Bibliotekernes Læsespor vil redde børn og unges læselyst

Skrevet af

12. februar, 2021

Læsning er og har altid været et brandvarmt emne for både politikere og biblioteker. Men til trods for mange gode indsatser og initiativer er den kedelige tendens med svigtende læ-selyst hos børn og unge endnu ikke blevet vendt. Det er naturligvis et problem, vi som biblioteker tager dybt alvorligt.

Vi ved, at læsning styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer kritisk sans, styrker evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at styrke og træne evnen i at læse og skrive. Styrkede læsekompetencer har således en helt enorm og åbenlys samfundsmæssig værdi.

Derfor er der nu et behov for, at vi samler kræfterne i kampen mod den manglende læselyst. Vi tror på, at en stærk fælles indsats er vejen frem, og netop derfor har vi i samarbejde med andre biblioteker skabt Bibliotekernes Læsespor – Læsesporet.dk.

En fælles national dyb tallerken
De danske biblioteker har heldigvis altid ladet sig inspirere af hinanden, og mange har allerede udviklet gode og succesfulde koncepter, som både motiverer og skaber læselyst for tusindvis af børn og unge hvert eneste år. Ofte er initiativerne dog forankret i en enkelt kommune eller i et enkelt bibliotek, og det kan opleves som om, at vi igen og igen bruger kræfter på at opfinde den samme dybe tallerken. Det er præcis det, vi prøver at undgå med Bibliotekernes Læsespor, der skal forfine, udvikle og ikke mindst udbrede eksisterende læselystinitiativer. Læsesporet vil også give et overblik, der kan bruges til at holde et kontinuerligt fokus på de områder og målgrupper, hvor vi kan udvikle nye og spændende læ-selystkoncepter.

Værktøjer til fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre
Der er allerede lagt en skarp kurs for de 0-6 årige på sprogsporet.dk, og tiden er moden til, at vi også får stillet skarpt på de 6-16 årige. Det er her, Bibliotekernes Læsespor kommer ind i billedet. Portalen læsesporet.dk er netop gået i luften, og den bygger videre på tanken om at give fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre den bedste indgang til bibliotekernes mange tilbud. Det giver voksne de bedste forudsætninger og værktøjer til at støtte op om og hjælpe til med at udvikle børnenes læsekompetencer og ikke mindst skabe interessefællesskaber, hvor læs-ningen kan skabe og udvikle relationer.

Læsesporet.dk
Bibliotekernes Læsespor er folkebibliotekernes samlede læseindsats forenet under ét stærkt fælles brand med én samlet indgang – Læsesporet.dk.

Læsesporet.dk udbygges løbende med nye koncepter, der er testet og kvalificeret. I øjeblikket kan man finde fem koncepter på siden, som hver især er udviklet af forskellige biblioteker. De er tilpasset målgrupperne og klar til brug:

•  Kreativ leg med historier – til indskolingen
•  Læsedysten – til indskolingen
•  Bookcamp – til mellemtrinnet
•  Læsefamilier – til mellemtrinnet
•  Sluk og læs – til udskolingen

Prikker til læseiver og nysgerrighed
Et eksempel på et koncept kunne være Aalborgs eget Læsefamilier. I Læsefamilier låner læsefamilierne tematiserede poser med indhold sammensat af bibliotekarer. Posens indhold kan engagere og samle bredt og i særlig grad prikke til læseiver og nysgerrighed. Læsefamilieposerne er ikke ment som ‘træningsposer’, men som familiehyggeposer, der sætter fokus på læsning og fællesskab i familien. Tilbuddet har lokket både børn og voksne væk fra skærmene og har været med til at skabe nærvær, fællesskab og oplevelser sammen med familien.

Læsning skal være mere end en sur pligt
Forsker og ph.d. Stine Reinholdt Hansen har været med til at udarbejde en række kriterier, som koncepterne under Bibliotekernes Læsespor skal leve op til. De er blandt andet brugt til at validere de første fem koncepter på læsesporet.dk.

Hun fortæller: “Vores børn er glade for sociale og digitale medier, og de skal hjælpes lidt på vej, hvis de skal have en stærk læsekultur ved siden af alt det andet, de laver… Netop derfor er et initiativ som Bibliotekernes Læsespor så vigtigt. Her kan både forældre, lærere, pædagoger og bibliotekarer finde initiativer og forslag, der kan gøre læsning til meget andet end en sur pligt.”

Hvis du har børn i skolealderen, er lærer eller biblioteksansat – eller hvis du bare interesserer dig for børn og læselyst, opfordrer vi hermed til, at du allerede nu går om bord på læsesporet.dk, så vi kan få reddet læselysten sammen.

■ Bibliotekernes Læsespor er udviklet for centralbiblioteksmidler af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Herning Bibliotekerne og sættes nu i drift som en af indsatserne i Centralbibliotekernes nye rammeaftale. Har du spørgsmål eller feedback til Bibliotekernes Læsespor, kan du kontakte programkoordinator Anne Grønhøj på anne.groenhoej@aalborg.dk.

 

LONNIE MOLIN LUND, Aalborg Bibliotekerne.

Fakta – Nye målsætninger for Centralbibliotekernes arbejde
Kulturministeren har udpeget tre temaspor, der skal omsætte de kulturpolitiske ambitioner, og Aalborg Bibliotekerne står på vegne af alle Centralbibliotekerne i spidsen for det ene: ”Glæden ved Sprog, litteratur og læsning”. Inde under dette temaspor ligger tre særskilte indsatser: Bibliotekernes Sprogspor, Bibliotekernes Læsespor og Læsekoncepter for voksne. Næste skridt i processen er derfor bl.a. at arbejde videre med, hvordan vi kortlægger koncepter for de voksne. Læs mere på Centralbibliotek.dk

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...