Biblioteket rykker ud – digital formidling

Skrevet af

15. november, 2012

I dag rykker vi i Viborg helt ud til borgerne med nogle af de aktiviteter, vi allerede laver, men som er mobile og digitale og dermed mulige at tage med ud i hele kommunen. I Viborgs projekt “Biblioteket rykker ud”, et delprojekt af “Biblioteket lige ved hånden” om nye modeller for distribueret biblioteksservice, handlede det om at få borgernes øjne op for alt dét, bibliotekerne er udover bøger og fysiske rammer. Helt overordnet var målet at gøre bibliotekets formidlende tilbud bredt tilgængelige med særligt fokus på udkantsområderne. Men med projektet satte vi fokus på alle de andre unikke tilbud biblioteket står med, som ikke er kendt af hver mand.

Vi ville inspirere, skabe læring og formidle, dér hvor brugeren bor, ved at flytte ud af selve biblioteksrummene og introducere udvalgte tilbud i brugernes nærmiljøer f.eks. i forsamlingshuse, idrætshaller eller lignende – eller i private hjem.

Biblioteket rykker – i drift
Projektet er nu afsluttet, men vi har igennem hele forløbet arbejdet på, at det skulle ende med at blive en del af Viborg Bibliotekernes samlede tilbud.

Både internt hos personalet, men også eksternt hos borgere og samarbejdspartnere, er idéen blevet taget så godt imod, at der ikke har været tvivl om at sætte den i drift. Det er en lang proces at ændre folks syn på, hvad et bibliotek er. Men vi er godt på vej.

Hvor skal vi hen?
Mere konkret tager vi i projektet udgangspunkt i de aktiviteter, vi allerede har, men som er mobile og digitale, og dermed mulige at tage med rundt i kommunen. Planen er på den måde at nå ud af bibliotekets fysiske rammer, inddrage borgerne og samtidig signalere alt det, biblioteket også er, men som færre kender. Målet er stadig at inspirere, skabe læring og formidle, der hvor borgerne er. Med borgerne som både værter og medskabere. I projektet rykkede vi ud med it-introduktioner, hjælp til opstart af læseklubber, bogcaféer, gadgets og oplæsning/fortælling for børn.

Som ringe i vandet
Undervejs i projektfasen erfarede vi vigtigheden af samarbejdspartnere. Mund-til-mund effekten.

Biblioteket kan til enhver tid sende flotte brochurer kommunen rundt. Sætte plakater op. Reklamere på Facebook og hjemmesider. Men den allerstørste markedsføringseffekt, vi har oplevet, har været med samarbejdspartnere og i fællesskabet med de borgere, vi er rykket ud til. Et eksempel var, da vi holdt bogcafé i privaten hos en af vores brugere i Stoholm, og deltagerne skrev begejstrede statusopdateringer på deres Facebook. Mens vi var der!

En vej til dagens tilbud
En ting er at arbejde med nye tiltag i en projektperiode, men den virkelige udfordring kom, da vi valgte at drifte den gode idé i en travl dagligdag. Projekttimerne er væk, men hvor der er vilje, er der også en vej. Vejen formes nu af en lille styregruppe, som i samråd med de forskellige teams i Viborg Bibliotekerne, sammensætter ‘opsøgende’ tilbud. Tilbud som gerne skal appellere til borgerne, men som også er så realistiske, at vi kan klare opgaven. Når vi får en henvendelse, er det vigtigt at kunne sige: ‘ja det vil vi gerne’. På nuværende tidspunkt handler tilbuddet om bogcafé, gadgets – dus med de nye dimser, og børn & bøger.

Egentlig er det kun hovedoverskrifter, for i dialogen med borgerne får tingene ofte et lille twist. Så en eftermiddag med gode bøger kan lige pludselig også indeholde, hvordan man håndterer en iPad, de nyeste digitale ressourcer, apps mv. Hvilket i dagligdagen betyder, at ingen arrangementer endnu har lignet hinanden. Det er ikke alene en udfordring for de medarbejdere, der rykker ud, men kræver også både mod, handlekraft og kompetencer. Det giver også en dynamik i mødet og dialogen med borgerne som medskabere af indhold og fokus. Ligesom det på længere sigt også bidrager til en nytænkning af vores tilbud.

Gadgets rykker
I efteråret har vi flere gange været ude, og vi er allerede booket hen over vinteren. I øjeblikket er det især aftener med gadgets og bibliotekets digitale tilbud, der har den helt store interesse. Vores brugere ønsker at blive dus med de nye dimser. Det bliver de så – og som personale får vi et kompetenceløft i forhold til de nye teknologier. Det er ren win-win.
 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...