Biblioteket – platform for nye stærke traditioner og en vigtig udviklingspartner

Skrevet af

Annette Brøchner Lindgaard

23 april, 2014

Jeg ved jo ikke hvem, der havde skrevet den radikale kulturministers tale til DBs årsmøde, og det er i grunden også lige meget. Den var god, og ministeren lød, som om hun mente, hvad hun sagde.

Det kan skyldes, at biblioteksverdenen kom Marianne Jelved i møde og overrakte hende biblioteksforeningens nye pris for initiativet omkring Danmark Læser. Ministeren virkede oprigtigt glad og rørt over prisen, og harmonien var fuldstændig, da det viste sig, at hun nu har lagt sine tidligere forbehold over for folkebibliotekerne på hylden.

Bibliotekerne skal danne ramme om den livslange dannelsesproces, der sker i mødet mellem mennesker, og være med til at sikre, at der også i det kommunale demokrati træffes beslutninger på et oplyst grundlag, fastslog ministeren om bibliotekernes betydning og sluttede sin tale samme sted, som hun begyndte. Det kan lyde, som noget en kulturminister skal sige ved en lejlighed som denne, men forinden var ministeren omkring flere af de mere konkrete udviklingstiltag, der præger folkebibliotekerne i disse år.

Vigtig digital spiller – og civilsamfundets mødested
Danskernes Digitale Bibliotek blev omtalt som et eksempel på, hvordan folkebibliotekerne klogt samarbejder om at finde nye forretningsmodeller og initierer løsninger på, hvordan vi indretter bibliotekerne i en kompleks fremtid. Så hvis nogen tidligere har kunnet fortolke ministerens taler som om, hun opfatter digitalisering som en trussel imod bibliotekets kerneopgave, ser hun nu det digitale bibliotek som en ny platform for en stærk tradition.

Via oplysning, dannelse, læring og fællesskaber kom ministeren frem til fællesskabet omkring læsning: “Litteraturen giver os lov til at spejle os i andres liv”. Derfor er bibliotekernes modtagelse af og kvittering for initiativet Danmark Læser en manifestation af biblioteket som civilsamfundets mødested – på trods af alle omvæltninger.

Helhedsskolen – to fagligheder giver dobbelt styrke
Men den største klapsalve blev udløst af Marianne Jelveds “omvendelse”. Hvor hun førhen har været en forkæmper for en skarp adskillelse af skole- og folkebibliotek, er hun nu, ifølge eget udsagn, blevet klogere og kan se det gode i tætte samarbejder mellem de to bibliotekstyper. Dog med den væsentlige pointe, at samarbejdet skal baseres på en fastholdelse af de forskellige fagligheder, som derved giver en dobbelt stærk faglighed.

Om det er udtryk for en generelt bevægelse imod en mere åben folkeskole, udtryk for en ny anerkendelse af bibliotekarisk faglighed eller muligvis begge dele er underordnet. Det væsentlige er, at der er tegn i sol og måne på, at et strategisk og kvalitativt samarbejde, frem for blot et økonomisk og praktisk samarbejde, bliver en mulighed i de kommende år.

Opfordring til kommunalpolitikerne
Den radikale kulturminister Marianne Jelved sluttede med et citat af den amerikanske tv-reporter, journalist Walter Cronkite: “Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.” Og jeg tror, det var en opfordring til de tilstedeværende kommunalpolitikere om at tænke sig godt om, før de gennemfører flere besparelser på bibliotekerne og til os andre om bare i det hele taget at tænke os godt om.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...