Biblioteksassistentuddannelse – på akademiniveau

Skrevet af

Jonna Vestergaard, Kirsten Westh

15 november, 2012

Gennem det sidste halve år har HK Kommunals Biblioteksudvalg og TR-kollegiet for de Statslige biblioteker og Arkiver arbejdet intenst sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Professionshøjskolen Metropol om at få skabt en ny og mere fleksibel biblioteksassistent-uddannelse. En uddannelse, der bedre tager højde for de helt aktuelle forandringer, vi står over for i biblioteksverdenen.

Nye rammer og opgradering
Uddannelsen flyttes samtidig fra IVA (tidl.Danmarks Biblioteksskole) til COK og Metropol. Det skaber stor fleksibilitet for os, at uddannelsen nu udbydes både hos COK og Metropol, idet de to uddannelsesinstitutioner giver merit frem og tilbage mellem sig. Uddannelsen vil stadig være modulopbygget.

Ikke alene flytter uddannelsen, den bliver ved samme lejlighed opgraderet til akademiniveau og indgår også i det såkaldte ECTS-system, hvor uddannelser og kurser udregnes efter point. Dette betyder bl.a., at man efterfølgende kan få direkte adgang til Diplomuddannelse og derefter Masteruddannelse.

Ny mulighed for ‘gamle’ biblioteksassistenter
Det er intentionen, at der også skal være rigtig gode muligheder for at de medarbejdere, der har en ældre biblioteksassistentuddannelse, skal kunne tage moduler/elementer i forbindelse med deres efter- /videreuddannelse. Vi håber begge, som vi også har sagt i andre sammenhænge, at mange biblioteksassistenter vil tage modulerne som videreuddannelse. Dels kan de få en meget sjovere arbejdsdag, og dels vil det give flere muligheder for at sikre dem et job i fremtiden. Man kunne nemlig godt frygte, at de nuværende stillinger bliver sparet væk, fordi arbejdsgiverne vil have ansatte, der mestrer mere.

Man bliver aldrig for gammel til at videreuddanne sig. Det handler om at tage nogle chancer og tro på, at man kan klare det. I ‘gamle dage’ var man ansat til noget bestemt. Sådan er det ikke længere i det offentlige.

Uddannelsens tre elementer
Den nye biblioteksassistentuddannelse er sammensat af en fællesdel, en specialedel og et afgangsprojekt.

Fællesdelen tages samlet over to semestre og indeholder stadig fagene Administration og forvaltning samt Psykologi og organisation. Indholdet af disse fag er naturligvis blevet justeret. Det nye i uddannelsen er specialefagene Borgerkommunikation og Digital service (På Metropol hedder faget: Digital service og innovation).

Følgende beskrivelse omkring specialedelene er listet fra COK, men Metropols specialefag har tilsvarende indhold.

Specialedelen inden for Borgerkommunikation, som er udviklet specielt til biblioteksansatte, har følgende indhold:

 • Borgervejledning, mundtlig kommunikation og instruktørrollen
 • Kommunikationsmedier – og kanaler
 • Skriftlig kommunikation, webkommunikation, hjemmesider
 • Det retlige grundlag for offentlig kommunikation og public service, herunder Biblioteksloven
 • Viden om målgrupper og betydningen for kommunikation
 • Kompetencer til at vejlede og guide borgerne i offentlige hjemmesider og digitale services
 • Markedsføring og innovation
 • Service, kvalitet og effektivitet i opgaveløsning

Specialedelen inden for Digital service, som har til formål at give den studerende færdigheder som “digitale guider” for borgerens brug af nettet, har følgende indhold:

 • Hvordan møder vi borgeren på nettet?
 • Hvordan fremmer vi den digitale selvbetjening i kommunerne – på bibliotekerne og i borgerservice?
 • Bliv den kritiske bruger, som kan vurdere troværdigheden af det, du finder
 • Lær bedre webkommunikation
 • Skriv til nettet, så det virker

Afgangsprojektet kan naturligvis rettes imod praksis i den studerendes daglige arbejde, men kan også indeholde mere teoretiske emner.

Store forventninger, men ny titel mangler!
Vi er sikre på, at denne nyudvikling af vores biblioteksassistentuddannelse vil imødekomme nogle af de forventninger, der stilles til bibliotekerne og til deres medarbejdere også i en digital verden. Uddannelsen har naturligvis også været forelagt bibliotekschefer i både folke- og forskningsbibliotekerne og er blevet modtaget meget positivt.

Nu mangler vi så bare at finde en bedre titel til vores uddannelse og en ændret stillingsbetegnelse, som er mere dækkende i forhold til det arbejde, som reelt bliver udført af “biblioteksassistenter.”
 

Kirsten Westh og Jonna Vestergaard er formænd for hhv. HK Kommunals Biblioteksudvalg og TR-kollegiet for de statslige biblioteker og arkiver. Jonna Vestergaard er efterfølgende blevet afløst af Belinda Nissen (SDU) som formand

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...