Biblioteket rykker ud – digital formidling

Skrevet af

Anette Koue, Kristine Nygaard Ledet

15 november, 2012

I dag rykker vi i Viborg helt ud til borgerne med nogle af de aktiviteter, vi allerede laver, men som er mobile og digitale og dermed mulige at tage med ud i hele kommunen. I Viborgs projekt “Biblioteket rykker ud”, et delprojekt af “Biblioteket lige ved hånden” om nye modeller for distribueret biblioteksservice, handlede det om at få borgernes øjne op for alt dét, bibliotekerne er udover bøger og fysiske rammer. Helt overordnet var målet at gøre bibliotekets formidlende tilbud bredt tilgængelige med særligt fokus på udkantsområderne. Men med projektet satte vi fokus på alle de andre unikke tilbud biblioteket står med, som ikke er kendt af hver mand.

Vi ville inspirere, skabe læring og formidle, dér hvor brugeren bor, ved at flytte ud af selve biblioteksrummene og introducere udvalgte tilbud i brugernes nærmiljøer f.eks. i forsamlingshuse, idrætshaller eller lignende – eller i private hjem.

Biblioteket rykker – i drift
Projektet er nu afsluttet, men vi har igennem hele forløbet arbejdet på, at det skulle ende med at blive en del af Viborg Bibliotekernes samlede tilbud.

Både internt hos personalet, men også eksternt hos borgere og samarbejdspartnere, er idéen blevet taget så godt imod, at der ikke har været tvivl om at sætte den i drift. Det er en lang proces at ændre folks syn på, hvad et bibliotek er. Men vi er godt på vej.

Hvor skal vi hen?
Mere konkret tager vi i projektet udgangspunkt i de aktiviteter, vi allerede har, men som er mobile og digitale, og dermed mulige at tage med rundt i kommunen. Planen er på den måde at nå ud af bibliotekets fysiske rammer, inddrage borgerne og samtidig signalere alt det, biblioteket også er, men som færre kender. Målet er stadig at inspirere, skabe læring og formidle, der hvor borgerne er. Med borgerne som både værter og medskabere. I projektet rykkede vi ud med it-introduktioner, hjælp til opstart af læseklubber, bogcaféer, gadgets og oplæsning/fortælling for børn.

Som ringe i vandet
Undervejs i projektfasen erfarede vi vigtigheden af samarbejdspartnere. Mund-til-mund effekten.

Biblioteket kan til enhver tid sende flotte brochurer kommunen rundt. Sætte plakater op. Reklamere på Facebook og hjemmesider. Men den allerstørste markedsføringseffekt, vi har oplevet, har været med samarbejdspartnere og i fællesskabet med de borgere, vi er rykket ud til. Et eksempel var, da vi holdt bogcafé i privaten hos en af vores brugere i Stoholm, og deltagerne skrev begejstrede statusopdateringer på deres Facebook. Mens vi var der!

En vej til dagens tilbud
En ting er at arbejde med nye tiltag i en projektperiode, men den virkelige udfordring kom, da vi valgte at drifte den gode idé i en travl dagligdag. Projekttimerne er væk, men hvor der er vilje, er der også en vej. Vejen formes nu af en lille styregruppe, som i samråd med de forskellige teams i Viborg Bibliotekerne, sammensætter ‘opsøgende’ tilbud. Tilbud som gerne skal appellere til borgerne, men som også er så realistiske, at vi kan klare opgaven. Når vi får en henvendelse, er det vigtigt at kunne sige: ‘ja det vil vi gerne’. På nuværende tidspunkt handler tilbuddet om bogcafé, gadgets – dus med de nye dimser, og børn & bøger.

Egentlig er det kun hovedoverskrifter, for i dialogen med borgerne får tingene ofte et lille twist. Så en eftermiddag med gode bøger kan lige pludselig også indeholde, hvordan man håndterer en iPad, de nyeste digitale ressourcer, apps mv. Hvilket i dagligdagen betyder, at ingen arrangementer endnu har lignet hinanden. Det er ikke alene en udfordring for de medarbejdere, der rykker ud, men kræver også både mod, handlekraft og kompetencer. Det giver også en dynamik i mødet og dialogen med borgerne som medskabere af indhold og fokus. Ligesom det på længere sigt også bidrager til en nytænkning af vores tilbud.

Gadgets rykker
I efteråret har vi flere gange været ude, og vi er allerede booket hen over vinteren. I øjeblikket er det især aftener med gadgets og bibliotekets digitale tilbud, der har den helt store interesse. Vores brugere ønsker at blive dus med de nye dimser. Det bliver de så – og som personale får vi et kompetenceløft i forhold til de nye teknologier. Det er ren win-win.
 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...