Bibliotekerne i tal

Skrevet af

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Besøgstal og aktiviteter

2021 var som 2020 præget af COVID-19. Nedlukningsperioden i 2021 medførte lavere besøgstal end før pandemien. I 2020 var der 21,7 mio. besøgende på de danske folkebiblioteker, og tallet i 2021 faldt til 17,8 mio. svarende til et fald på 18%. Sammenlignet med 2019 er besøgstallene faldet 53%.

Trods lavere besøgstal i 2021 sammenlignet med 2020 ses en mindre stigning i antallet af arrangementer og gennemførte lektioner af brugerundervisning. At hovedbibliotekets og filialernes åbningstimer pr. uge med og uden betjening ikke er faldet skyldes, at åbningstimerne er indberettet for en normal uge. Effekten af nedlukningen afspejles derfor ikke i disse tal.

Folkebibliotekerne online

63 mio. apps visninger i 2021. 78 mio. hjemmesidevisninger.

Apps har i de senere år vundet mere og mere frem også i landets folkebiblioteker. I 2019 var der 33 mio. sidevisninger i alt på folkebibliotekernes apps, hvilket i 2021 er steget til 63 mio. visninger. Det svarer næsten til en fordobling af sidevisninger på to år. Samtidig er visninger på bibliotekernes hjemmesider faldet fra 124 mio. til 78 mio., hvilket betyder, at niveauet for sidevisninger her og på apps nærmer sig hinanden, selv om der stadig er flest hjemmesidevisninger.

Tre ud af ti har brugt bibliotekernes digitale tjenester

Samlet set har 30% af befolkningen over 16 år anvendt bibliotekernes digitale tjenester. Blandt 16-24-årige og 35-44-årige har hhv. 41% og 37% brugt mindst én af bibliotekernes online tjenester, mens tallet er ca. 25% for de 55-74-årige og 16% for personer over 75 år. Det viser Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse fra 4. kvartal 2021.


Kilde: Danmarks Statistik.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...