Biblioteket fremmer læselyst og uddannelse – ny DB-undersøgelse

Skrevet af

28. august, 2014

Uddannelse & biblioteket
Hver anden borger her i landet har personligt oplevet, at biblioteket har hjulpet dem til at gennemføre skolen eller en uddannelse, angiver ny DB-undersøgelse. For aldersgruppen 15-29 år er det næsten 2 ud af 3, som personligt har oplevet, at biblioteket har hjulpet dem. Således har 62 % af de 15-19 årige og 64 % af de 20-29 årige personligt oplevet, at bibliotekerne har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse. Det er væsentligt flere end blandt de ældre grupper af borgere.

Resultaterne stammer fra en ny undersøgelse lavet for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moos-Bjerre analyse.

“At hver anden dansker, og endnu flere blandt de unge, direkte har denne oplevelse af biblioteket, understreger for mig den store samfundsmæssige betydning, bibliotekerne har i dag. Bibliotekerne lø-ser simpelthen en helt central opgave for rigtig mange danskere, som er under uddannelse. De nye tal bekræfter desuden resultatet fra en tidligere DB-sommerundersøgelse i 2011. Den dokumenterede, at der er en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau”, fortæller formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A) i anledning af den nye undersøgelse.

Særligt folk med en gymnasial uddannelse samt en mellemlang- eller lang videregående uddannelse har oplevet, at bibliotekerne har hjulpet dem med at gennemføre skole og uddannelse.

“Vi glæder os derfor også over, at folkeskolereformen lægger op til tættere samarbejde mellem bibliotek og skole, da bibliotekerne tydeligvis kan spille ind helt konkret med nogle nyttige elementer i danskernes uddannelsesforløb”, fremhæver Steen B. Andersen ved offentliggørelsen af undersøgelsens resultater.

Sammenholder man disse tal med det faktum, at bibliotekerne i høj grad er med til at motivere danskerne til at læse, tegner der sig et helt klart billede af den store rolle, bibliotekerne spiller for utrolig mange danskeres uddannelsesniveau.

Læselyst & bibliotek
76 % af befolkningen mener desuden ifølge undersøgelsen, at biblioteket er med til at få folk til at læse. Over halvdelen har personligt oplevet, at biblioteket har givet dem lyst til at læse, viser sommerundersøgelsen også. Særligt de yngste og de ældste aldersgrupper vurderer, at biblioteket har bidraget positivt til at få dem til at læse. Tallet er 58 % blandt de 15-19 årige. Og 64 % blandt folk over 70 år, af sidstnævnte angiver nemlig to ud af tre, at biblioteket som en vigtig årsag til, at de læ­ser.

Det er Steen B. Andersen også godt tilfreds med. Han mener, at læsning er vigtig både for den personlige dannelse og for den demokratiske samtale.

“Vi lærer mere om os selv, når vi læser. Og rigtig mange bruger litteraturen som afsæt til gode samtaler, der også er med til at udvikle vores demokratiske forståelse. Derfor glæder det mig rigtig meget, at så mange i undersøgelsen fortæller, at biblioteket spiller en stor rolle for dem i forhold til at læse,” siger DBs formand. 

Også i Dansk Forfatterforening glæder man sig over undersøgelsen:

“Som forfattere er vi også rigtig glade for bibliotekernes indsats for at få folk til at læse mere. Det betyder meget, både for den enkelte forfatter og også for hele samfundet”, siger formand Jakob Vedelsby.

Bibliotekerne ser det som en meget vigtig opgave fortsat at give borgerne en masse positive læseoplevelser og samtidig udvikle bibliotekstilbuddet, så såvel den unge som den ældre generation også fremover kan få gode læseoplevelser med hjem fra folkebiblioteket.

Undersøgelsens grundlag er 1.160 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover. Interviewene er gennemført i perioden 28. maj – 6. juni 2014. Se mere på db.dk.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...