammer tog udgangspunkt i netlydbog.dk, bibzoom.dk, filmstriben.dk og spilogmedier.dk. Målet med projektet vurderer Michael Skjærris til at være nået. Han fortæller: “Vi ville gerne nå nye grupper og bevægede os derfor uden for vores normale rammer og ud til brugerne. Og det var en stor succes”.
Det bliver næppe sidste gang, at biblioteket forsøger at fange nye kunder med nye metoder.

Fakta
Til Bibliotek To Go, lånte Vejle, Middelfart og Esbjerg biblioteker to mediejukebokse af Statsbiblioteket og fik desuden hjælp af Statsbiblioteket til indkøb af lydbøger og musik. Projektet også kaldet Regional markedsføring af netlydbøger i regionale lufthavne har fået tilskud fra Udviklingspuljen.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...