Bibliotekerne i tal

Skrevet af

HN

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Besøgstal og aktiviteter

2021 var som 2020 præget af COVID-19. Nedlukningsperioden i 2021 medførte lavere besøgstal end før pandemien. I 2020 var der 21,7 mio. besøgende på de danske folkebiblioteker, og tallet i 2021 faldt til 17,8 mio. svarende til et fald på 18%. Sammenlignet med 2019 er besøgstallene faldt 53%.

Trods lavere besøgstal i 2021 sammenlignet med 2020 ses en mindre stigning i antallet af arrangementer og gennemførte lektioner af brugerundervisning. At hovedbibliotekets og filialernes åbningstimer pr. uge med og uden betjening ikke er faldet skyldes, at åbningstimerne er indberettet for en normal uge. Effekten af nedlukningen afspejles derfor ikke i disse tal.

Folkebibliotekerne online

63 mio. apps visninger i 2021. 78 mio. hjemmesidevisninger.

Apps har i de senere år vundet mere og mere frem også i landets folkebiblioteker. I 2019 var der 33 mio. sidevisninger i alt på folkebibliotekernes apps, hvilket i 2021 er steget til 63 mio. visninger. Det svarer næsten til en fordobling af sidevisninger på to år. Samtidig er visninger på bibliotekernes hjemmesider faldet fra 124 mio. til 78 mio., hvilket betyder, at niveauet for sidevisninger her og på apps nærmer sig hinanden, selv om der stadig er flest hjemmesidevisninger.

Tre ud af ti har brugt bibliotekernes digitale tjenester

Samlet set har 30% af befolkningen over 16 år anvendt bibliotekernes digitale tjenester. Blandt 16-24-årige og 35-44-årige har hhv. 41% og 37% brugt mindst én af bibliotekernes online tjenester, mens tallet er ca. 25% for de 55-74-årige og 16% for personer over 75 år. Det viser Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse fra 4. kvartal 2021.


Kilde: Danmarks Statistik.

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Vi skal til valg

LEDER Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget velkommen. Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen ...