Bibliotekspolitisk Topmøde 2021 – Klip

Skrevet af

14. juni, 2021

Danmarks Biblioteksforening – virtuelt topmøde den 8. april med to håndfulde folk på scenen i AKKC i Aalborg:

Overvældende interesse
Biblioteks- og kulturpolitik i en corona tid trak mellem 700-800 politikere, bibliotekschefer, forvaltnings- og andre fagfolk til den et dag lange online seance den 8. april i de sidste uger af Danmarks anden store corona nedlukning. Og der er, bortset fra enkelte der efterspurgte mulighed for mere debat fremfor videoindslag, bred tilfredshed og stor ros for, at det lykkedes Danmarks Biblioteksforening og Aalborg Kommune ved Aalborg Bibliotekerne at skabe oplevelsen af et aktivt og levende topmøde digitalt. Nærværet kom for deltagerne først og fremmest til udtryk gennem den kontakt, der var mellem folk på scenen i Aalborg Kongres & Kultur Center, uanset om de var fysisk til stede eller deltog digitalt via skærm men også gennem en serie afstemninger om aktuelle spørgsmål undervejs – godt bistået af hele fire teknikere, der sikrede lydefri digital afvikling og deltagelse.

Kulturministeren lancerer nye pejlemærker
Kulturminister Joy Mogensen (A) deltog med indlæg om national kulturpolitik og i den politiske debat om bibliotekernes udvikling og offentliggjorde tre nye pejlemærker fulgt af 75 mio. kroner:

1. Folkebiblioteket skal være en kerneinstitution i demokratiet. Det fysiske bibliotek skal være et rum for debat og diversitet, der skaber grobund for mere folkeoplysning, flere fællesskaber og kvalificeret samfundsdebat.
2. Folkebiblioteket skal være en dynamo i den digitale transformation. Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal understøtte børn og voksnes aktive deltagelse i et digitalt velfærdssamfund. Det skal de ved at udvikle kritiske og konstruktive kompetencer i relation til medieforbrug, kulturforbrug og sikker adfærd på nettet.
3. Folkebibliotekerne fortsat er en kilde til læring og dannelse hele livet. Bibliotekerne skal inspirere til livslang læring ved at understøtte gode læsekompetencer og motivere til at læse skøn- og faglitteratur. Det gør vi bedst i samarbejde med andre væsentlige aktører – ikke mindst borgerne selv.

Ekstraordinær generalforsamling
Få sager var på dagsordenen. Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde byråd og af Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg, blev uden modkandidater valgt som ny politisk næstformand og efterfølger dermed Jane Jegind (V), der i 2020 fratrådte som rådmand i Odense for at blive planchef i Langeland Kommune, for resten af valgperioden frem til næste års topmøde. DB’s vedtægter blev uden debat justeret i forhold til valg af personlige medlemmer og til tidspunktet for generalforsamling og forudgående regionale valgmøder på forslag af forretningsudvalget. Ordinær generalforsamling afholdes hvert fjerde år (i året efter et kommunalvalg) inden udgangen af 2. kvartal.

Trends og udviklingstendenser
DBHandlekort21 og de otte indsatsområder for DB’s strategiske arbejde og bibliotekernes aktuelle udvikling fik ord med på vejen af fire bibliotekschefer, blev drøftet i partigruppemøderne og undervejs.
På trods af nedlukning og ingen mulighed for den store fysiske udstilling lykkedes det alligevel at introducere centrale produkter og tendenser i bibliotekernes virksomhed gennem 14 flotte udstillervideoer. Endvidere også med 10 Trendspottingsindslag med smagsprøver på ny formidling – digitalt og i rummet – med eksempelvis Klang-kammeret & klassisk musik i Randers, Læsefeber med eReolen.dk, Silkeborgs Makerspace samt Frederiksbergs anderledes Julekalender.

På gensyn i 2022 i Aalborg
Næste års Bibliotekspolitiske Topmøde og DB Generalforsamling holdes også i Aalborg. Her satses på det fysiske mødeformat og god lejlighed til at netværke og udveksle bibliotekspolitik ansigt til ansigt med nyvalgte politikere, fagfæller, forvaltningsfolk og eksperter. På gensyn til halvanden dags aktuelle biblioteks- og kulturpolitiske debatter, inspirationsoplæg og workshops samt masser af udstillinger med det nyeste inden for it- og biblioteksudvikling i dagene 21. til 22. april!                       

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...