Biblioteket som pejlemærke for et læsende Danmark

Skrevet af

16. oktober, 2017

Dét synes jeg bør være en overskrift, når kulturminister Mette Bock i 2018 går i gang med at give biblioteksloven et eftersyn.

Bibliotekerne kan nemlig være den institution, der viser vejen for, hvordan vi skaber fremtidens deltagende og læsende medborgere. Det gør bibliotekerne ikke KUN ved at ‘stille bøger, tidsskrifter, lydbøger… musikbærende materialer og elektroniske informationsmedier herunder Internet og multimedier til rådighed’, som der står i loven nu, men ved at være offensive.

I den seneste tid har der været en del omtale af, at læsningen er i krise. Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet den hidtil største læseundersøgelse blandt 3-7. klasser, som viser, at børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne læser mindre i fritiden i dag, og de bruger væsentlig mere tid på nettet. Derfor skal vi ‘opruste’ i kampen for mere litteratur og mere lystlæsning.

Ændrede medievaner er en del af årsagen, og et moderne folkebibliotek er en del af løsningen. Det bør kulturministeren have for øje, når hun går i gang med at revidere biblioteksloven, sådan som hun luftede i dagbladet Politiken i sommer.

Her sagde hun at “digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på.”  Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag blandt andet for at “afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende.”

Den diskussion startede vi i Danmarks Biblioteksforening på topmødet i 2016 og har afledt af den valgt at kampagnesætte det moderne bibliotek. At det ikke bare er en passiv bogsamling, men en aktiv formidler for den enkeltes, for samfundets og for demokratiets skyld. Alt det vi netop satte fokus på i uge 41.

Det er uden tvivl en debat, vi kun lige har taget hul på.

Vi skal nu være med til at skabe fortællingen om det moderne bibliotek, som en ny bibliotekslov skal være rammen om. I en tid, hvor Fake news, populisme og overfladiske medier sætter dagsordenen, og hvor selv USA’s præsident foretrækker at formulere sin politik gennem 140 tastetryk på mobilen, er bibliotekernes samfundsrolle vigtigere end nogensinde. Biblioteket – som et kulturelt kraftcenter og et inspirerende ‘showroom’ for viden og litteratur.

Derfor hilser vi det velkomment, at kulturministeren, som hun siger, vil trykprøve om ”biblioteksloven fortsat er tidssvarende.”

Vi i Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren til at bruge anledningen til fundamentalt at gøre op med tanken om, at biblioteket blot er en bygning med bøger i.

Bibliotekerne har til opgave at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan landets 98 kommuner vælger at udforme deres lokale bibliotekstilbud inden for bibliotekslovens meget vide rammer. Dét skal vi blive ved med, og det bør være målsætningen for en ny bibliotekslov.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2017.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...