Biblioteker hjælper ordblinde gennem studiet

Skrevet af

Miriam Lykke Schultz

2 december, 2015

Livet som studerende kan være svært for de fleste, men særligt for ordblinde indebærer studielivet både praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre en uddannelse. Desuden er ordblindhed stadig tabubelagt, selv om omkring syv ud af 100 voksne danskere anser sig selv for at være ordblinde.

Det forsøger et nyt projekt nu at gøre op med. Projektet, der går under navnet Duo, er et samarbejde mellem seks af landets biblioteker og Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota.
Her skal ordblinde studerende fra samme lokalområde dele faglige og personlige erfaringer med andre ordblinde. Noget, der foregår både i makkerpar og på lokale netværksmøder på bibliotekerne. “Vi oplevede et stort ønske blandt de ordblinde studerende om en ordning, hvor man mødtes med en sparringspartner”, siger Bolette Willemann Jensen, der er antropolog og leder af projektet. Men eftersom ordblindhed er usynligt, kan det være svært at identificere, hvem man kan udveksle erfaringer med. Det hjælper netværket til,” forklarer hun.

Makkerparrene taler om alt fra de bedste værktøjer, gode studiestrategier, læse- og skrivehjælp, til hvordan man nemmest får sagt til sin studiegruppe, at man måske ikke lige er den rette til at foretage korrekturlæsning på en opgave.

Videndeling hjælper i hverdagen
Bibliotekerne planlægger og faciliterer hver især tre-fire lokale fællesmøder med faglige oplæg, sparring og socialt samvær i et trygt og uformelt rum.

Hos Herning Bibliotekerne, der er med i projektet, er man begejstrede for arbejdet med de ordblinde. “Biblioteker kan mere end at udlåne bøger. Det har vi med dette projekt fået muligheden for at vise. Vi er glade for at kunne fungere som en ressource for de ordblinde ved at være mere integreret del af deres studieliv,”siger bibliotekar Tina Daugaard.

26-årige Malene Rønnow blev testet ordblind på andet semester af sin bacheloruddannelse og deltager i projektet for at møde ligesindede, der kan forstå hendes situation. Noget hun oplever, folk generelt har svært ved. “Der er mange, der siger; ’du er jo klog, så du kan ikke være ordblind.’ Men sådan hænger det ikke sammen. At jeg har sværere ved at afkode bogstaver har intet med intelligens at gøre,” siger Malene Rønnow, der nu tager en kandidatgrad som civilingeniør på Aarhus Universitet i Herning.
“Ordblindhed er et usynligt handicap, så det er let at føle sig ensom. Det gør en forskel at opleve andre, der har det på samme måde. Vi genkender mange af hinandens oplevelser og frustrationer. Også praktisk kan vi dele erfaringer om tekniske hjælpemidler, der hjælper os lettere gennem den store læsebyrde.”

Hun oplever biblioteket som den ideelle ramme til at udveksle viden, erfaring og oplevelser omkring ordblindhed. “Det er ikke så formelt, som hvis det foregik på studiet. Man skal ikke præstere eller stå til regnskab for nogen. For en gangs skyld er det på de ordblindes præmisser, og det, synes jeg, er rigtig rart,” siger Malene Rønnow om det fortrolige rum, som biblioteket formår at skabe for de ordblinde studerende.

MIRIAM  LYKKE  SCHULTZ, journalist/freelancer ved Stickelberg.dk

Fakta om Duo-projektet:
Duo er et bud på en lærende og relationsbåren biblioteksbrug, hvor deltagerne får påvirket deres forståelse af læsevanskeligheder og styrket deres kendskab til og brug af relevante bibliotekstilbud. Projektet er et samarbejde mellem Nota og fire central- og to hovedbiblioteker (Gentofte, Odense, Vejle, Herning, Aarhus og København). Forløbet varer fra september 2015 til og med februar 2016. Projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.

 

Artiklen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2015 side 28-29. Se e-magasinet her:
http://issuu.com/danmarks_biblioteksforening/docs/db0615.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...