Biblioteket får Danmark til at hænge sammen

Skrevet af

Steen B. Andersen

28 marts, 2017

Ofte oplever vi, at bølgerne går højt, når det debatteres, hvordan fremtidens biblioteker skal indrettes og ikke mindst, hvilke opgaver de skal løse – debatten om, hvad fremtidens bibliotek er. For udviklingen går stærkt, og både samfundets og borgernes behov ændres, og det er jo for deres skyld, vi laver bibliotek.

At debatten ikke kun foregår i bibliotekssektoren, men at rigtig mange aktører har en holdning og idéer til, hvordan vi skal indrette og drive deres og hele samfundets bibliotek, er ganske enkelt, fordi biblioteket er en vital og levende institution, som gør en forskel for den enkelte.

Senest har vi oplevet formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, og SF-formanden, Pia Olsen Dyhr, komme med deres bud på, hvordan fremtidens bibliotek kan spille en afgørende rolle for at skabe et mere sammenhængende Danmark.

De to partiformænd foreslår, at der øremærkes midler på Finansloven til at sikre, at flere kommuner opretter lokale servicecentre for at “genskabe trygheden, udviklingen og sammenhængskraften i hele landet.”

De skriver, at de godt kunne tænke sig at lave et forsøg. “Hvor fællesskabet igen bliver tilgængeligt flere steder i landet. Det kunne ske ved at etablere en form for lokale servicecentre med funktioner som jobcenter, bibliotek, borgerservice, medicinudlevering, sundhedsklinikker – ja, måske også flere lokale politibetjente.”

Et af de steder, som man har forsøgt sig med det, er i Skanderborg. Borgmester Jørgen Gaarde (A) fortæller til DR, at udviklingen med at samle flere funktioner ét sted blev sat i gang i forbindelse med kommunesammenlægningen. “Mange borgere synes, det er helt naturligt, at de kan få svar på forskelligartede spørgsmål – om de så handler om litteratur eller pas og kørekort – på biblioteket”

Og det er dét, der er det centrale. At borgerne synes, det er en god udvikling, og samtidig forsat har lyst til at bruge deres bibliotek. Derfor ser man stadig flere steder, at bibliotekerne udvikler medborgercenter-tanken og biblioteket som det fælles mødested.

I mange lokalområder er biblioteket det sidste ikke kommercielle mødested, hvor man bare kan komme og samtidig tage del i fællesskabet. Det skal vi udvikle, men også værne om, så det ikke i fremtiden opleves som en myndighed eller den lokale politistation.

Derfor er det også så centralt hele tiden at debattere, hvordan vi skaber og indretter fremtidens biblioteker. Kun på den måde kan vi skabe den balance, som der skal være mellem de myndighedsopgaver, som naturligt kan løses på biblioteket, og på samme tid kan sikre biblioteket som borgernes kulturelle frirum og lokale sted for viden.

For biblioteket er borgernes. Kan vi i fællesskab udvikle og skabe biblioteker, der fremover helt målrettet bliver en aktiv del af dét – at få Danmark til at hænge bedre sammen – så vil Danmarks Biblioteksforening gerne stille sig i første række og bidrage til den satsning.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2017.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...