Bibliotekerne i tal

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Besøgstal og aktiviteter

2021 var som 2020 præget af COVID-19. Nedlukningsperioden i 2021 medførte lavere besøgstal end før pandemien. I 2020 var der 21,7 mio. besøgende på de danske folkebiblioteker, og tallet i 2021 faldt til 17,8 mio. svarende til et fald på 18%. Sammenlignet med 2019 er besøgstallene faldet 53%.

Trods lavere besøgstal i 2021 sammenlignet med 2020 ses en mindre stigning i antallet af arrangementer og gennemførte lektioner af brugerundervisning. At hovedbibliotekets og filialernes åbningstimer pr. uge med og uden betjening ikke er faldet skyldes, at åbningstimerne er indberettet for en normal uge. Effekten af nedlukningen afspejles derfor ikke i disse tal.

Folkebibliotekerne online

63 mio. apps visninger i 2021. 78 mio. hjemmesidevisninger.

Apps har i de senere år vundet mere og mere frem også i landets folkebiblioteker. I 2019 var der 33 mio. sidevisninger i alt på folkebibliotekernes apps, hvilket i 2021 er steget til 63 mio. visninger. Det svarer næsten til en fordobling af sidevisninger på to år. Samtidig er visninger på bibliotekernes hjemmesider faldet fra 124 mio. til 78 mio., hvilket betyder, at niveauet for sidevisninger her og på apps nærmer sig hinanden, selv om der stadig er flest hjemmesidevisninger.

Tre ud af ti har brugt bibliotekernes digitale tjenester

Samlet set har 30% af befolkningen over 16 år anvendt bibliotekernes digitale tjenester. Blandt 16-24-årige og 35-44-årige har hhv. 41% og 37% brugt mindst én af bibliotekernes online tjenester, mens tallet er ca. 25% for de 55-74-årige og 16% for personer over 75 år. Det viser Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse fra 4. kvartal 2021.


Kilde: Danmarks Statistik.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...