Bibliotekskompasset rundt – oktober 2013

Skrevet af

12. december, 2013

100 år med NBF
Norge: Norsk Bibliotekforening stiftedes d. 25. oktober 1913 – samme år som kvinderne fik stemmeret i Norge og 8 år efter oprettelsen af Danmarks Biblioteksforening. Initiativtagere var Haakon Nyhuus, leder af Deichmanske Bibliotek i Oslo, og Arne Kildal, leder af Bergen Offentlige Bibliotek.
NBF’s 100-årsjubilæum markeres og fejres hele året med udstillinger, konferencer, prisuddelinger, fotokonkurrence, oprettelse af en bibliotekshistorisk webb, et såkaldt demokratisk vorspiel med lokalt forankrede debatter og aktiviteter i det frie ords navn samt en biblioteksstafet, som i jubelåret løber gennem hele landet. Med kontante bud på, hvad et moderne bibliotek skal rumme af tilbud og slå på tromme for.

Bibliotekspenge fra Bahrain
Jerusalem:
  Det er ikke bare, når det gælder opførelsen af nye moskeer rundt omkring i verden, at kong Hammad bin Isa al-Khalifas enevoldsstyre i Bahrain er økonomisk rundhåndet, jvf. den nye stormoske på Amager i København. Det lille ørige i Den Persiske Bugt optræder også som udadrettet mæcen på kultur- og biblioteksområdet. Med mere eller mindre skjult dagsorden.
Tæt på Al Aqsa-moskeen i Jerusalem åbner der således i nær fremtid – i henhold til en aftale indgået mellem FN’s udviklingsprogram (UNDP) og Bahrains Royal Charity Organisation – et nyt bibliotek helt og fuldt betalt af Bahrain; og med tætte bånd til Bahrains nationalbibliotek, så det nye bibliotek kan trække på nationalbibliotekets  elektroniske ressourcer, bøger og ekspertise . Bahrain står ikke kun for byggeudgifterne. Også den fremtidige drift vil fremover blive støttet af Bahrain.
Samtidig med det nye biblioteksbyggeri vil der i Jerusalem blive etableret et bahrainsk-palæstinensisk kulturcenter. Ligeledes bekostet af Bahrain.

13 præsidentbiblioteker
USA: Så snart en præsident går af i USA, oprettes der et bibliotek i den pågældendes navn og dokumenterende dennes periode i Det Hvide Hus. Det har der været tradition for siden Herbert Hoovers afgang som præsident i 1933.
Bibliotekerne placeres som regel i den by og stat, den omhandlede præsident har sine rødder, og udover at fungere som biblioteker fungerer de tillige som museer og forskningscentre. Med præsidenttaler, korrespondancer, billedmateriale, båndoptagelser, bl.a. fra det ovale værelse, skrifter af og om respektive præsidenter, effekter og hvad der ellers har været kendetegnende for præsidenten og vedkommendes indsats, mærkesager og politiske sejre, nederlag og slagsmål.
I dag eksisterer der i alt 13 sådanne præsidentbiblioteker. Spæn-dende fra Herbert Hoover-biblioteket i West Branch, Iowa til George W. Bush Presidential Library & Museum i Dallas, Texas.

Nyt nationalbibliotek i Bagdad
Irak: I kølvandet på USA’s og dets allieredes krig mod Saddam Hussein-styret for 10 år siden og besættelsen af Irak var nationalbiblioteket i Bagdad en af de kulturinstitutioner og bærere af kulturarven som plyndredes og helt eller delvist brændte ned. For nationalbiblioteket indebar det, at hver fjerde bog og en fjerdedel af bibliotekets historiske billedsamling og samling af kort blev ødelagt eller forsvandt, mens hele 60 % af bibliotekets arkivalier gik til.
Helt sort på biblioteksfronten ser der dog ikke ud her i 10-året for Saddamstyrets fald, i det mindste ikke på tegnebrættet. Opførelsen af en ny megastor biblioteksbygning i seks etager, tegnet af det britisk-irakiske firma, AMBS Architects, er netop sendt i licitation af Ministeriet for Sport og Ungdom. Biblioteket, som skal kunne rumme 3 mio. bøger og have verdens største læsesal og topmoderne faciliteter for udstillinger og arrangementer, påregnes – optimistisk – at stå klart om tre år. Det skal placeres i et område af byen, som er planlagt til især at appellere til den unge generation. Det nye bibliotek bliver det første nyopførte offentlige bibliotek i Bagdad siden 1970. Det vil, håber vi, komme til at spille en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af Irak, siger Saud Eskander, direktør for Nationalbiblioteket.

Arkæologisk bogfund
Canada: I slutningen af august i år blev der i forbindelse med en arkæologisk udgravning ved Pointe-à-Callière i Montreal fundet 12 slemt tilredte bøger fra det bibliotek, som Canadas første parlamentsbygning rummede, og som blev totalt ødelagt af en brand i 1849.
I forbindelse med branden lykkedes det at redde 200 dokumenter og et billede af dronning Victoria, men af bibliotekets øvrige 24.000 dokumenter og bøger er de 12 nys fundne bøger det eneste af papir, arkæologerne hidtil har reddet.
Bøgerne er nu overgået til The Canadian Conservation Institute, og kan de gøres læselige her, vil de formentlig kunne give et enestående indblik i Canadas tidligste historie, specielt når det gælder Quebec.

Miniaturebøger i Iowa
USA:
Morsomme, pudsige eller ligefrem nuttede er de ofte. Men de har det med at forputte sig. Så biblioteksegnede er de ultra­små bøger ikke ligefrem. Så meget desto mindre, som at det, der står i dem, i langt de fleste tilfælde kan findes andre steder.
Det sidste ser The University of Iowa Library dog stort på. Møjsommeligt har biblioteket over år og dag opbygget en samling på mere end 4.000 miniaturebøger. Alle måler mindre end 3 tommer (inches) i højden eller bredden, og flere af dem kan kun læses med mikroskop.
Klenodien i denne unikke samling er en mikrominiatureudgave af 1. kapitel af King James version af Første Mosebog. Den måler 0,138 tomme (inches)  på hver led og er 0,04 tomme tyk (1 tomme er lig med  2,54 cm.).

Sagt om biblioteker
"Bibliotek räknar jag som hjärtat i samhället. Utan bibliotek dör vi svältdöden."
Sagt af den svenske forfatter Jan Myrdal.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...