Bibliotekerne set gennem værtskabelige briller

Skrevet af

Marianne Hvid

8 oktober, 2012

Som konsulent ved Danske Værter, har jeg været inspirator på projekt Værtensklasse i biblioteket og har i den forbindelse haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Aalborg Bibliotekerne og projektets følgebiblioteker, Silkeborg og Herning Bibliotekerne. Derigennem har jeg tillige mødt mange fra de øvrige folkebiblioteker, hvilket har været spændende for mig, som før projektet var en helt almindelig bruger af det lokale bibliotek og i øvrigt ikke havde spekuleret dybere over biblioteksverdenen.

 

Om ‘retten til selv at bestemme’
I de sidste halvandet år er jeg blevet inviteret indenfor og har fået lov at “kigge rundt i alle hjørner”. Overordnet tegner der sig for mig et billede af en rimelig mono-faglig verden, hvor ensartetheden logisk præger fokus. Biblioteksverdenen er et fagligt stolt og traditionsrigt fag, og dét med en udpræget konform og solidarisk kultur. Med en organisation baseret på faglighed følger ofte et stort fokus på interne anliggender og interesser. Og når dette kobles med en kultur, hvor meget er til fælles diskussion, så bliver resultatet, at mange i høj grad selv definerer deres rolle og adfærd. I Værtensklasse-projektet arbejder vi strategisk og målrettet med at påvirke den personlige adfærd, og derfor er der tale om en klassisk forandringsproces. Men lige præcis den konforme kultur og “retten til selv at bestemme” er bestemt med til at krydre projektets indhold.

Ny ‘aftalt og konsekvent’ værtsrolle
Rundt omkring på landets folkebiblioteker bliver der hver dag leveret gode oplevelser til landets borgere. I projektet arbejder vi med, at der bliver leveret gode plus-oplevelser til hver eneste gæst – hver eneste dag året rundt – af alle biblioteksmedarbejdere, og det er straks en sværere øvelse. Det kræver bl.a., at rigtig mange af de daglige processer bliver sat i system, og at der sker en kontinuerlig daglig opfølgning på det operationelle niveau. Denne meget konsekvente tilgang er selvfølgelig en anderledes måde at arbejde på.

“Dealen” var, at tiltag skulle afprøves i praksis, inden de eventuelt “dumpede”. Selvfølgelig kan alt, hvad vi har afprøvet ikke få prædikatet “bestået”, men langt det meste har faktisk fået det, når vi kigger på de mange gode tilbagemeldinger, som kommer både fra gæsterne og fra organisationen. Vi har sammen bevist, at den lille påstand “Glade værter gi´r glade gæster. Som gi´r glade værter” holder stik.

Temadag for alle
Med søsætning af kompetenceudviklingsforløbet, “Værtensklassen” er Aalborg Bibliotekerne i dag parate til at give de gode erfaringer videre til landets biblioteker. Hvorfor det er så vigtigt at arbejde med værtskab, og hvordan kompetenceudviklingsforløbet er strikket sammen kan ledere og beslutningstagere fra landets biblioteker høre mere om på en temadag på Utzon Centret i Aalborg den 12. september, se mere på www.centralbibliotek.dk – Arrangementer.

I Aalborg starter en anden spændende fase, hvor kunsten er at holde det gode værtskab i live og bygge ovenpå. Her er der udnævnt en intern værtskabskoordinator og afsat ressourcer til formålet. Grundlaget er dermed skabt, og Aalborg Bibliotekerne kan fortsætte foregangsarbejdet med værtskab på bibliotekerne.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...