Biblioteket – the missing link til nye og digitale litteraturformer

Skrevet af

Pernille Carneiro Juel

15 november, 2012

En tur til USA's østkyst gav spændende bud på begge dele.

Litteratur omtales ofte i medierne som om den altid er ‘en trykt bog’. At det langt fra er tilfældet, viser mængderne af nye litteraturoplevelser, der popper op rundt omkring.
Litteratur er meget, meget mere i dag. Performances, net- litteratur, litteratur-apps, lydværker, visuel og konkret poesi, spil, pop op og folde bøger … ja, kort sagt: alle værker der rykker ved vores opfattelse af, hvad litteratur kan være, og hvordan den kan se ud. De nye litteraturoplevelser står i dag stærkest i USA.

I september drog en flok biblioteksansatte vestpå over Atlanterhavet. Med en uges tæt program og rejse gennem seks amerikanske stater skulle de tale om og se på litteratur. Men altså ikke litteratur forstået som bøger – men som litteratur, der netop ikke har et fysisk bogformat.

Turens program bød på samtaler med førende forskere, museumsfolk samt udøvende kunstnere og gav dermed en dugfrisk temperatur- måling. Et besøg på det legendariske New York Public Library var et must (se Lise Vandborgs artikel i Danmarks Biblioteker nr.8,2012 s. 28), men derudover gik turen primært til uddannelsesinstitutioner og udstillingssteder.

Både performance-litteraturen og den digitale litteratur er meget længere fremme ‘over there’, end den er i Europa. Men det er endnu ikke på bibliotekerne, at man finder den. På jagten efter det fremmeste inden for emnet, skulle det vise sig, at det var ved en gammel Commodore 64 på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i en grotte på Brown University og i lobbyen for New York Times’ hovedkvarter, at de store oplevelser fandtes.

Tilbage til Commodoren
10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10 – umiddelbart lyder det ikke som opskriften på et visionært og inspirerende litterært værk. Endnu værre bliver det, når man hører, at dette stykke kode er skrevet i sproget Basic med et lille program, som kun virker, hvis det indtastes i en Commodere 64 eller en såkaldt emulator. Men visionært og inspirerende – det var det!

Kodestumpen er udviklet af Nick Montfort, der er professor i Media and Writing ved MIT i Boston. Enhver, der har koden, kan indtaste den i en emulator, som kan downloades gratis på nettet. Herved op-står der en variation af tegn, mønstre og bogstaver, som danner grafiske billeder på skærmen i konstant forandring. På meget simpel og poetisk måde minder værket os om, at der bag stort set alt, hvad vi laver, findes en lille kode-stump – at vores verden stort set består af 1-taller og nuller.

Moveable Type
Efter grundig research blandt eksperter førte turen også til værket Moveable Type, der findes i lobbyen hos New York Times. Værket fylder to kæmpe vægge suppleret med lyd, og det indkapsler på den måde uvægerligt folk, der passerer forbi.

Grundlæggende består værket af små bitte skærme, der hver er programmeret til at trække fragmenter fra avisens online database ud – altså ord, fraser, citater, numre og steder – der så konstant bliver kombineret på nye måder.

En tur i The Cave
Det tredje opsigtsvækkende værk på turen var at finde på Brown University. Her har den udøvende digitale poet og professor John Cayley skabt en tradition for ‘creative writing’ for spirende forfattere. En at måderne, han får de studerende til at tænke anderledes på, er ved at invitere dem i The Cave – et både fysisk og virtuelt rum, hvor man ved hjælp af projektorer og 3d teknologi kan skrive digitalt.

John Cayley hører til dem, der mener, at den trykte bog snart vil dø – teknologien er der, det er kun et spørgsmål om at få udviklet den rigtige forretningsmodel. De for tiden populære tablets er kun et skridt på vej mod en litteratur, der i meget højere grad bryder rammerne og udnytter teknologien. Håber han i hvert fald. For ham er verden helt naturligt elektronisk. Og udfordringen er at navigere i den.

Bibliotekets rolle: The missing Link
Netop udfordringen med at navigere i de nye teknologier efterlader en række interessante spørgsmål i forhold til bibliotekerne. Det var tydeligt, at forskningen i nye litteraturformer er langt fremme i USA. Men det var også tydeligt, at bibliotekerne ikke har taget dem til sig og ikke kan vise vejen indenfor formidlingen af dem.

Litteraturen i ‘det udvidede felt’ falder på mange måder mellem forskellige stole – forlag, gallerier, museer, privatpersoner og biblioteker – og risikerer dermed at blive tabt på gulvet. Til gengæld kunne eksperterne derovre se et stort potentiale i, at det netop bør være bibliotekerne, der tar’ teten i forhold til de nye litteraturformer.

Og her er det naturligvis værd at spidse ører. For er bibliotekerne ikke i virkeligheden de nærmeste til at gribe de nye litteraturformer og gøre sig til eksperter i formidlingen af dem? Sådan som biblioteker har gjort det i årtusinder, hver gang formatet skifter.

Det kræver uden tvivl et udfordrende og omfattende arbejde i at udvikle vores rammer til den nye litteratur og dens udtryk og forståelse af den. Men muligheden er der: Bibliotekerne både kan og bør udfylde ‘the missing link’ til fremtidens nye litteraturformer.
 

Rejsen til USA var en del af projektet ”Litteraturen finder sted”, der er et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og litteratursiden.dk. Læs mere på www.netlitteratur.dk.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...