Biblioteket som arena for samskabelse

Skrevet af

17. oktober, 2016

Velfærdssamfundet er under pres og nye løsninger efterspørges. Her har biblioteket vist sig at være en unik arena for innovation på tværs af kommunale aktører, virksomheder og frivillige. Bibliotekerne i Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Aabenraa og Vesthimmerlands Kommune har i snart to år arbejdet med samskabelse i projektet Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten. Projektet blev i august præsenteret på årets IFLA konference.

Temaet for årets IFLA konference var Connections, Collaboration og Community, der med tydelighed viser, hvordan samfundsvilkår er med til at definere bibliotekets samfundsrolle.

Den lave danske vækst og tiltagende urbanisering er særligt i yderområderne med til at skubbe til den kommunale velfærd. Når vi taler om yderområdernes udfordringer, bruger vi ofte en række billeder: Faldefærdige huse, skolen, der bukker under og den lukkede købmand. Billederne bygger på en fælles forståelse af et Danmark, der er ved at knække over på grund af urbaniseringen, og med urbaniseringen følger en tungere og tungere demografi. Derfor efterspørges nye måder at løse velfærdsopgaverne på.

Småt Brændbart har fået 1.5 mill. kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til at udvikle metoder til, hvordan folkebiblioteket gennem samskabelse kan fungere som ‘velfærds-løser’ i yderområder, og Edvard Pedersens Biblioteksfond har givet støtte til, at projektet kunne præsenteres og videreformidles på IFLA.

Netop samskabelse var højaktuelt på årets IFLA, og grundlæggende handler samskabelse for bibliotekerne om at se sig selv som en del af en større helhed. Er kommunen udfordret på mange ensomme ældre, flygtninge eller udsatte børnefamilier, så skal opmærksomheden være rettet mod, hvordan bibliotekets ressourcer og kompetencer er en af nøglerne til en løsning. Vel at mærke ikke ved, at biblioteket på egen hånd definerer en løsning, men ved at biblioteket inviterer de kommunale aktører med ind, og sammen definerer de udfordringen og løsningen.

Selvfølgelig har biblioteket til alle tider samarbejdet med andre aktører, men det er Småt Brændbarts erfaring, at samskabelsesbegrebet skærper den strategiske opmærksomhed om, at folkebiblioteket langt mere målrettet og aktivt kan spille rollen som opgaveløser i forhold til yderkommunernes velfærdsudfordringer. Det er kommunens udfordringer, der er med til at definere bibliotekets indsatser og tilbud. Siden projektets begyndelse i februar 2015 er der blevet skabt 15 forskellige vel-færdsaktiviter, der alle tager udgangspunkt i konkrete ‘udkantsudfordringer’, og velværdsaktiviteterne er formet i samskabelsesforløb med mere end 50 kommunale aktører såsom familiekonsulenter, SSP, ældrerådgivere, Røde Kors og sundhedsplejen.

Der kommer grundlæggende mere helstøbte løsninger ud af, at de tænkes på tværs af forvaltninger, institutioner, frivillige, virksomheder, sundhed og kultur.

Pointen er, at samskabelse ikke forudsætter flere ressourcer. Samskabelse handler om at kombinere de eksisterende ressourcer på nye måder med det mål at finde nye løsninger, der kan knække koden på samfundet udfordringer. Dét kræver en arena, hvor løsningerne kan skabes, og her synliggjorde IFLA folkebibliotekets unikke potentiale.

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/smat-braendbart-biblioteket-pa-kanten.

Brian Stephansen, Vesthimmerlands Biblioteker, og Louise E. Krogsgaard, Brønderslev Bibliotek.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...