Bøger til mænd i store maskiner

Skrevet af

Hellen Niegaard

28 august, 2014

Hør’ mens du kør!
Rebild er en af de 12 kommuner, som har været så heldige at få bevilget midler (100.000 kr.) til at lave opsøgende arbejde blandt potentielle læsere. Kommunens biblioteker står for projektet og satser på at skabe læselyst blandt folk, der arbejder alene. På marken, i skoven eller for eksempel på kirkegårde. Rebild Bibliotekerne vil primært slå et slag for lydbøger til målgruppen.

Skønlitteratur har stor betydning for vores egen udvikling og for vores forståelse af hinanden, men mange voksne læ-ser ikke bøger eller læser kun faglitteratur. Kulturminister Marianne Jelved har derfor iværksat Danmark Læser, som skal få flere danskere til at læse. Kampagnen løber over flere år, og lige nu tester man i 12 modelkommuner, hvad der skal til for at fremme læsningen. Resultater og erfaringer skal siden deles med landets øvrige kommuner.

Det forlyder, at besøget i Hobro blev mødt af pæn interesse blandt dyrskuets deltagere, og nu venter man spændt på, om landmændene kommer på besøg på biblioteket og får meldt sig til initiativet. Her i august er det planen, at kulturministeren selv kommer på besøg på Støvring Bibliotek for blandt andet at høre nærmere om indsatsen, skriver Nordjyske Stiftstidende, 30. juli 2014. Mon ikke det giver yderligere blod på tanden i Rebild.

Læs mere på www.danmarklaeser.dk.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...