Bibliotekerne omfavner FN’s verdensmål, men ved borgerne det?

Skrevet af

12. august, 2021

I sin nye Handlingsplan for FN’s Verdensmål anerkender regeringen bibliotekerne som landets mest besøgte kulturinstitution og som en stærk bro til borgernes engagement med løftet om at styrke bibliotekernes arbejde med og formidling af FNs verdensmål. Folkebibliotekerne er allerede godt i gang, men hvordan arbejdes der med verdensmål og bæredygtighed – og er der brug for et boost? Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker blevet klogere på med en ny undersøgelse blandt landets bibliotekschefer, som er gennemført af Moos-Bjerre A/S. Undersøgelsen er en del af Tænketankens projekt Sammen om verdensmål, der har fokus på at engagere borgere over 60 år i FNs verdensmål.

Stærk aktør for folkelig forankring
Bibliotekscheferne er blandt andet blevet bedt om at forholde sig til bibliotekernes rolle i bæredygtighedsdagsordenen – og hvordan de opfatter borgernes interesse for området.

Seks ud af ti bibliotekschefer mener, at mange borgere finder verdensmål og bæredygtighed relevant, ligesom lidt over halvdelen vurderer, at de generelt har gode erfaringer med at arbejde med bæredygtighed på biblioteket. Alligevel er det kun fire ud af ti, der mener, at borgerne ser biblioteket som en relevant aktør for bæredygtighedsdagsordenen.

Mangler viden, sparring og netværk
Hvis bibliotekerne skal flette verdensmål ind i deres kerneopgave og for alvor rykke på den dagsorden, peger bibliotekscheferne på en række områder, hvor der er brug for en styrket indsats. Både cheferne og deres medarbejdere mangler faglig sparring og netværk med andre biblioteker samt mere viden og metoder til at arbejde med verdensmål. Det afspejler sig i undersøgelsen fra Moos-Bjerre, som viser, at kun 37% har inkluderet verdensmål i biblioteksstrategien. Mens 43% svarer, at deres bibliotek ikke er involveret eller tænkt ind i det kommunale verdensmålsarbejde – og kun 3% af bibliotekerne har medarbejdere, som arbejder med FNs verdensmål på fuld tid. Dog svarer 38% af de adspurgte chefer, at de har medarbejdere, der arbejder med verdensmålene ad-hoc.

Nogle biblioteker har arbejdet med FNs verdensmål i flere år, mens andre først for nylig har stillet skarpt på verdensmål. Som et bidrag til netop vidensdeling og sparring vil projekt Sammen om verdensmål etablere et netværk for biblioteksansatte i samarbejde med Chora2030, som står for en verdensmålscertificering af 20 biblioteker.

Bæredygtige fællesskaber
På Stevns Bibliotekerne har verdensmålene for eksempel været inspirationen for en gruppe frivillige, som syer muleposer af stofrester, der skal erstatte plastikposer, når bøgerne skal med hjem. Og på Dokk1 i Aarhus har biblioteket åbnet Verdensrummet, hvor alle er velkomne til at sætte gang i projekter og aktiviteter, som bidrager til FNs verdensmål. I begge eksempler er fællesskab og borgerinddragelse en stærk komponent, og hér er bibliotekerne også godt med på landsplan, da to ud af tre biblioteker allerede arbejder med fællesskabstilbud og trivsel blandt borgere over 60 år.

I maj og juni har Moos-Bjerre desuden foretaget otte dybdegående interviews med målgruppen 60+, som skulle være med til at afdække holdninger og viden om bæredygtighed og engagement i fællesskaber. Flere interviewpersoner udtrykte begejstring for forslaget om, at biblioteket kunne være et lokalt mødested og en faciliterende kraft for bæredygtige tiltag.

Hos målgruppen er der således motivation for at engagere sig lokalt. Det fremgår både af de kvalitative interviews, og af Tænke-tankens allerede offentliggjorte nationale undersøgelse blandt borgere på 60+. Og ifølge bibliotekscheferne er der samtidig et stort potentiale for at arbejde mere målrettet med FNs verdensmål i de fællesskabende aktiviteter, da bibliotekernes arbejde med verdensmål indtil nu oftest har involveret bogudstillinger og arrangementer.

Interessant ikke kun i forhold til regeringens nye Handlingsplan for FN’s Verdensmål. Mange biblioteker udtrykker selv et ønske om at være facilitator og drivkraft, når verdensmålene skal omsættes til aktiviteter i en lokal agenda. Men er borgerne klar over det?

– Der er endnu et stykke vej endnu, før hele befolkningen oplever biblioteket som facilitator for folkelig forankring af FN’s verdensmål, siger Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker: “Undersøgelsen viser et stort potentiale for at gøre biblioteket til centrum for verdensmål. Bibliotekerne har fokus på det og mærker en interesse fra borgerne, men der er stadig en del arbejde i forhold til at engagere folket i verdensmål på biblioteket. Simpelthen tydeliggøre, at den her dagsorden er i gang ude på bibliotekerne, og at borgerne kan gå på biblioteket, hvis de ønsker at engagere sig,” siger hun.

 

Fakta: Projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL løber fra februar 2021 til april 2023. Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projekt-ejer, og projektet er støttet af VELUX FONDEN. Få mere viden på hjemmesiden sammenomverdensmål.dk Kontakt: Kira Gilling Hansen via kgh@fremtidensbiblioteker.dk.

OM UNDERSØGELSEN: Undersøgelsens afdækker bibliotekernes og deres medarbejderes aktiviteter, holdninger og behov, når det kommer til at arbejde med verdensmål og bæredygtighed. Samtidig undersøges kendskabet til målgruppen af borgere 60+ og de tilbud, der rettes mod dem.

 

 

Camilla Pipaluk Skovgaard og Kira Gilling Hansen, Tænketankens Fremtidens Biblioteker.

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...