Biblioteket – platform for nye stærke traditioner og en vigtig udviklingspartner

Skrevet af

Annette Brøchner Lindgaard

23 april, 2014

Jeg ved jo ikke hvem, der havde skrevet den radikale kulturministers tale til DBs årsmøde, og det er i grunden også lige meget. Den var god, og ministeren lød, som om hun mente, hvad hun sagde.

Det kan skyldes, at biblioteksverdenen kom Marianne Jelved i møde og overrakte hende biblioteksforeningens nye pris for initiativet omkring Danmark Læser. Ministeren virkede oprigtigt glad og rørt over prisen, og harmonien var fuldstændig, da det viste sig, at hun nu har lagt sine tidligere forbehold over for folkebibliotekerne på hylden.

Bibliotekerne skal danne ramme om den livslange dannelsesproces, der sker i mødet mellem mennesker, og være med til at sikre, at der også i det kommunale demokrati træffes beslutninger på et oplyst grundlag, fastslog ministeren om bibliotekernes betydning og sluttede sin tale samme sted, som hun begyndte. Det kan lyde, som noget en kulturminister skal sige ved en lejlighed som denne, men forinden var ministeren omkring flere af de mere konkrete udviklingstiltag, der præger folkebibliotekerne i disse år.

Vigtig digital spiller – og civilsamfundets mødested
Danskernes Digitale Bibliotek blev omtalt som et eksempel på, hvordan folkebibliotekerne klogt samarbejder om at finde nye forretningsmodeller og initierer løsninger på, hvordan vi indretter bibliotekerne i en kompleks fremtid. Så hvis nogen tidligere har kunnet fortolke ministerens taler som om, hun opfatter digitalisering som en trussel imod bibliotekets kerneopgave, ser hun nu det digitale bibliotek som en ny platform for en stærk tradition.

Via oplysning, dannelse, læring og fællesskaber kom ministeren frem til fællesskabet omkring læsning: “Litteraturen giver os lov til at spejle os i andres liv”. Derfor er bibliotekernes modtagelse af og kvittering for initiativet Danmark Læser en manifestation af biblioteket som civilsamfundets mødested – på trods af alle omvæltninger.

Helhedsskolen – to fagligheder giver dobbelt styrke
Men den største klapsalve blev udløst af Marianne Jelveds “omvendelse”. Hvor hun førhen har været en forkæmper for en skarp adskillelse af skole- og folkebibliotek, er hun nu, ifølge eget udsagn, blevet klogere og kan se det gode i tætte samarbejder mellem de to bibliotekstyper. Dog med den væsentlige pointe, at samarbejdet skal baseres på en fastholdelse af de forskellige fagligheder, som derved giver en dobbelt stærk faglighed.

Om det er udtryk for en generelt bevægelse imod en mere åben folkeskole, udtryk for en ny anerkendelse af bibliotekarisk faglighed eller muligvis begge dele er underordnet. Det væsentlige er, at der er tegn i sol og måne på, at et strategisk og kvalitativt samarbejde, frem for blot et økonomisk og praktisk samarbejde, bliver en mulighed i de kommende år.

Opfordring til kommunalpolitikerne
Den radikale kulturminister Marianne Jelved sluttede med et citat af den amerikanske tv-reporter, journalist Walter Cronkite: “Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.” Og jeg tror, det var en opfordring til de tilstedeværende kommunalpolitikere om at tænke sig godt om, før de gennemfører flere besparelser på bibliotekerne og til os andre om bare i det hele taget at tænke os godt om.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...