Biblioteket – platform for nye stærke traditioner og en vigtig udviklingspartner

Skrevet af

23. april, 2014

Jeg ved jo ikke hvem, der havde skrevet den radikale kulturministers tale til DBs årsmøde, og det er i grunden også lige meget. Den var god, og ministeren lød, som om hun mente, hvad hun sagde.

Det kan skyldes, at biblioteksverdenen kom Marianne Jelved i møde og overrakte hende biblioteksforeningens nye pris for initiativet omkring Danmark Læser. Ministeren virkede oprigtigt glad og rørt over prisen, og harmonien var fuldstændig, da det viste sig, at hun nu har lagt sine tidligere forbehold over for folkebibliotekerne på hylden.

Bibliotekerne skal danne ramme om den livslange dannelsesproces, der sker i mødet mellem mennesker, og være med til at sikre, at der også i det kommunale demokrati træffes beslutninger på et oplyst grundlag, fastslog ministeren om bibliotekernes betydning og sluttede sin tale samme sted, som hun begyndte. Det kan lyde, som noget en kulturminister skal sige ved en lejlighed som denne, men forinden var ministeren omkring flere af de mere konkrete udviklingstiltag, der præger folkebibliotekerne i disse år.

Vigtig digital spiller – og civilsamfundets mødested
Danskernes Digitale Bibliotek blev omtalt som et eksempel på, hvordan folkebibliotekerne klogt samarbejder om at finde nye forretningsmodeller og initierer løsninger på, hvordan vi indretter bibliotekerne i en kompleks fremtid. Så hvis nogen tidligere har kunnet fortolke ministerens taler som om, hun opfatter digitalisering som en trussel imod bibliotekets kerneopgave, ser hun nu det digitale bibliotek som en ny platform for en stærk tradition.

Via oplysning, dannelse, læring og fællesskaber kom ministeren frem til fællesskabet omkring læsning: “Litteraturen giver os lov til at spejle os i andres liv”. Derfor er bibliotekernes modtagelse af og kvittering for initiativet Danmark Læser en manifestation af biblioteket som civilsamfundets mødested – på trods af alle omvæltninger.

Helhedsskolen – to fagligheder giver dobbelt styrke
Men den største klapsalve blev udløst af Marianne Jelveds “omvendelse”. Hvor hun førhen har været en forkæmper for en skarp adskillelse af skole- og folkebibliotek, er hun nu, ifølge eget udsagn, blevet klogere og kan se det gode i tætte samarbejder mellem de to bibliotekstyper. Dog med den væsentlige pointe, at samarbejdet skal baseres på en fastholdelse af de forskellige fagligheder, som derved giver en dobbelt stærk faglighed.

Om det er udtryk for en generelt bevægelse imod en mere åben folkeskole, udtryk for en ny anerkendelse af bibliotekarisk faglighed eller muligvis begge dele er underordnet. Det væsentlige er, at der er tegn i sol og måne på, at et strategisk og kvalitativt samarbejde, frem for blot et økonomisk og praktisk samarbejde, bliver en mulighed i de kommende år.

Opfordring til kommunalpolitikerne
Den radikale kulturminister Marianne Jelved sluttede med et citat af den amerikanske tv-reporter, journalist Walter Cronkite: “Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.” Og jeg tror, det var en opfordring til de tilstedeværende kommunalpolitikere om at tænke sig godt om, før de gennemfører flere besparelser på bibliotekerne og til os andre om bare i det hele taget at tænke os godt om.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...