Bibliotekerne set gennem værtskabelige briller

Skrevet af

Marianne Hvid

8 oktober, 2012

Som konsulent ved Danske Værter, har jeg været inspirator på projekt Værtensklasse i biblioteket og har i den forbindelse haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Aalborg Bibliotekerne og projektets følgebiblioteker, Silkeborg og Herning Bibliotekerne. Derigennem har jeg tillige mødt mange fra de øvrige folkebiblioteker, hvilket har været spændende for mig, som før projektet var en helt almindelig bruger af det lokale bibliotek og i øvrigt ikke havde spekuleret dybere over biblioteksverdenen.

 

Om ‘retten til selv at bestemme’
I de sidste halvandet år er jeg blevet inviteret indenfor og har fået lov at “kigge rundt i alle hjørner”. Overordnet tegner der sig for mig et billede af en rimelig mono-faglig verden, hvor ensartetheden logisk præger fokus. Biblioteksverdenen er et fagligt stolt og traditionsrigt fag, og dét med en udpræget konform og solidarisk kultur. Med en organisation baseret på faglighed følger ofte et stort fokus på interne anliggender og interesser. Og når dette kobles med en kultur, hvor meget er til fælles diskussion, så bliver resultatet, at mange i høj grad selv definerer deres rolle og adfærd. I Værtensklasse-projektet arbejder vi strategisk og målrettet med at påvirke den personlige adfærd, og derfor er der tale om en klassisk forandringsproces. Men lige præcis den konforme kultur og “retten til selv at bestemme” er bestemt med til at krydre projektets indhold.

Ny ‘aftalt og konsekvent’ værtsrolle
Rundt omkring på landets folkebiblioteker bliver der hver dag leveret gode oplevelser til landets borgere. I projektet arbejder vi med, at der bliver leveret gode plus-oplevelser til hver eneste gæst – hver eneste dag året rundt – af alle biblioteksmedarbejdere, og det er straks en sværere øvelse. Det kræver bl.a., at rigtig mange af de daglige processer bliver sat i system, og at der sker en kontinuerlig daglig opfølgning på det operationelle niveau. Denne meget konsekvente tilgang er selvfølgelig en anderledes måde at arbejde på.

“Dealen” var, at tiltag skulle afprøves i praksis, inden de eventuelt “dumpede”. Selvfølgelig kan alt, hvad vi har afprøvet ikke få prædikatet “bestået”, men langt det meste har faktisk fået det, når vi kigger på de mange gode tilbagemeldinger, som kommer både fra gæsterne og fra organisationen. Vi har sammen bevist, at den lille påstand “Glade værter gi´r glade gæster. Som gi´r glade værter” holder stik.

Temadag for alle
Med søsætning af kompetenceudviklingsforløbet, “Værtensklassen” er Aalborg Bibliotekerne i dag parate til at give de gode erfaringer videre til landets biblioteker. Hvorfor det er så vigtigt at arbejde med værtskab, og hvordan kompetenceudviklingsforløbet er strikket sammen kan ledere og beslutningstagere fra landets biblioteker høre mere om på en temadag på Utzon Centret i Aalborg den 12. september, se mere på www.centralbibliotek.dk – Arrangementer.

I Aalborg starter en anden spændende fase, hvor kunsten er at holde det gode værtskab i live og bygge ovenpå. Her er der udnævnt en intern værtskabskoordinator og afsat ressourcer til formålet. Grundlaget er dermed skabt, og Aalborg Bibliotekerne kan fortsætte foregangsarbejdet med værtskab på bibliotekerne.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...