Bibliotekerne i bevægelse

Skrevet af

Steen B. Andersen

18 oktober, 2011
At være til en IFLA konference er fantastisk, fordi man ser, hører og oplever den bevægelse, som bibliotekerne over hele verden har gang i. En bevægelse, som går i mange retninger alt efter verdensdel og udfordring. Kun én ting er sikkert: vi står over for et paradigmeskift i bibliotekerne jorden rundt.
Det er naturligvis den digitale udfordring og mulighed, som skaber dette paradigmeskifte. En digital virkelighed, som er omdrejningspunkt for oplæg af enhver art. Det sniger sig ind i IFLA’s børnesektion, i den Egyptiske revolution, i de store biblioteker i Asien og i “Community center” tanken fra USA og Europa. Trenden går igen i alt.
 
Svaret på digitaliseringen deler sig i to hovedgrupper. Det asiatiske svar som handler om en fantastisk oprustning på digitale platforme og i det virtuelle rum. Der snakkes om at være til stede alle vegne, om at “pushe” brugen. Om at sikre lånerne adgang via udlån af iPads, via standere i byrummet og via et utal elektroniske platforme. Man tænker temmelig instrumentelt. Man skal blot sørge for, at redskaberne er til stede og har stort set kun ambitioner om at udbrede viden.
 
Den europæiske og nordamerikanske trend er derimod at fylde det fysiske og virtuelle rum med borgerinvolvering. Ikke mindst i den amerikanske tradition satser man meget på frivillige og deres initiativer, mens man i Europa har det på borgerinddragelse og demokrati. To sider af stort set samme sag. Svaret på digitalisering er altså at udvide og til dels omdefinere bibliotekerne fra kun videnscentre til områdets kultur- og demokratihus.
Naturligvis satser man i Europa og Nordamerika også på vidensformidling i en digital sammenhæng, men ikke i helt samme hæsblæsende tempo som asiaterne. Men man forholder sig til gengæld langt mere aktivt til, hvordan det fysiske rum skal bruges, når alting bliver mere og mere bliver digitalt.
 
Når man taler om digitalisering, kan man ikke undgå at tale om licenser og copyright. Det emne bliver naturligvis også seriøst behandlet på IFLA. Og det er glædeligt, at IFLA har tæt kontakt til WIPO, FNs organisation til forhandling af global copyright. Det er helt centralt, i hvertfald for den vestlige verden, at disse udfordringer bliver tacklet på en fornuftig og afbalanceret måde, så adgangen til viden forsat bliver for alle. Vi må ikke ende med, at vi træder 250 år tilbage i tiden, hvor viden kun var for eliten. 
 
Et af de stærkeste indlæg kom dog fra to egyptiske professorer fra henholdsvis Cairo og Alexandria. De fortalte om, hvordan demokrati og biblioteker var to sider af samme sag.
Især indlægget fra Alexandria, hvor man har en tusind år lang tradition for biblioteker. Her er der siden 2004, hvor det nye Aleksandriabibliotek stod færdigt, lavet en imponerende organisation, som omfatter egen tv- og radiostation, læringscenter (fortrinsvis science) kultur- og demokraticenter. Bortset fra hele forskningssiden er de mange aktiviteter for en stor del drevet af brugerne fra lokalområdet. Dette stærke engagement i civilsamfundet blev under revolutionsdagene understreget, da studerende og brugere lavede en menneskekæde omkring biblioteket for at beskytte det mod ødelæggelse fra en stor flok demonstranter.
 
Mennesker, der beskytter deres bibliotek og er med til at skabe et mere demokratisk samfund, kan jo ikke være et smukkere billede på, hvor vi kan bevæge os hen, hvis vi gør det rigtigt. Så bibliotekerne i verden er i bevægelse – vores udfordring er at sikre, at det sker i den rigtige retning. Nogle af oplæggene på IFLA 2011 kan være en inspiration i denne proces. Find dem via www.ifla.org.
 
Steen B. Andersen,
byrådsmedlem (A) i Aarhus, medlem af DBs FU
og fmd. for DBs Digitaliseringsudvalg

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...