Bibliotekerne set gennem værtskabelige briller

Skrevet af

Marianne Hvid

8 oktober, 2012

Som konsulent ved Danske Værter, har jeg været inspirator på projekt Værtensklasse i biblioteket og har i den forbindelse haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Aalborg Bibliotekerne og projektets følgebiblioteker, Silkeborg og Herning Bibliotekerne. Derigennem har jeg tillige mødt mange fra de øvrige folkebiblioteker, hvilket har været spændende for mig, som før projektet var en helt almindelig bruger af det lokale bibliotek og i øvrigt ikke havde spekuleret dybere over biblioteksverdenen.

 

Om ‘retten til selv at bestemme’
I de sidste halvandet år er jeg blevet inviteret indenfor og har fået lov at “kigge rundt i alle hjørner”. Overordnet tegner der sig for mig et billede af en rimelig mono-faglig verden, hvor ensartetheden logisk præger fokus. Biblioteksverdenen er et fagligt stolt og traditionsrigt fag, og dét med en udpræget konform og solidarisk kultur. Med en organisation baseret på faglighed følger ofte et stort fokus på interne anliggender og interesser. Og når dette kobles med en kultur, hvor meget er til fælles diskussion, så bliver resultatet, at mange i høj grad selv definerer deres rolle og adfærd. I Værtensklasse-projektet arbejder vi strategisk og målrettet med at påvirke den personlige adfærd, og derfor er der tale om en klassisk forandringsproces. Men lige præcis den konforme kultur og “retten til selv at bestemme” er bestemt med til at krydre projektets indhold.

Ny ‘aftalt og konsekvent’ værtsrolle
Rundt omkring på landets folkebiblioteker bliver der hver dag leveret gode oplevelser til landets borgere. I projektet arbejder vi med, at der bliver leveret gode plus-oplevelser til hver eneste gæst – hver eneste dag året rundt – af alle biblioteksmedarbejdere, og det er straks en sværere øvelse. Det kræver bl.a., at rigtig mange af de daglige processer bliver sat i system, og at der sker en kontinuerlig daglig opfølgning på det operationelle niveau. Denne meget konsekvente tilgang er selvfølgelig en anderledes måde at arbejde på.

“Dealen” var, at tiltag skulle afprøves i praksis, inden de eventuelt “dumpede”. Selvfølgelig kan alt, hvad vi har afprøvet ikke få prædikatet “bestået”, men langt det meste har faktisk fået det, når vi kigger på de mange gode tilbagemeldinger, som kommer både fra gæsterne og fra organisationen. Vi har sammen bevist, at den lille påstand “Glade værter gi´r glade gæster. Som gi´r glade værter” holder stik.

Temadag for alle
Med søsætning af kompetenceudviklingsforløbet, “Værtensklassen” er Aalborg Bibliotekerne i dag parate til at give de gode erfaringer videre til landets biblioteker. Hvorfor det er så vigtigt at arbejde med værtskab, og hvordan kompetenceudviklingsforløbet er strikket sammen kan ledere og beslutningstagere fra landets biblioteker høre mere om på en temadag på Utzon Centret i Aalborg den 12. september, se mere på www.centralbibliotek.dk – Arrangementer.

I Aalborg starter en anden spændende fase, hvor kunsten er at holde det gode værtskab i live og bygge ovenpå. Her er der udnævnt en intern værtskabskoordinator og afsat ressourcer til formålet. Grundlaget er dermed skabt, og Aalborg Bibliotekerne kan fortsætte foregangsarbejdet med værtskab på bibliotekerne.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...