Biblioteksklubben: Vi er simpelthen blevet mere synlige

Skrevet af

Marianne Träff, Signe Amalie Svenningsen

19 juni, 2012

Som et nyt markedsføringstiltag besluttede vi på Hillerød Bibliotekerne i efteråret 2010 at etablere en biblioteksklub. Klubben skulle være med til at gøre vores arrangementer og bibliotekstilbud mere synlige for vores brugere, men også være med til at knytte brugerne til os og dermed gøre dialogen nemmere og tættere for alle parter.

Ønsket om en masse ambassadører, der vil kæmpe bibliotekets sag, er selvsagt et drømmescenarie for alle biblioteker – vores mål var en klub med 300-400 medlemmer.

Stor tilstrømning
Klubben har nu eksisteret i lidt over et år, og vi har i dag 1500 medlemmer. Målet er mere end nået. Vi får dagligt konstruktive ideer, sjove og søde mails, spørgsmål til almindelig biblioteksdrift, klager etc. Dialogen er tæt og direkte, medlemmerne synes, det er nemmere og mere personligt at spørge klubben frem for at sende en mail til biblioteket. Biblioteket har fået et ansigt i forhold til biblioteksklubbens medlemmer, hvilket også var et af vores ønsker, da vi lagde strategien.

Vores klubmedlemmer er utrolig positive og glade for at blive informeret i den ugentlige mail, hvor bibliotekets arrangementer, ferniseringer og undervisningsforløb præsenteres. Reklame for digitale tilbud såsom e-bøger, netlydbøger eller anbefalinger af vores blog, Facebook, er også meget populære.

Et effektivt lærestykke
Bibliotekets markedsføring har fået et løft, og vi er nu i en positiv spiral af udsolgte arrangementer og kurser. Denne positivitet smitter af på resten af biblioteksvirksomheden. For Biblioteksklubben har gjort os meget bedre til at fortælle, hvad vi har gang i. Vi skriver mails, der skal sendes ud til 1500 medlemmer, og dét forpligter. Vi sender gennemarbejdede og layoutmæssigt smarte mails, men efterstræber stadig det personlige touch. Vi mener, at vores medlemmer skal kunne se personerne bag mailen.

Vores medlemmer siger: “Hold da op, hvor sker der meget på biblioteket.” Sandheden er, at arrangementsprogrammet ikke ressourcemæssigt har ændret sig, nu bliver medlemmerne bare gjort opmærksomme på aktiviteterne, i en direkte og aktuel mail. Vi er simpelthen blevet mere synlige end før.

Ægte win-win
Allerede fra første færd var vi klar over, at det at knytte samarbejdspartnere til klubben var en god idé. For at ‘udlevere’ sin private mail, vil man have noget i bytte. Vi har syv kommercielle samarbejdspartnere, bl.a. en boghandler og en blomsterbutik, der giver medlemmerne rabat på regningen. Vi har vurderet, hvilke partnere, der passer ind i bibliotekets profil. Der skal være kvalitet og relevans for vores medlemmer. De foreninger eller kulturelle institutioner, vi også har med, giver ligeledes nedslag i pris på koncerter, foredrag etc., for en ‘reklameplads’ i vores mail. En ægte win-win.

Det har været en fantastisk opgave at arbejde med klubben, og den har tilført biblioteket en masse glade, aktive og kulturforbrugende medlemmer. Vi, der arbejder med klubben, har fået en masse nye kompetencer og erfaringer.

Man kan læse mere om klubben inkl. konkrete tilbud på https://www.hillbib.dk/web/arena/biblioteksklubben. Vi kan kontaktes på biblioteksklubben@hillerod.dk

 

Fakta

1. Hvem skal klubben være for? Besluttede målgruppen var vores kernelånere/brugere, dvs. +40.

2. Hvem skal vi samarbejde med? Etablerede samarbejde med kulturelle og kommercielle samarbejdspartnere.

3. Det praktiske? Designede hverve- og velkomstfoldere, medlemskort og medlemsregister.

4. Hvordan får vi medlemmer? Planlagde markedsføringsstrategi.

5. Vidensdeling? Afholdt interne personaleorienteringer.

6. Driften? Planlagde ugentlige mails og dialog med medlemmer og samarbejdspartnere.

7. Fremtiden? Ønsker flere samarbejdspartnere, nye medlemsarrangementer og fordele.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...