Bibliotekerne etablerer forsøgsordning med eBib.dk

Skrevet af

26. januar, 2014

Den 7. maj 2013 kunne man i flere dagblade læse om, hvordan stort set halvdelen af danskerne nu får adgang til eBib.dk – de store forslags alternativ til eReolen.dk, der har været i gang siden slutningen af 2011. Det er dog en sandhed med visse modifikationer, selv om det nu er rigtigt nok, at flere danske biblioteker fra denne uge forventer at kunne tilbyde brugerne e-bøger fra eBib.dk.

Det drejer sig i første omgang om forskellige former for forsøgsordninger løbende fra omkring seks måneder og op til et år. Herefter skal ebib-modellen så evalueres, oplyses det. eBib-tilbuddet er bortset fra et enkelt sted eller to kommet op at stå ved at et centralbibliotek har taget initiativ til et samarbejde med eBib.dk på vegne af bibliotekerne i den pågældende CB-region. Danmarks fem regioner dækkes af seks centralbiblioteker, idet region Syd betjenes af to centralbiblioteker – et i Vejle og et i Odense.

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen (A) hilser udviklingen velkommen. Det er vigtigt at få testet forskellige ebogsmodeller og -tilbud af, siger han til Politiken den 7. maj i år.  Både af brugerhensyn og af økonomiske hensyn er det dog vigtigt at få udviklet et samlet e-bogstilbud på sigt, fastslår han.

I det følgende introduceres først den model, man har valgt at anvende i Vejle Centralbibliotek og derefter kommer en aktuel status for eBib.dk i de fem andre centralbibliotekers områder.

Vejle Centralbibliotek sikrer adgang og kvalitet
Ni kommuners bibliotekslånere, inkl. Vejles, vil nu få adgang til et udvalg af det samlede eBib-katalog udvalgt af Vejle Centralbibliotek. Centralbiblioteket er det eneste biblioteker, der foretager materialevalg og indkøb. Øvrige biblioteker kan ikke foretage indkøb. Der vælges ud fra kvalitative overvejelser, dog indkøbes ikke titler, der koster mere end 130 kroner. Man forventer således ikke at give adgang til alle eBib.dk’s 5000 titler. Mange af de tilbudte titler er slet ikke relevante for os, mener Vejles bibliotekschef Lone Knakkergaard.

De deltagende folkebiblioteker i dette samarbejde er i skrivende stund: Billund, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Middelfart, Tønder, Vejen, Aabenraa og Vejle.

Finansieringen
Om eBib-aftalens finansiering oplyser Lone Knakkergaard, at den primært finansieres via kommunale midler. Hver kommune byder som udgangspunkt ind med 35.000 og Vejle med 100.000 kroner og dertil kommer 75.000 kroner fra CB-midlerne efter aftale med Kulturstyrelsen. CB-midler er de såkaldte overbygningspenge, Vejle Kommunes bibliotek modtager for at kunne varetage centralbiblioteksopgaven. Der afregnes efter forbrug fra de enkelte kommuner. Det vil sige, at Vejle lægger ud og har etableret en ’mellemregningskontor’. ”Hver kommune har indgået aftale med Publizon/eBib”, fortæller bibliotekschefen, ”Og vi indgår en tillægsaftale med Publizon og ebib.dk, der beskriver vores forsøg. Vi forventer et forsøg på seks måneder, men slår økonomien ikke til, har vi mulighed for at droppe købet af flere licenser.” Publizon er i øvrigt distributør ikke alene for eBib.dk men også for eReolen.dk.

Evaluering og fremtid
De samlede erfaringer og data skal bruges i evaluering af eBib.dk. Til 'Danmarks Biblioteker' oplyser Lone Knakkergaard, at man løbende følger projektet og i august vurderer, om det skal forlænges. Følgende parametre evalueres: Økonomi og resurser, Teknik, Brugertilfredshed og Materialevalg.

”Vi ønsker med dette tilbud at signalere villighed til at prøve forskellige modeller. Men vi håber”, pointerer bibliotekschefen, ”- i lighed med Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen, at der kommer én samlet løsning i fremtiden.

 

DE FEM ANDRE
Til Danmarks Biblioteker oplyser landets øvrige fem centralbiblioteker følgende om status for deres eBib-initiativer:

Forsøgsordning i Region Midtjylland
Også via Herning Centralbibliotek tilbydes en eBib-ordning, en forsøgsordning med indbygget evaluering understreger man. Her har man siden marts været i gang med en dialog og et forberedende samarbejde omkring ebib.dk.  Baggrunden er et ønske om, ud over at agere paraply som centralbibliotek, også som kommune at kunne tilbyde Hernings borgere attraktive materialer fra de store forlag. Samtidig er ordningen også etableret, fremhæves det, ud fra et ønske om konstruktivt at bidrage til at finde løsninger, der giver mening for både forlag og kommuners biblioteker og deres brugere, siger bibliotekschef Pernille Schaltz til Danmarks Biblioteker.

