Bibliotekerne må stå sammen om e-bogen

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

15 november, 2012

På det seneste er det blevet klart, at enkelte af de store forlag ikke længere ønsker at stille deres e-bøger til rådighed for borgerne via eReolen.dk. Det beklager vi i Danmarks Biblioteksforening meget. Det er vigtigt for et demokratisk samfund, at alle borgere har mulighed for at låne bøger, uanset om det er fysiske bøger eller e-bøger.

Enkelte forlag arbejder tilsyneladende på nye tilbud og forretningsmodeller for, hvordan de vil tilbyde bibliotekerne at købe e-bøger. Disse løsninger ser lige nu ud til at bygge på en model, som ikke lever op til en moderne digital formidling. En model, hvor man stadig opfatter e-bogen som et fysisk eksemplar og låner en ud af gangen nogle enkelte gange, hvorefter licensen udløber. I mine øjne uden at drage fordel af den tilgængelighed, der er for borgerne i digitale bøger.

Den gode nyhed for os i DB at se er dog i dag, at eReolen fortsætter. Altså også selvom det ikke er lykkedes at etablere en forretningsaftale om udlån af e-bøger fra et par af de helt store forlag. Status er i skrivende stund, at mere end hundrede forlag stadig ønsker at deltage i eReolen, og vi er i biblioteksforeningen overbeviste om, at flere forlag og forfattere vil følge dem.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne og deres biblioteker til fortsat at bakke op om eReolen og de mange forlag, som stadig ønsker at medvirke til bibliotekernes landsdækkende og succesfulde udlånsservice af e-bøger. Ved at tilslutte sig fortsættelsen af eReolen, er bibliotekerne aktivt med til at sikre borgerne fortsat adgang til e-bøgerne.

I det store perspektiv handler sagen om meget mere end blot forretningsmodeller for e-bøger forlag og biblioteker imellem. Det handler om hele den demokratiske tanke, der ligger bag biblioteker, som den institution der sikrer almindelige mennesker adgang til viden.

Det bør kendetegne ethvert oplyst og demokratisk samfund, også i en digital tidsalder, at borgerne kan få tidssvarende adgang til viden og kulturoplevelser efter eget valg via bibliotekerne. Kulturpolitisk har der i Danmark altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger. Ikke alene for den enkeltes egen skyld og personlige udvikling, men også fordi det bidrager til udvikling af samfundet og er et grundlag for demokratiet. Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres.

I Danmarks Biblioteksforening er vi overbeviste om, at der må kunne findes fælles løsninger, der både giver borgerne adgang til e-bøger via bibliotekerne og samtidig sikrer forfatterne et eksistensgrundlag og forlagene en fornuftig indtjening.

Ingen tvivl om, at det nok kræver mod, fantasi og måske også mere åbenhed i fremtidige forhandlinger, så alle gode idéer kommer på banen.

I denne fase af e-bogens tidsalder er det vigtigt ikke alene at fokusere på økonomiske bundlinjer, det vil bremse udviklingstakten. Tænk i stedet i langsigtede kulturpolitiske træk og i fælles udbredelse af vidensamfundets nye bogformater.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...