Biblioteket som pejlemærke for et læsende Danmark

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

16. oktober, 2017

Dét synes jeg bør være en overskrift, når kulturminister Mette Bock i 2018 går i gang med at give biblioteksloven et eftersyn.

Bibliotekerne kan nemlig være den institution, der viser vejen for, hvordan vi skaber fremtidens deltagende og læsende medborgere. Det gør bibliotekerne ikke KUN ved at ‘stille bøger, tidsskrifter, lydbøger… musikbærende materialer og elektroniske informationsmedier herunder Internet og multimedier til rådighed’, som der står i loven nu, men ved at være offensive.

I den seneste tid har der været en del omtale af, at læsningen er i krise. Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet den hidtil største læseundersøgelse blandt 3-7. klasser, som viser, at børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne læser mindre i fritiden i dag, og de bruger væsentlig mere tid på nettet. Derfor skal vi ‘opruste’ i kampen for mere litteratur og mere lystlæsning.

Ændrede medievaner er en del af årsagen, og et moderne folkebibliotek er en del af løsningen. Det bør kulturministeren have for øje, når hun går i gang med at revidere biblioteksloven, sådan som hun luftede i dagbladet Politiken i sommer.

Her sagde hun at “digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på.”  Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag blandt andet for at “afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende.”

Den diskussion startede vi i Danmarks Biblioteksforening på topmødet i 2016 og har afledt af den valgt at kampagnesætte det moderne bibliotek. At det ikke bare er en passiv bogsamling, men en aktiv formidler for den enkeltes, for samfundets og for demokratiets skyld. Alt det vi netop satte fokus på i uge 41.

Det er uden tvivl en debat, vi kun lige har taget hul på.

Vi skal nu være med til at skabe fortællingen om det moderne bibliotek, som en ny bibliotekslov skal være rammen om. I en tid, hvor Fake news, populisme og overfladiske medier sætter dagsordenen, og hvor selv USA’s præsident foretrækker at formulere sin politik gennem 140 tastetryk på mobilen, er bibliotekernes samfundsrolle vigtigere end nogensinde. Biblioteket – som et kulturelt kraftcenter og et inspirerende ‘showroom’ for viden og litteratur.

Derfor hilser vi det velkomment, at kulturministeren, som hun siger, vil trykprøve om ”biblioteksloven fortsat er tidssvarende.”

Vi i Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren til at bruge anledningen til fundamentalt at gøre op med tanken om, at biblioteket blot er en bygning med bøger i.

Bibliotekerne har til opgave at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan landets 98 kommuner vælger at udforme deres lokale bibliotekstilbud inden for bibliotekslovens meget vide rammer. Dét skal vi blive ved med, og det bør være målsætningen for en ny bibliotekslov.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2017.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...