Herning er i øvrigt med i styregruppen for eReolen.dk – og bibliotekschefen tror på, ”at enderne på et tidspunkt ’kan finde sammen’ i ét tilbud, hvis vi alle sammen arbejder på det. Det aktuelle tilbud er et forsøg, der går ud på at finde den bedste fremtidige model for alle.”

Tolv kommuners biblioteker er p.t. tilmeldt regionens nye eBib.dk-lånesamarbejde: Favrskov, Hedensted, Holstebro, Horsens, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Skive og Herning. Om selve ordningen oplyser Hernings kommunikationschef Mikael Graaberg, at Herning som centralbibliotek med Kulturstyrelsens accept køber ebib-licenser for en del af CB-midlerne (der købes i princippet adgang til en titel og fire klik pr. titel af gangen). Man indkøber dog ikke titler over 100 kroner, så en max-pris vil svare til 25 kroner pr styk. Herning Bibliotekerne lægger, som centralbibliotek, i første omgang dog kun ud, for herefter afregnes med det enkelte folkebibliotek for konkret brug.

Region Hovedstaden
I Gentofte Centralbiblioteks ordning er der tale om aftaler mellem Publizon/eBib.dk og den enkelte kommune. Deltagerne skal dog godkende en række afvigelser fra standardkontrakten for at være med i det fælles indkøbssamarbejde, organiseret ved Gentofte CB. Aftalen løber et år, oplyser Thomas Angermann, vicebibliotekschef Gentofte Bibliotekerne – Centralbibliotek for Region Hovedstaden, der også fortæller, at man løbende vil evaluere.

Angermanns svar på spørgsmålet om, hvordan ordningen finansieres, er, at centralbiblioteket laver et udlæg finansieret af CB-midler (overbygningsmidlerne), men de enkelte biblioteker betaler pr. enkelt lån, og Gentofte Centralbibliotek får derfor i princippet og over tid pengene retur.

Region Sjælland – nye titler og bagkatalog
Roskilde Bibliotekerne, som er centralbibliotek for regionen, forventer inden for kort tid også at tilbyde Region Sjælland og Bornholm et samarbejde omkring downlån af e-bøger fra eBib.dk. Der arbejdes på sagen, og centralbiblioteket forestiller sig en aftale, der vil omfatte såvel nye titler som titler fra ”bagkataloget” på efterspørgsel, oplyser Catharina Nilsson, afsnitsleder, Roskilde Bibliotekerne. Man er dog endnu ikke kommet så langt, at man har kontaktet regionen, men som man ser det lige nu kunne en startdato ligge efter sommerferien, oplyses det til Danmarks Biblioteker.

Region Nordjylland – mindre forsøg undervejs
Regionens centralbibliotek, Aalborg Bibliotekerne, har ikke p.t. planer om at gå med her og nu, men bibliotekschef Bodil Have og mediechef Kirsten Boelt oplyser, at man sammen med bibliotekscheferne i regionen beslutter sig efter sommeren. Allerede nu laver tre biblioteker i regionen – Vesthimmerland, Mariagerfjord og Thisted – i fællesskab et forsøg, som man følger.

Også Odense centralbibliotek bakker op
Centralbiblioteket har, i samråd med de øvrige fynske biblioteker, besluttet, at teste den model som Gentofte er ved at afslutte aftale om – alternativt den model, som Vejle anvender, fortæller centralbibliotekets bibliotekschef, Kent Skov Andreasen, til Danmarks Biblioteker. ”Det kommer an på prissætning m.v. Vi har endnu ikke indgået aftale med Publizon om eBib.dk men følger udviklingen tæt og hopper på, når vi har vurderet mulighederne”, slutter han.
Han siger også, at centralbibliotekerne imellem sig har aftalt, at man samlet set som centralbiblioteker vil 'afteste' eBib.dk-modellen og indsamle erfaringerne og publicere dem på centralbibliotek.dk. Der er dog ikke aftalt en nærmere tidsplan ved redaktionens afslutning.

København og Aarhus m.fl.
Biblioteksbrugerne i andre af landets kommuner bl. a. i de to største kommuner vil ikke kunne bruge eBib.dk men vil fortsat have afgang til eReolen.dk. Bibliotekschef Jakob Heide Petersen, også formand for eReolen.dk, forklarer til Berlingske den 7. maj 'at det både skyldes økonomiske rammer og begrænsninger men også, at eBib.dk ikke er den optimale løsning'. Han udtrykker imidlertid samtidig et håb om, at biblioteker og forlag, også de helt store som står bag ebib.dk, vil kunne komme overens om en ebogs-udlånsordning, som kan stille alle parter tilfreds og håber på en genåbning af de afbrudte forhandlinger parterne imellem. Se bl.a. ’DB om klik og licens’ s. 13 i Danmarks Biblioteker nr. 1 2013.
 

Denne artikel bringes også i Danmarks Biblioteker nr. 3-2013, udkommer 15. juni.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...