Bibliotekerne i bevægelse

Skrevet af

18. oktober, 2011
At være til en IFLA konference er fantastisk, fordi man ser, hører og oplever den bevægelse, som bibliotekerne over hele verden har gang i. En bevægelse, som går i mange retninger alt efter verdensdel og udfordring. Kun én ting er sikkert: vi står over for et paradigmeskift i bibliotekerne jorden rundt.
Det er naturligvis den digitale udfordring og mulighed, som skaber dette paradigmeskifte. En digital virkelighed, som er omdrejningspunkt for oplæg af enhver art. Det sniger sig ind i IFLA’s børnesektion, i den Egyptiske revolution, i de store biblioteker i Asien og i “Community center” tanken fra USA og Europa. Trenden går igen i alt.
 
Svaret på digitaliseringen deler sig i to hovedgrupper. Det asiatiske svar som handler om en fantastisk oprustning på digitale platforme og i det virtuelle rum. Der snakkes om at være til stede alle vegne, om at “pushe” brugen. Om at sikre lånerne adgang via udlån af iPads, via standere i byrummet og via et utal elektroniske platforme. Man tænker temmelig instrumentelt. Man skal blot sørge for, at redskaberne er til stede og har stort set kun ambitioner om at udbrede viden.
 
Den europæiske og nordamerikanske trend er derimod at fylde det fysiske og virtuelle rum med borgerinvolvering. Ikke mindst i den amerikanske tradition satser man meget på frivillige og deres initiativer, mens man i Europa har det på borgerinddragelse og demokrati. To sider af stort set samme sag. Svaret på digitalisering er altså at udvide og til dels omdefinere bibliotekerne fra kun videnscentre til områdets kultur- og demokratihus.
Naturligvis satser man i Europa og Nordamerika også på vidensformidling i en digital sammenhæng, men ikke i helt samme hæsblæsende tempo som asiaterne. Men man forholder sig til gengæld langt mere aktivt til, hvordan det fysiske rum skal bruges, når alting bliver mere og mere bliver digitalt.
 
Når man taler om digitalisering, kan man ikke undgå at tale om licenser og copyright. Det emne bliver naturligvis også seriøst behandlet på IFLA. Og det er glædeligt, at IFLA har tæt kontakt til WIPO, FNs organisation til forhandling af global copyright. Det er helt centralt, i hvertfald for den vestlige verden, at disse udfordringer bliver tacklet på en fornuftig og afbalanceret måde, så adgangen til viden forsat bliver for alle. Vi må ikke ende med, at vi træder 250 år tilbage i tiden, hvor viden kun var for eliten. 
 
Et af de stærkeste indlæg kom dog fra to egyptiske professorer fra henholdsvis Cairo og Alexandria. De fortalte om, hvordan demokrati og biblioteker var to sider af samme sag.
Især indlægget fra Alexandria, hvor man har en tusind år lang tradition for biblioteker. Her er der siden 2004, hvor det nye Aleksandriabibliotek stod færdigt, lavet en imponerende organisation, som omfatter egen tv- og radiostation, læringscenter (fortrinsvis science) kultur- og demokraticenter. Bortset fra hele forskningssiden er de mange aktiviteter for en stor del drevet af brugerne fra lokalområdet. Dette stærke engagement i civilsamfundet blev under revolutionsdagene understreget, da studerende og brugere lavede en menneskekæde omkring biblioteket for at beskytte det mod ødelæggelse fra en stor flok demonstranter.
 
Mennesker, der beskytter deres bibliotek og er med til at skabe et mere demokratisk samfund, kan jo ikke være et smukkere billede på, hvor vi kan bevæge os hen, hvis vi gør det rigtigt. Så bibliotekerne i verden er i bevægelse – vores udfordring er at sikre, at det sker i den rigtige retning. Nogle af oplæggene på IFLA 2011 kan være en inspiration i denne proces. Find dem via www.ifla.org.
 
Steen B. Andersen,
byrådsmedlem (A) i Aarhus, medlem af DBs FU
og fmd. for DBs Digitaliseringsudvalg

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...