Bibliotekshistorie på trapperne

Skrevet af

12. august, 2021

Værket om Danmarks biblioteker og deres udvikling forventes udgivet i august 2021.

I to bind skildrer Dansk Bibliotekshistorie de danske bibliotekers historie lige fra middelalderens klosterbiblioteker til den moderne digitale udvikling. Anledningen til værket er 100-året for den første danske bibliotekslov i 1920. Målet har været en tværfaglig udforskning af biblioteket som institution og mødested og dermed en synliggørelse af bibliotekernes store betydning for oplysning, dannelse og kulturel udvikling i Danmark.

Det er vores håb, at værket vil synliggøre bibliotekernes betydning og demokratiske værdier og dermed inspirere til fortsat udvikling. Det henvender sig bredt til alle med interesse for kultur- og videnshistorie, til forskere og studerende med interesse for særlige aspekter og perioder og til alle, som måske har oplevet en del af historien og får mulighed for at genopleve den, skriver de to hovedmænd bag det omfattende værk, Nan Dahlkild, lektor ved Københavns Universitet, Institut for Kommunikation, og Steen Bille Larsen, historiker og fhv. nationalbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.

I begyndelsen af det 21. århundrede har informationsudviklingen udfordret ikke blot bibliotekerne, men de kulturelle institutioner i almindelighed og hele den oplysningstænkning, der har været en vigtig del af udviklingen af demokratiet, skriver Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen om baggrunden for udgivelsen.

– Nye generationer står over for et langt bredere og mere differentieret mediebillede end tidligere. Det giver anledning til at udforske, fastholde, formidle og videreudvikle den erkendelse og de kvaliteter, der er indlejret i de eksisterende kulturelle institutioner og deres betydning for dansk identitets- og åndshistorie.

– Blandt kulturinstitutionerne spiller bibliotekerne en vigtig rolle ved i dag at være nogle af de mest åbne og benyttede. De har praktisk taget hele befolkningen som brugerunderlag. Historisk har bibliotekerne haft stor betydning som rum for dannelse og oplysning, men hvor de tidligere var et af de få steder, hvor der var adgang til information, kultur og viden, er de i nutiden blot en af utallige muligheder for at søge viden nationalt og globalt, analogt og digitalt.

En håndfuld biblioteksfolk vil i Danmarks Biblioteker nr. 5 se på og anmelde Dansk Bibliotekshistorie. Her løftes som en første introduktion og appetitvækker sløret for fokus og indhold i de to bind.

Bind 1 – Tiden fra de første kloster-, herregårds- og privatbiblioteker over udviklingen af de store forsknings- og specialbiblioteker til etableringen af lejebiblioteker og læseforeninger. Disse biblioteker var typisk for de få, men åbnedes gradvist for flere. Det Kongelige Bibliotek blev åbent for en begrænset offentlighed i 1793. I de første årtier af det 20. århundrede kom flere brugere til, og bogsamlingsbevægelse og bibliotekspionerer skabte forudsætninger for den første bibliotekslov i 1920.

Bind 2 – Tiden efter vedtagelsen af biblioteksloven i 1920. Loven fik afgørende betydning for udviklingen af de moderne folkebiblioteker, som havde som formål at være for alle. Efterfølgende har bibliotekerne fået flere brugere og funktioner, og digitaliseringen er en fælles udfordring i nutiden, som muliggør, at alle offentlige biblioteker er åbne for alle.

  Dansk Bibliotekshistorie forventes udgivet i august 2021. Ud over Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen har litteraturhistoriker Christian Kaaber samt historikerne Jesper Vestermark Køber og Jesper Lundsby Skov bidraget til værket, mens Institut for Kommunikation, Københavns Universitet har skabt rammerne for projektets virkeliggørelse, og en række fonde og organisationer har bidraget til finansieringen.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...