Biblioteket i 3D – et tilløbsstykke

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 oktober, 2012

Årsmødet 9.-11. marts i Helsingør blev på mange måder en enestående oplevelse. Ikke alene i tal, også i indhold. Folk stod i kø for at komme på talerstolen under den politiske debat. Der var klar opbakning til formandens mundtlige beretning og hans opfordring til at stoppe biblioteksbespar- elserne. Ligesom der var en klar tilslutning til DBs linje om, at ytringsfrihed ikke kan gradbøjes.

En rød tråd gik gennem hele torsdagens program: demokratiet og dets mange facetter og bibliotekets rolle i det, mens fredagen stod i fremtidens tegn. Og så var der oven i købet anledning til at se en lang række udstillinger med nye produkter og tjenester.

Årsmødet var præget af en god stemning trods det, at arrangementet og de mange deltagere til tider nærmest var lige ved at sprænge Kulturværftets nye konferencerammer – og med udstillere på venteliste. Interessen for DBs Årsmøde 2011 har i det hele taget nærmest været eventyrlig. Med 460 tilmeldte deltagere var der tale om en rekord for årsmøder mere end 30 år tilbage, og både Kulturværftets folk såvel som hovedbibliotekets medarbejdere var på tæerne alle dage for at skabe de bedste rammer om mødet og deltagerne.

Et særligt clou var det selvfølgelig, at man samtidig kunne se et af landets fremmeste bud på det nye bibliotek i fuldt flor. En del af et stort tænkt byudviklingsprojekt, hvor man kommunalpolitisk har investeret flere hundrede millioner i kultur og biblioteker for at skabe vækst og styrke sammenhæng og identitet langt udover bygrænsen. Et projekt, der sammentænker Kronborg – kulturarv i verdensklassen – med et totalt anderledes og dristigt søfartsmu-seum, et nyt flot byrum på havnefronten sammen med et attraktivt, moderne bibliotek. Med investeringer på over en milliard kroner skabes her, hvor den gamle sundtold og siden store skibe tidligere blev bygget, et nyt kulturelt kraftcenter, der ventes at være helt færdigbygget i 2013.

Malene Carmel (C), kulturudvalgsformand i Helsingør og formand for DBs Kulturudvalg, bød onsdag aften den 9. marts DB Årsmødet velkommen på Kulturværftet med ordene: “- Dette er et meget velkomment møde, hvor hele vores nye hus og hovedbibliotek danner rammen om vigtige drøftelser af biblioteket i 3D – det lokale, det nationale og det internationale. Årsmødets tema beskriver også meget godt det krydsfelt, vi ser Kulturværftet og Helsingør Kommunes kulturpolitik i. Vi står i det nye kulturelle center, værftets bygning 13, det gamle rørværksted. Ved siden af, i en tidligere tørdok, placeres et moderne søfartsmuseum, mens den berømte nabo, Kronborg, er i fuld gang med at renovere og skabe nye oplevelser for slottets gæster. Her kan man se Helsingørs nye identitet tage form. En identitet som bygger på Helsingørs stærke fortællinger – og på stærke og dristige kulturelle aktører.” 

Johannes Hecht-Nielsen (V), Helsingørs borgmester, åbnede officielt årsmødet torsdag morgen: “Velkommen til Kulturværftet og til Helsingør, en kommune, der har lagt en strategi for den fremtidige udvikling baseret på kulturen som den store og lysende trækkraft, en udfordrende vej, men en rigtig vej”.
Borgmesteren fortalte bl.a. om, hvordan man under overskriften “tættere på”, med udgangspunkt i provinsen, naturen og det tætte forhold til Sverige arbejder med en ny vision, der vil sætte fokus både på det lokale miljø, på Kronborg og på de nye kulturtilbud af international klasse, så det er attraktivt at bosætte sig i Helsingør, og så der dermed skabes lettere adgang til arbejdskraft for nye virksomheder.

Talerne kan ses i deres fulde ordlyd på www.dbf.dk – Årsmødets presserum.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...