Bibliotekskompasset rundt – oktober 2013

Skrevet af

Per Nyeng

12 december, 2013

100 år med NBF
Norge: Norsk Bibliotekforening stiftedes d. 25. oktober 1913 – samme år som kvinderne fik stemmeret i Norge og 8 år efter oprettelsen af Danmarks Biblioteksforening. Initiativtagere var Haakon Nyhuus, leder af Deichmanske Bibliotek i Oslo, og Arne Kildal, leder af Bergen Offentlige Bibliotek.
NBF’s 100-årsjubilæum markeres og fejres hele året med udstillinger, konferencer, prisuddelinger, fotokonkurrence, oprettelse af en bibliotekshistorisk webb, et såkaldt demokratisk vorspiel med lokalt forankrede debatter og aktiviteter i det frie ords navn samt en biblioteksstafet, som i jubelåret løber gennem hele landet. Med kontante bud på, hvad et moderne bibliotek skal rumme af tilbud og slå på tromme for.

Bibliotekspenge fra Bahrain
Jerusalem:
  Det er ikke bare, når det gælder opførelsen af nye moskeer rundt omkring i verden, at kong Hammad bin Isa al-Khalifas enevoldsstyre i Bahrain er økonomisk rundhåndet, jvf. den nye stormoske på Amager i København. Det lille ørige i Den Persiske Bugt optræder også som udadrettet mæcen på kultur- og biblioteksområdet. Med mere eller mindre skjult dagsorden.
Tæt på Al Aqsa-moskeen i Jerusalem åbner der således i nær fremtid – i henhold til en aftale indgået mellem FN’s udviklingsprogram (UNDP) og Bahrains Royal Charity Organisation – et nyt bibliotek helt og fuldt betalt af Bahrain; og med tætte bånd til Bahrains nationalbibliotek, så det nye bibliotek kan trække på nationalbibliotekets  elektroniske ressourcer, bøger og ekspertise . Bahrain står ikke kun for byggeudgifterne. Også den fremtidige drift vil fremover blive støttet af Bahrain.
Samtidig med det nye biblioteksbyggeri vil der i Jerusalem blive etableret et bahrainsk-palæstinensisk kulturcenter. Ligeledes bekostet af Bahrain.

13 præsidentbiblioteker
USA: Så snart en præsident går af i USA, oprettes der et bibliotek i den pågældendes navn og dokumenterende dennes periode i Det Hvide Hus. Det har der været tradition for siden Herbert Hoovers afgang som præsident i 1933.
Bibliotekerne placeres som regel i den by og stat, den omhandlede præsident har sine rødder, og udover at fungere som biblioteker fungerer de tillige som museer og forskningscentre. Med præsidenttaler, korrespondancer, billedmateriale, båndoptagelser, bl.a. fra det ovale værelse, skrifter af og om respektive præsidenter, effekter og hvad der ellers har været kendetegnende for præsidenten og vedkommendes indsats, mærkesager og politiske sejre, nederlag og slagsmål.
I dag eksisterer der i alt 13 sådanne præsidentbiblioteker. Spæn-dende fra Herbert Hoover-biblioteket i West Branch, Iowa til George W. Bush Presidential Library & Museum i Dallas, Texas.

Nyt nationalbibliotek i Bagdad
Irak: I kølvandet på USA’s og dets allieredes krig mod Saddam Hussein-styret for 10 år siden og besættelsen af Irak var nationalbiblioteket i Bagdad en af de kulturinstitutioner og bærere af kulturarven som plyndredes og helt eller delvist brændte ned. For nationalbiblioteket indebar det, at hver fjerde bog og en fjerdedel af bibliotekets historiske billedsamling og samling af kort blev ødelagt eller forsvandt, mens hele 60 % af bibliotekets arkivalier gik til.
Helt sort på biblioteksfronten ser der dog ikke ud her i 10-året for Saddamstyrets fald, i det mindste ikke på tegnebrættet. Opførelsen af en ny megastor biblioteksbygning i seks etager, tegnet af det britisk-irakiske firma, AMBS Architects, er netop sendt i licitation af Ministeriet for Sport og Ungdom. Biblioteket, som skal kunne rumme 3 mio. bøger og have verdens største læsesal og topmoderne faciliteter for udstillinger og arrangementer, påregnes – optimistisk – at stå klart om tre år. Det skal placeres i et område af byen, som er planlagt til især at appellere til den unge generation. Det nye bibliotek bliver det første nyopførte offentlige bibliotek i Bagdad siden 1970. Det vil, håber vi, komme til at spille en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af Irak, siger Saud Eskander, direktør for Nationalbiblioteket.

Arkæologisk bogfund
Canada: I slutningen af august i år blev der i forbindelse med en arkæologisk udgravning ved Pointe-à-Callière i Montreal fundet 12 slemt tilredte bøger fra det bibliotek, som Canadas første parlamentsbygning rummede, og som blev totalt ødelagt af en brand i 1849.
I forbindelse med branden lykkedes det at redde 200 dokumenter og et billede af dronning Victoria, men af bibliotekets øvrige 24.000 dokumenter og bøger er de 12 nys fundne bøger det eneste af papir, arkæologerne hidtil har reddet.
Bøgerne er nu overgået til The Canadian Conservation Institute, og kan de gøres læselige her, vil de formentlig kunne give et enestående indblik i Canadas tidligste historie, specielt når det gælder Quebec.

Miniaturebøger i Iowa
USA:
Morsomme, pudsige eller ligefrem nuttede er de ofte. Men de har det med at forputte sig. Så biblioteksegnede er de ultra­små bøger ikke ligefrem. Så meget desto mindre, som at det, der står i dem, i langt de fleste tilfælde kan findes andre steder.
Det sidste ser The University of Iowa Library dog stort på. Møjsommeligt har biblioteket over år og dag opbygget en samling på mere end 4.000 miniaturebøger. Alle måler mindre end 3 tommer (inches) i højden eller bredden, og flere af dem kan kun læses med mikroskop.
Klenodien i denne unikke samling er en mikrominiatureudgave af 1. kapitel af King James version af Første Mosebog. Den måler 0,138 tomme (inches)  på hver led og er 0,04 tomme tyk (1 tomme er lig med  2,54 cm.).

Sagt om biblioteker
"Bibliotek räknar jag som hjärtat i samhället. Utan bibliotek dör vi svältdöden."
Sagt af den svenske forfatter Jan Myrdal.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...