Biblioteker hjælper ordblinde gennem studiet

Skrevet af

2. december, 2015

Livet som studerende kan være svært for de fleste, men særligt for ordblinde indebærer studielivet både praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre en uddannelse. Desuden er ordblindhed stadig tabubelagt, selv om omkring syv ud af 100 voksne danskere anser sig selv for at være ordblinde.

Det forsøger et nyt projekt nu at gøre op med. Projektet, der går under navnet Duo, er et samarbejde mellem seks af landets biblioteker og Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota.
Her skal ordblinde studerende fra samme lokalområde dele faglige og personlige erfaringer med andre ordblinde. Noget, der foregår både i makkerpar og på lokale netværksmøder på bibliotekerne. “Vi oplevede et stort ønske blandt de ordblinde studerende om en ordning, hvor man mødtes med en sparringspartner”, siger Bolette Willemann Jensen, der er antropolog og leder af projektet. Men eftersom ordblindhed er usynligt, kan det være svært at identificere, hvem man kan udveksle erfaringer med. Det hjælper netværket til,” forklarer hun.

Makkerparrene taler om alt fra de bedste værktøjer, gode studiestrategier, læse- og skrivehjælp, til hvordan man nemmest får sagt til sin studiegruppe, at man måske ikke lige er den rette til at foretage korrekturlæsning på en opgave.

Videndeling hjælper i hverdagen
Bibliotekerne planlægger og faciliterer hver især tre-fire lokale fællesmøder med faglige oplæg, sparring og socialt samvær i et trygt og uformelt rum.

Hos Herning Bibliotekerne, der er med i projektet, er man begejstrede for arbejdet med de ordblinde. “Biblioteker kan mere end at udlåne bøger. Det har vi med dette projekt fået muligheden for at vise. Vi er glade for at kunne fungere som en ressource for de ordblinde ved at være mere integreret del af deres studieliv,”siger bibliotekar Tina Daugaard.

26-årige Malene Rønnow blev testet ordblind på andet semester af sin bacheloruddannelse og deltager i projektet for at møde ligesindede, der kan forstå hendes situation. Noget hun oplever, folk generelt har svært ved. “Der er mange, der siger; ’du er jo klog, så du kan ikke være ordblind.’ Men sådan hænger det ikke sammen. At jeg har sværere ved at afkode bogstaver har intet med intelligens at gøre,” siger Malene Rønnow, der nu tager en kandidatgrad som civilingeniør på Aarhus Universitet i Herning.
“Ordblindhed er et usynligt handicap, så det er let at føle sig ensom. Det gør en forskel at opleve andre, der har det på samme måde. Vi genkender mange af hinandens oplevelser og frustrationer. Også praktisk kan vi dele erfaringer om tekniske hjælpemidler, der hjælper os lettere gennem den store læsebyrde.”

Hun oplever biblioteket som den ideelle ramme til at udveksle viden, erfaring og oplevelser omkring ordblindhed. “Det er ikke så formelt, som hvis det foregik på studiet. Man skal ikke præstere eller stå til regnskab for nogen. For en gangs skyld er det på de ordblindes præmisser, og det, synes jeg, er rigtig rart,” siger Malene Rønnow om det fortrolige rum, som biblioteket formår at skabe for de ordblinde studerende.

MIRIAM  LYKKE  SCHULTZ, journalist/freelancer ved Stickelberg.dk

Fakta om Duo-projektet:
Duo er et bud på en lærende og relationsbåren biblioteksbrug, hvor deltagerne får påvirket deres forståelse af læsevanskeligheder og styrket deres kendskab til og brug af relevante bibliotekstilbud. Projektet er et samarbejde mellem Nota og fire central- og to hovedbiblioteker (Gentofte, Odense, Vejle, Herning, Aarhus og København). Forløbet varer fra september 2015 til og med februar 2016. Projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.

 

Artiklen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2015 side 28-29. Se e-magasinet her:
http://issuu.com/danmarks_biblioteksforening/docs/db0615.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...