Biblioteket ikke bare et sted at sove

Skrevet af

Helle Mortensen

16 oktober, 2012

Udfordringerne og mulighederne er utallige, som de mange oplæg i Tallinn viste. Der var oplæg fra det meste af verden: USA, Skotland, Botswana, Frankrig, Indien, Croatien og Tyskland, som alle kom ind på begge dele, og på de erfaringer bibliotekerne rundt omkring har gjort. Kay Raseroka fra Botswana, tidligere præsident for IFLA, var en meget inspirerende ordstyrer og sørgede for, at debatten kom rundt i alle kroge af området.

Hvem er de hjemløse?
De hjemløse er en meget blandet gruppe, der defineres som mennesker, der ikke har et sted at sove eller sover på herberger eller andre opholdssteder. Oplevelsen af hjemløshed afhænger af grundene til, man er blevet hjemløs, og hvor lang tid det har varet. Hjemløse er en udgift for samfundet og hvis ikke de får hjælp, vil mange ende i fængsel eller på hospitalet.

Hvad kan bibliotekerne gøre?
De hjemløse er en del af befolkningen og dermed også en del af bibliotekets brugere. Derfor er det vigtigt, at bibliotekerne tager nogle initiativer, så marginaliserede grupper ikke oplever, at de bliver ekskluderet og møder forhindringer, når de forsøger at bruge biblioteket, men føler sig velkomne.
Udfordringen for bibliotekerne er ikke brugernes sociale status, men nogle enkle regler for hvordan man opfører sig på biblioteket.

Skab tillid
Bibliotekerne kan være med til at støtte hjemløse i samfundet på forskellige måder. I Zagreb opsøgte bibliotekaren hjemløse på opholdsstederne og samarbejdede med socialarbejdere i kommunen. En donation gjorde det muligt at forære et antal computere til et af opholdsstederne. De hjemløse blev fortrolige med bibliotekaren og kom efterfølgende til it og jobsøgnings-workshops på biblioteket. It undervisningen resulterede bl.a. i, at de hjemløse selv kan skrive artikler til hjemløsebladet, og at een arbejder som frivillig på biblioteket.

Et skridt ud i det uvisse
Det kræver indsigt og viden at arbejde med hjemløse. Det kan være svært ikke at involvere sig i den enkeltes livshistorie, og det skal man have nogle redskaber til at tackle, men arbejdet med hjemløse er med til at gøre bibliotekerne mere synlige i samfundet og med til at påvirke holdninger. Det giver mediebevågenhed, og de hjemløse får nogle muligheder for at få del i adgang til viden, menneskelig kontakt og et rart sted at opholde sig. Succes er afhængig af samarbejde og partnerskaber med socialarbejdere, så man i fællesskab finder ud af, hvad biblioteket kan bidrage med eller bygge videre på.

Adgang til information
Hvordan motiverer man hjemløse til at ændre deres situation og til at modtage information?
Bibliotekerne kan ikke løse manglen på jobs elle andre basale behov, men de kan gøre mere for at nå ud til de hjemløse. Internet og sociale medier skaber nye muligheder for, at hjemløse kan deltage i det sociale liv og blive inkluderet i samfundet. På biblioteket kan hjemløse gå på nettet og finde den information, de har brug for i deres daglige liv, og de kan kommunikere med myndighederne i forbindelse med job- og boligsøgning og lægebesøg.

Globale udfordringer
I Indien har staten vedtaget Right to Information Act, men der er eksempler på, at personer, der kræver deres ret, udsættes for både mord og overfald. Det største antal fattige findes i Indien, hvor 35 % af den indiske befolkning tjener mindre end 1 dollar om dagen, og 86 % tjener mindre end 2 dollar om dagen – eksempler der gav anledning til eftertanke.

I Danmark har læseklubber for hjemløse været en succes, og flere københavnske væresteder underviser brugerne i it. Det kunne være spændende at se danske biblioteker inddraget i nogle initiativer for hjemløse. Der er ikke blevet færre hjemløse i Danmark tværtimod – især flere unge lever på gaden i dag.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?
SFI, det nationale forskningscenter for velfærd, har lavet undersøgelser af dette (i uge 6, 2009) og herudfra kortlagt, at der er 4.998 hjemløse. Dog anslås det, at der formentlig er tale om måske det dobbelte eller mere, da mange ikke frekventerer hjemløse-herberger o.l. men alene opholder sig i det fri og derfor ikke indgår i opgørelser.

Personligt bliver jeg stolt af mit fag. Det er imponerende at høre om, hvordan biblioteker kan være med til at gøre en forskel for hjemløse børn og voksne. Vi skal være mere bevidste om to ting. Dels hvordan en organisation som IFLA, den internationale biblioteksorganisation, kan bidrage med inspiration, viden og igangsætning af nye projekter, dels om de opgaver der ligger i forhold til de hjemløse herhjemme.

Indlæggene fra prækonferencen kan ses på: https://liberty.wpunj.edu/library/IFLA/program.htm.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...