Biblioteket får Danmark til at hænge sammen

Skrevet af

Steen B. Andersen

28 marts, 2017

Ofte oplever vi, at bølgerne går højt, når det debatteres, hvordan fremtidens biblioteker skal indrettes og ikke mindst, hvilke opgaver de skal løse – debatten om, hvad fremtidens bibliotek er. For udviklingen går stærkt, og både samfundets og borgernes behov ændres, og det er jo for deres skyld, vi laver bibliotek.

At debatten ikke kun foregår i bibliotekssektoren, men at rigtig mange aktører har en holdning og idéer til, hvordan vi skal indrette og drive deres og hele samfundets bibliotek, er ganske enkelt, fordi biblioteket er en vital og levende institution, som gør en forskel for den enkelte.

Senest har vi oplevet formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, og SF-formanden, Pia Olsen Dyhr, komme med deres bud på, hvordan fremtidens bibliotek kan spille en afgørende rolle for at skabe et mere sammenhængende Danmark.

De to partiformænd foreslår, at der øremærkes midler på Finansloven til at sikre, at flere kommuner opretter lokale servicecentre for at “genskabe trygheden, udviklingen og sammenhængskraften i hele landet.”

De skriver, at de godt kunne tænke sig at lave et forsøg. “Hvor fællesskabet igen bliver tilgængeligt flere steder i landet. Det kunne ske ved at etablere en form for lokale servicecentre med funktioner som jobcenter, bibliotek, borgerservice, medicinudlevering, sundhedsklinikker – ja, måske også flere lokale politibetjente.”

Et af de steder, som man har forsøgt sig med det, er i Skanderborg. Borgmester Jørgen Gaarde (A) fortæller til DR, at udviklingen med at samle flere funktioner ét sted blev sat i gang i forbindelse med kommunesammenlægningen. “Mange borgere synes, det er helt naturligt, at de kan få svar på forskelligartede spørgsmål – om de så handler om litteratur eller pas og kørekort – på biblioteket”

Og det er dét, der er det centrale. At borgerne synes, det er en god udvikling, og samtidig forsat har lyst til at bruge deres bibliotek. Derfor ser man stadig flere steder, at bibliotekerne udvikler medborgercenter-tanken og biblioteket som det fælles mødested.

I mange lokalområder er biblioteket det sidste ikke kommercielle mødested, hvor man bare kan komme og samtidig tage del i fællesskabet. Det skal vi udvikle, men også værne om, så det ikke i fremtiden opleves som en myndighed eller den lokale politistation.

Derfor er det også så centralt hele tiden at debattere, hvordan vi skaber og indretter fremtidens biblioteker. Kun på den måde kan vi skabe den balance, som der skal være mellem de myndighedsopgaver, som naturligt kan løses på biblioteket, og på samme tid kan sikre biblioteket som borgernes kulturelle frirum og lokale sted for viden.

For biblioteket er borgernes. Kan vi i fællesskab udvikle og skabe biblioteker, der fremover helt målrettet bliver en aktiv del af dét – at få Danmark til at hænge bedre sammen – så vil Danmarks Biblioteksforening gerne stille sig i første række og bidrage til den satsning.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2017.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...