Biblioteket får Danmark til at hænge sammen

Skrevet af

28. marts, 2017

Ofte oplever vi, at bølgerne går højt, når det debatteres, hvordan fremtidens biblioteker skal indrettes og ikke mindst, hvilke opgaver de skal løse – debatten om, hvad fremtidens bibliotek er. For udviklingen går stærkt, og både samfundets og borgernes behov ændres, og det er jo for deres skyld, vi laver bibliotek.

At debatten ikke kun foregår i bibliotekssektoren, men at rigtig mange aktører har en holdning og idéer til, hvordan vi skal indrette og drive deres og hele samfundets bibliotek, er ganske enkelt, fordi biblioteket er en vital og levende institution, som gør en forskel for den enkelte.

Senest har vi oplevet formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, og SF-formanden, Pia Olsen Dyhr, komme med deres bud på, hvordan fremtidens bibliotek kan spille en afgørende rolle for at skabe et mere sammenhængende Danmark.

De to partiformænd foreslår, at der øremærkes midler på Finansloven til at sikre, at flere kommuner opretter lokale servicecentre for at “genskabe trygheden, udviklingen og sammenhængskraften i hele landet.”

De skriver, at de godt kunne tænke sig at lave et forsøg. “Hvor fællesskabet igen bliver tilgængeligt flere steder i landet. Det kunne ske ved at etablere en form for lokale servicecentre med funktioner som jobcenter, bibliotek, borgerservice, medicinudlevering, sundhedsklinikker – ja, måske også flere lokale politibetjente.”

Et af de steder, som man har forsøgt sig med det, er i Skanderborg. Borgmester Jørgen Gaarde (A) fortæller til DR, at udviklingen med at samle flere funktioner ét sted blev sat i gang i forbindelse med kommunesammenlægningen. “Mange borgere synes, det er helt naturligt, at de kan få svar på forskelligartede spørgsmål – om de så handler om litteratur eller pas og kørekort – på biblioteket”

Og det er dét, der er det centrale. At borgerne synes, det er en god udvikling, og samtidig forsat har lyst til at bruge deres bibliotek. Derfor ser man stadig flere steder, at bibliotekerne udvikler medborgercenter-tanken og biblioteket som det fælles mødested.

I mange lokalområder er biblioteket det sidste ikke kommercielle mødested, hvor man bare kan komme og samtidig tage del i fællesskabet. Det skal vi udvikle, men også værne om, så det ikke i fremtiden opleves som en myndighed eller den lokale politistation.

Derfor er det også så centralt hele tiden at debattere, hvordan vi skaber og indretter fremtidens biblioteker. Kun på den måde kan vi skabe den balance, som der skal være mellem de myndighedsopgaver, som naturligt kan løses på biblioteket, og på samme tid kan sikre biblioteket som borgernes kulturelle frirum og lokale sted for viden.

For biblioteket er borgernes. Kan vi i fællesskab udvikle og skabe biblioteker, der fremover helt målrettet bliver en aktiv del af dét – at få Danmark til at hænge bedre sammen – så vil Danmarks Biblioteksforening gerne stille sig i første række og bidrage til den satsning.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2017.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...