Biblioteker knækker koden på naturvidenskabelige temaer – Fælles nationale projekter

Skrevet af

9. april, 2018

Det er vigtigt, at offentligheden forstår basal videnskab, hvis de skal undgå at overlade livsvigtige beslutninger til andre.

Sådan udtrykte den nu afdøde fysiker, Stephen Hawking sig, og netop befolkningens forståelse af basal videnskab er det, som landets biblioteker ønsker at gøre noget ved, når de i regi af Bibliotekernes Temasamarbejde deltager i temaet “Viden skaber os” i hele 2018 – i et tæt samarbejde med DR.

Temasamarbejdet, der i denne omgang rummer 65 biblioteker, vil i det 1-årige tema “Viden skaber os” sætte fokus på to deltemaer: Kroppen, som lige har kørt i dette forår, og et tema om kodning i efteråret. Gældende for begge temaer er, at de skal afprøve nye naturvidenskabelige formidlingsgreb og bibliotekstilpassede metoder, der skal sørge for, at videnskab og forskning rykkes fra forskergangene og ud til befolkningen.

Temasamarbejdet med ”Viden skaber os” har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed. Projektet koordineres af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med landets øvrige centralbiblioteker.

National gennemslagskraft
Bibliotekernes nationale temasamarbejde samler flest mulige af landets biblioteker om et aktuelt og debatskabende tema. Bibliotekerne arbejder ud fra devisen om, at mange biblioteker står stærkere end et, og at landets biblioteker i fællesskab har en stærk stemme i den offentlige debat.

Samlet i flok får bibliotekerne styrken til at indgå samarbejde med en række forskellige partnere. Både store nationale partnere, som f.eks. Danmarks Radio, men også mindre lokale partnere.

Bibliotekerne formidler på alle bibliotekets platforme; i de fysiske biblioteksrum, på web og sociale medier og gennem lokale events og aktiviteter.

Vær fysisk på biblioteket
Og hvad gør man så anderledes på bibliotekerne, når man pludselig står over for et naturvidenskabeligt tema, der ligger uden for den gængse humanistiske ‘comfort zone’?

Man idéudvikler i fællesskab og søger inspiration hos samarbejdspartnere med den rette erfaring; f.eks. blev den fælles idégenreringsworkshop indledt af et oplæg fra Universitarium ved Aalborg Universitet, der sidste sommer flyttede ind på Aalborg Bibliotekerne og afholdte et stort tema om kroppen. Idéerne, som bibliotekerne derefter fik og førte ud i livet, havde fokus på at være familievenlige aktiviteter, der indbød til fysisk aktivitet. At læse og beskue var ikke længere nok, nu handlede det også om aktivt at interagere med udstillinger og bruge egen krop og sanser til at lege og lære videnskaben ind.

Nogle af de idéer, som bibliotekerne førte ud i livet var bl.a. små forsøg med smerte, styrke og reaktionstid, hvor man f.eks. skulle teste smertegrænse ved at stikke hænderne i isvand – eller teste biceps-muskulaturen på hele familien i bogløft, altså lette installationer, der er med til at gøre videnskabens basale lærdom tilgængelig for gæsterne på biblioteket. Et andet mønstereksempel på, at viden flyttede ud fra forskergangene var et stort samarbejde med DR og Experimentarium, der sammen tog på hjernerejse på udvalgte biblioteker. Med sig havde de et dagsprogram, der skulle sende skoleklasser igennem kropslege og øvelser, dissektioner af grisetarme og hjerner samt en tur ind i et VR-univers, hvor et helt menneskeliv blev gennemlevet på 5 minutter.

Kampagnen gør gennem samarbejde og den interaktive formidling indholdet i bøgerne levende, nærværende og aktuelt og skaber motivation til at søge mere viden på bibliotekerne og hos de deltagende netmedier.

Kropslige indtryk fra Holstebro og Slagelse
Temasamarbejdet spurgte et par af de deltagende biblioteker om, hvordan de havde oplevet temaet med “Videnskab og Kroppen”. Det kom der to tekster ud af:

Holstebro: Temasamarbejdet åbner nye døre
Et menneske fødes med 300 knogler, men i takt med at kroppen vokser, smelter nogle af knoglerne sammen, så vi ender med 206 knogler. Og hold da op nogle knogler og en sammensmeltning.

Det samme er netop sket for os biblioteker igen: Et stort fælles tema, masser af idéer, flot grafisk pakke, som blev brugt til at klæde vores egen lokale biblioteks-KROP på.

Vi kan formidle inden for alle emner, men hvor har det været spændende endelig at tage fat på et naturvidenskabeligt emne. Det har i Holstebro affødt spændende nye samarbejdsrelationer. I et hus, der også rummer Sport & Fritid, gav dette tema mulighed for at skabe ‘bevægelse’ sammen. Og glæden er fantastisk, når 50 ældre 60+’ere indtager biblioteket en tirsdag formiddag og opfordrer til leg og bevægelse med brugerne. Et samarbejde med Center for forebyggelse og rusmidler gav brugerne mulighed for at få en brandert på – uden alkohol. Via et par briller blev alle gevaldig overrasket over, hvor svært det er at gå lige eller mellem 5 kegler med en promille på ca. 1.0. VidenSKABET har været fyldt med ting, som har underbygget temaerne på DR, og det er flyttet ind for at blive – nu i et samarbejde med Natur & Miljø afdelingen. Skønt at kunne sige, at temasamarbejdet åbner nye døre.

Slagelse: Vi ved mere om kroppen nu – end nogensinde før
Vi valgte at belyse temaet fra flere forskellige vinkler, som alle skulle give brugerne ny aktuel viden og sætte gang i debat. Vi valgte at gå til temaet om kroppen med fokus på opfattelsen af kroppen igennem tiden. Vi tog på en historisk tur igennem anatomiens og lægevidenskabens historie samt frem i tiden, hvor vi mennesker i stigende grad kommer til at konkurrere mod og samarbejde med robotter og maskiner.

Når det drejer sig om opfattelsen af kroppen, så er det svært at komme uden om hjernen og sindet, og netop derfor satte vi fokus på hjernens kemi i forhold til identitet, men også den mørke side af sindet i form af den kriminelle hjerne og videnskabens introduktion til og udvikling af politiets efterforskningsarbejde i gennem tiden. Samtidig fylder debatten om kropsidealer meget i tidens mediebillede, hvilket gør det til et aktuelt emne.

Vi satte derfor fokus på kropsidealer med litteraturformidling og udstillinger, hvor vi opfordrede brugerne til at sende os billeder af deres egne skønne kroppe for at bryde med tidens uopnåelige kropsidealer.

Takket være videnskaben, og biblioteksgæsterne, ved vi nu mere om kroppen end nogensinde før.

Der kodes i efteråret
I efteråret 2018 handler kampagnen om kodning. Vi er storforbrugere af mobiltelefoner, tablets og hverdagens teknologi, men vi skal mere end forbruge teknologi, vi skal skabe, og vi skal tage kritisk stilling til teknologien. Med skaberkraften i centrum understøtter kampagnen kreativitet. Teknologiforståelse kommer gennem lysten til at undersøge, opleve og sammen skabe nye lege og idéer til løsninger på hverdagens udfordringer. Kodning er et værktøj til at skabe med både logikkens og kreativitetens kraft. Kampagnen kører i ugerne 39-42. Læs mere og tilmeld jeres bibliotek her: temasamarbejde.dk.

 

ANDERS TAYLOR HANSEN er projekt- og faciliteringsmedarbejder, Aalborg Bibliotekerne.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...