Biblioteket som drivkraft for transformation

Skrevet af

Per Nyeng

16 december, 2016

USA. Med sit solide og bredt funderede afsæt i en amerikansk hverdag og kultur rundede USA’s biblioteksorganisation ALA, American Libraries Association, i oktober de 140 år. Skønt verdens ældste og etableret helt tilbage i 1876 må ALA anses for at være ikke bare verdens største, men også en af verdens mest dynamiske biblioteksorganisationer. Paraplyorganisationen samler alle sider af bibliotekerne og har gang på gang manifesteret sig som frontkæmper og uomgængelig, når det gælder det enkelte menneskes ret til adgang til information, kultur og viden som demokratiske rettigheder. Såvel som en pågående og inspirerende kraft, når det handler om at sætte trumf bag bibliotekernes praksis, holdningsmæssige aktiviteter med henblik på demokratiske fremskridt, retten til ytringsfrihed og kampen mod censurindgreb – Intellectual Freedom. Blandt andet gennem sine årligt tilbagevendende stormøder, men ikke mindst de store kampagner som f.eks. National Library Week, Library Card Sign-up Month, Banned Books Week, Read-Campaign-Posters, I-Love-Libraries og @yourlibrary.

Der er således mange års hårdt arbejde, bataljer og handling bag Libraries Transform Campaign. Den blev lanceret i oktober 2015, og genlanceret på ALA Midwinter Meeting 2016 og bl.a. introduceret på IFLA 2016 i august i Ohio. Den er skabt i alliance med andre kultur- og informationsorganisationer samt menneskerettighedsinitiativer, og med bid og humor relaterer den sig til de vidt forskellige levevilkår, muligheder og udfordringer forbundsstaten USA’s borgere lever under. Samtidig hægter den sig på det klassiske biblioteksbegreb, men også på den renæssance, dette begreb har fået i en digital sammenhæng. For som man ser det i ALA, giver de aktuelle og hurtige teknologiske fremskridt nyt brændstof til en regulær biblioteksrenæssance. Bibliotekerne er ikke længere alene steder for bøger, de tilbyder nu også et bredt sortiment af gratis digitalt-baserede programmer og tjenester, herunder 3-D print, e-bøger, e-lydbøger og nye IT-kompetencer omkring søgning mv. Sådanne ressourcer bidrager til at transformere det enkelte menneskes liv gennem nye digitale færdigheder og livslang læring. De understøtter uddannelse, beskæftigelse, iværksætteri, engagement og empowerment. Alligevel er biblioteker ofte overset som katalysatorer for både den enkeltes og for fællesskabets forandring.

Eller som ALA-præsident i perioden 2015-2016, Sari Feldman, konkluderede i forbindelse med lanceringen: “Dagens biblioteker handler ikke kun om, hvad vi har af tilbud til mennesker, men også om hvad vi gør for og med mennesker. Målet med Libraries Transform-kampagnen er at ændre opfattelsen af, at  ‘biblioteker er bare stille steder til at studere, finde en bog frem og sidde at læse’ til en ny fælles forståelse af biblioteker som dynamiske centre for læring i den digitale tidsalder. Biblioteker af alle slags fremmer den enkeltes mulighed, hvilket i sidste ende er den drivende kraft for succes for vores samfund og vores nation.”

Den nuværende 2016-2017 ALA præsident, Julie Todaro, har i forlængelse heraf har lanceret Libraries Transform: The Expert in the Library, et initiativ, der vil samle ALA medlemmer med ekspertise i lobbyvirksomhed, ledelse og lederskab omkring bibliotekernes under-støttelse af menneskelige ressourcer i det 21. århundrede og omfattende såvel folke- og skolebiblioteker som forsknings- og specialbiblioteker.

ALA’s virksomhed er helt overordnet set baseret på otte Key Action Areas: Advocacy for Libraries and the Profession, Diversity, Education and Lifelong Learning, Equitable Access to Information and Library Services, Intellectual Freedom, Literacy, Organizational Excellence og som det ottende område netop: Transforming Libraries.

 

"Libraries have a special role to play in our knowledge economy. Your institutions have been and should be a place where parents and children come to read together and learn together. We should take our kids there more."

Sagt af Barack Obama, USA’s præsident siden januar 2009. Afløses i januar 2017 af Donald Trump.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...