Børnefolkemøde

Skrevet af

Jonas Søgård Nielsen

9 december, 2020

Klimaet og den gode historie: Herning arrangerede i 2020 folkemøde for børn og unge med fokus på FN’s verdensmål – og vil gøre det igen.

Børnefolkemødets mål er at skabe en årligt tilbagevendende folkefest for børn og unge, hvor de kan samles om at arbejde med løsninger på verdens problemer. Siden vedtagelsen i 2015 er FN’s verdensmål ved at blive implementeret i diverse sammenhænge landet over. Dette er også tilfældet i Herning, hvor Herning Bibliotekerne har grebet rollen som formidler af verdensmålene.

Herning Bibliotekerne er et folkeoplysningscenter for børn og unge, og vi ser det som en vigtig del af den opgave at formidle verdensmålene til denne målgruppe på forskellige måder. Derfor besluttede vi at lave et folkemøde for børn og unge med fokus på FN’s verdensmål, kaldet Børnefolkemødet.

Som målgruppe valgte vi daginstitutionerne samt folkeskolens mellemtrin og udskoling. I samarbejde med skoleforvaltningen blev det besluttet at afvikle Børnefolkemødet i uge 41, hvor skolerne traditionelt har temauge. Af hensyn til skolernes traditionsrige motionsdag blev børnefolkemødet konkret afviklet onsdag den 7. oktober og torsdag den 8. oktober.

Klimaet og den gode historie
Tidsrammen for gennemførelsen af FN’s verdensmål er fastsat til årene frem til 2030, hvilket giver os muligheden for at afholde 10 udgaver af Børnefolkemødet, og vi fastsætter hvert år en tematisk ramme, der skal være særligt i fokus. Her kan der være tale om et eller flere verdensmål, som vi zoomer ind på og opbygger vores aktiviteter omkring.

I år følte vi, at det var mest nærliggende at lægge ud med det, de fleste forbinder med verdensmålene: Klimaindsatsen og Verdensmål nr. 13.

For os har det været vigtigt at lægge vægt på den positive fortælling i arbejdet med verdensmålene. Vi synes, at det er vigtigt at fremme den positive nysgerrighed hos børn og unge ved ikke at lægge vægt på dommedagsfortællingen, men snarere betone, at alle kan, selv med små bidrag, være med at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid. Det giver børnene en bedre oplevelse og blod på tanden til at arbejde videre med verdensmålene. 

Et digitalt og decentralt folkemøde
Da COVID-19 skyggen igen bredte sig over Danmark, som sommeren gik på hæld, blev det hurtigt tydeligt, at det ikke var muligt at afholde Børnefolkemødet som først tænkt. Vi måtte tænke kreativt og i stedet decentralisere og digitalisere.

Workshops og foredrag om klimaet og udviklingen blev afviklet ude på de enkelte skoler som havde tilmeldt sig. Derved sikrede vi, at skolernes restriktioner om ikke at blande sig med andre blev overholdt. De væsentligste foredrag med tidl. politiker og fmd. for FN’s 70. generalforsamling i New York som vedtog 2030-målene, Mogens Lykketoft (A), fmd. for tværpolitiske netværk for Verdensmålene og folketingspolitiker, Kristian Jensen (V), vejrvært Peter Tanev og klimabeattør og forfatter, Anders Bodin, blev alle streamet gennem Herning Bibliotekernes hjemmeside, således at andre skoleklasser også kunne få glæde af dem.

Børnefolkemødets formål er at skabe en årligt tilbagevendende folkefest for børn og unge, hvor de kan samles om at arbejde med løsninger på verdens problemer.

Børnefolkemødet 2020 med 4 spor
I sin endelige version endte Børnefolkemødet med at have 4 spor til formidling af verdensmålene til børn og unge i Herning Kommune:

1) Daginstitutionerne. Daginstitutioner blev indbudt til fællessang på lokalbibliotekerne i uge 41. Her havde vi omskrevet kendte børnesange til at passe på verdensmål 13, og i fællesskab med professionelle musikere kunne børnene skråle med på disse.

2) Undervisningsforløb. Fra skolestarten i august og til afviklingen i uge 41 udbød Herning Bibliotekerne forskellige undervisningsforløb, som skolerne kunne tilmelde sig og arbejde med op til Børnefolkemødet.

3) Workshops og foredrag. Selve festivalen bød på et udvalg af workshops og foredrag, som skolerne kunne tilmelde sig.

4) For familier. Både onsdagens og torsdagens program blev afsluttet med aktiviteter for familier på Biblioteket i Herning. Her var musik, spillecafé, quizzer samt oplæg med youtuberne Maria Jarijs og Rasmus Brohave, der begge snakkede om, hvordan de formidlede FN’s verdensmål.

Alt i alt deltog 2.453 i Børnefolkemødets aktiviteter, og hertil kommer de børn og unge, der har set med på streaming.

Nyt Børnefolkemøde på vej i 2021
Som nævnt er dette folkemøde for børn tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed. Derfor glæder vi os allerede nu til at gå i gang med arbejdet frem mod Børnefolkemødet 2021.

Her er det vores håb, at vi får lov til at holde den store, samlende folkefest for børn og unge, som COVID-19 ikke lod os holde i 2020. Ligeledes er det vores forhåbning at kunne udbygge målgruppen, således at den spænder hele vejen fra daginstitutioner til ungdomsuddannelser.

Verdensmål er nemlig for alle børn og unge – store som små!

■ På Herning Bibliotekerne har vi et kontinuerligt fokus på Verdensmålene og bæredygtighed, se www.herningbib.dk/verdensmaalene.

 

JONAS SØGÅRD NIELSEN, projektleder og børnekulturformidler, Herning Bibliotekerne

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...