Bibliotekspolitisk Topmøde 2021 – Klip

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 juni, 2021

Danmarks Biblioteksforening – virtuelt topmøde den 8. april med to håndfulde folk på scenen i AKKC i Aalborg:

Overvældende interesse
Biblioteks- og kulturpolitik i en corona tid trak mellem 700-800 politikere, bibliotekschefer, forvaltnings- og andre fagfolk til den et dag lange online seance den 8. april i de sidste uger af Danmarks anden store corona nedlukning. Og der er, bortset fra enkelte der efterspurgte mulighed for mere debat fremfor videoindslag, bred tilfredshed og stor ros for, at det lykkedes Danmarks Biblioteksforening og Aalborg Kommune ved Aalborg Bibliotekerne at skabe oplevelsen af et aktivt og levende topmøde digitalt. Nærværet kom for deltagerne først og fremmest til udtryk gennem den kontakt, der var mellem folk på scenen i Aalborg Kongres & Kultur Center, uanset om de var fysisk til stede eller deltog digitalt via skærm men også gennem en serie afstemninger om aktuelle spørgsmål undervejs – godt bistået af hele fire teknikere, der sikrede lydefri digital afvikling og deltagelse.

Kulturministeren lancerer nye pejlemærker
Kulturminister Joy Mogensen (A) deltog med indlæg om national kulturpolitik og i den politiske debat om bibliotekernes udvikling og offentliggjorde tre nye pejlemærker fulgt af 75 mio. kroner:

1. Folkebiblioteket skal være en kerneinstitution i demokratiet. Det fysiske bibliotek skal være et rum for debat og diversitet, der skaber grobund for mere folkeoplysning, flere fællesskaber og kvalificeret samfundsdebat.
2. Folkebiblioteket skal være en dynamo i den digitale transformation. Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal understøtte børn og voksnes aktive deltagelse i et digitalt velfærdssamfund. Det skal de ved at udvikle kritiske og konstruktive kompetencer i relation til medieforbrug, kulturforbrug og sikker adfærd på nettet.
3. Folkebibliotekerne fortsat er en kilde til læring og dannelse hele livet. Bibliotekerne skal inspirere til livslang læring ved at understøtte gode læsekompetencer og motivere til at læse skøn- og faglitteratur. Det gør vi bedst i samarbejde med andre væsentlige aktører – ikke mindst borgerne selv.

Ekstraordinær generalforsamling
Få sager var på dagsordenen. Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde byråd og af Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg, blev uden modkandidater valgt som ny politisk næstformand og efterfølger dermed Jane Jegind (V), der i 2020 fratrådte som rådmand i Odense for at blive planchef i Langeland Kommune, for resten af valgperioden frem til næste års topmøde. DB’s vedtægter blev uden debat justeret i forhold til valg af personlige medlemmer og til tidspunktet for generalforsamling og forudgående regionale valgmøder på forslag af forretningsudvalget. Ordinær generalforsamling afholdes hvert fjerde år (i året efter et kommunalvalg) inden udgangen af 2. kvartal.

Trends og udviklingstendenser
DBHandlekort21 og de otte indsatsområder for DB’s strategiske arbejde og bibliotekernes aktuelle udvikling fik ord med på vejen af fire bibliotekschefer, blev drøftet i partigruppemøderne og undervejs.
På trods af nedlukning og ingen mulighed for den store fysiske udstilling lykkedes det alligevel at introducere centrale produkter og tendenser i bibliotekernes virksomhed gennem 14 flotte udstillervideoer. Endvidere også med 10 Trendspottingsindslag med smagsprøver på ny formidling – digitalt og i rummet – med eksempelvis Klang-kammeret & klassisk musik i Randers, Læsefeber med eReolen.dk, Silkeborgs Makerspace samt Frederiksbergs anderledes Julekalender.

På gensyn i 2022 i Aalborg
Næste års Bibliotekspolitiske Topmøde og DB Generalforsamling holdes også i Aalborg. Her satses på det fysiske mødeformat og god lejlighed til at netværke og udveksle bibliotekspolitik ansigt til ansigt med nyvalgte politikere, fagfæller, forvaltningsfolk og eksperter. På gensyn til halvanden dags aktuelle biblioteks- og kulturpolitiske debatter, inspirationsoplæg og workshops samt masser af udstillinger med det nyeste inden for it- og biblioteksudvikling i dagene 21. til 22. april!                       

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...