Bibliotekspolitisk Topmøde 2021 – Klip

Skrevet af

14. juni, 2021

Danmarks Biblioteksforening – virtuelt topmøde den 8. april med to håndfulde folk på scenen i AKKC i Aalborg:

Overvældende interesse
Biblioteks- og kulturpolitik i en corona tid trak mellem 700-800 politikere, bibliotekschefer, forvaltnings- og andre fagfolk til den et dag lange online seance den 8. april i de sidste uger af Danmarks anden store corona nedlukning. Og der er, bortset fra enkelte der efterspurgte mulighed for mere debat fremfor videoindslag, bred tilfredshed og stor ros for, at det lykkedes Danmarks Biblioteksforening og Aalborg Kommune ved Aalborg Bibliotekerne at skabe oplevelsen af et aktivt og levende topmøde digitalt. Nærværet kom for deltagerne først og fremmest til udtryk gennem den kontakt, der var mellem folk på scenen i Aalborg Kongres & Kultur Center, uanset om de var fysisk til stede eller deltog digitalt via skærm men også gennem en serie afstemninger om aktuelle spørgsmål undervejs – godt bistået af hele fire teknikere, der sikrede lydefri digital afvikling og deltagelse.

Kulturministeren lancerer nye pejlemærker
Kulturminister Joy Mogensen (A) deltog med indlæg om national kulturpolitik og i den politiske debat om bibliotekernes udvikling og offentliggjorde tre nye pejlemærker fulgt af 75 mio. kroner:

1. Folkebiblioteket skal være en kerneinstitution i demokratiet. Det fysiske bibliotek skal være et rum for debat og diversitet, der skaber grobund for mere folkeoplysning, flere fællesskaber og kvalificeret samfundsdebat.
2. Folkebiblioteket skal være en dynamo i den digitale transformation. Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal understøtte børn og voksnes aktive deltagelse i et digitalt velfærdssamfund. Det skal de ved at udvikle kritiske og konstruktive kompetencer i relation til medieforbrug, kulturforbrug og sikker adfærd på nettet.
3. Folkebibliotekerne fortsat er en kilde til læring og dannelse hele livet. Bibliotekerne skal inspirere til livslang læring ved at understøtte gode læsekompetencer og motivere til at læse skøn- og faglitteratur. Det gør vi bedst i samarbejde med andre væsentlige aktører – ikke mindst borgerne selv.

Ekstraordinær generalforsamling
Få sager var på dagsordenen. Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde byråd og af Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg, blev uden modkandidater valgt som ny politisk næstformand og efterfølger dermed Jane Jegind (V), der i 2020 fratrådte som rådmand i Odense for at blive planchef i Langeland Kommune, for resten af valgperioden frem til næste års topmøde. DB’s vedtægter blev uden debat justeret i forhold til valg af personlige medlemmer og til tidspunktet for generalforsamling og forudgående regionale valgmøder på forslag af forretningsudvalget. Ordinær generalforsamling afholdes hvert fjerde år (i året efter et kommunalvalg) inden udgangen af 2. kvartal.

Trends og udviklingstendenser
DBHandlekort21 og de otte indsatsområder for DB’s strategiske arbejde og bibliotekernes aktuelle udvikling fik ord med på vejen af fire bibliotekschefer, blev drøftet i partigruppemøderne og undervejs.
På trods af nedlukning og ingen mulighed for den store fysiske udstilling lykkedes det alligevel at introducere centrale produkter og tendenser i bibliotekernes virksomhed gennem 14 flotte udstillervideoer. Endvidere også med 10 Trendspottingsindslag med smagsprøver på ny formidling – digitalt og i rummet – med eksempelvis Klang-kammeret & klassisk musik i Randers, Læsefeber med eReolen.dk, Silkeborgs Makerspace samt Frederiksbergs anderledes Julekalender.

På gensyn i 2022 i Aalborg
Næste års Bibliotekspolitiske Topmøde og DB Generalforsamling holdes også i Aalborg. Her satses på det fysiske mødeformat og god lejlighed til at netværke og udveksle bibliotekspolitik ansigt til ansigt med nyvalgte politikere, fagfæller, forvaltningsfolk og eksperter. På gensyn til halvanden dags aktuelle biblioteks- og kulturpolitiske debatter, inspirationsoplæg og workshops samt masser af udstillinger med det nyeste inden for it- og biblioteksudvikling i dagene 21. til 22. april!                       

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...