Børnefolkemøde

Skrevet af

9. december, 2020

Klimaet og den gode historie: Herning arrangerede i 2020 folkemøde for børn og unge med fokus på FN’s verdensmål – og vil gøre det igen.

Børnefolkemødets mål er at skabe en årligt tilbagevendende folkefest for børn og unge, hvor de kan samles om at arbejde med løsninger på verdens problemer. Siden vedtagelsen i 2015 er FN’s verdensmål ved at blive implementeret i diverse sammenhænge landet over. Dette er også tilfældet i Herning, hvor Herning Bibliotekerne har grebet rollen som formidler af verdensmålene.

Herning Bibliotekerne er et folkeoplysningscenter for børn og unge, og vi ser det som en vigtig del af den opgave at formidle verdensmålene til denne målgruppe på forskellige måder. Derfor besluttede vi at lave et folkemøde for børn og unge med fokus på FN’s verdensmål, kaldet Børnefolkemødet.

Som målgruppe valgte vi daginstitutionerne samt folkeskolens mellemtrin og udskoling. I samarbejde med skoleforvaltningen blev det besluttet at afvikle Børnefolkemødet i uge 41, hvor skolerne traditionelt har temauge. Af hensyn til skolernes traditionsrige motionsdag blev børnefolkemødet konkret afviklet onsdag den 7. oktober og torsdag den 8. oktober.

Klimaet og den gode historie
Tidsrammen for gennemførelsen af FN’s verdensmål er fastsat til årene frem til 2030, hvilket giver os muligheden for at afholde 10 udgaver af Børnefolkemødet, og vi fastsætter hvert år en tematisk ramme, der skal være særligt i fokus. Her kan der være tale om et eller flere verdensmål, som vi zoomer ind på og opbygger vores aktiviteter omkring.

I år følte vi, at det var mest nærliggende at lægge ud med det, de fleste forbinder med verdensmålene: Klimaindsatsen og Verdensmål nr. 13.

For os har det været vigtigt at lægge vægt på den positive fortælling i arbejdet med verdensmålene. Vi synes, at det er vigtigt at fremme den positive nysgerrighed hos børn og unge ved ikke at lægge vægt på dommedagsfortællingen, men snarere betone, at alle kan, selv med små bidrag, være med at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid. Det giver børnene en bedre oplevelse og blod på tanden til at arbejde videre med verdensmålene. 

Et digitalt og decentralt folkemøde
Da COVID-19 skyggen igen bredte sig over Danmark, som sommeren gik på hæld, blev det hurtigt tydeligt, at det ikke var muligt at afholde Børnefolkemødet som først tænkt. Vi måtte tænke kreativt og i stedet decentralisere og digitalisere.

Workshops og foredrag om klimaet og udviklingen blev afviklet ude på de enkelte skoler som havde tilmeldt sig. Derved sikrede vi, at skolernes restriktioner om ikke at blande sig med andre blev overholdt. De væsentligste foredrag med tidl. politiker og fmd. for FN’s 70. generalforsamling i New York som vedtog 2030-målene, Mogens Lykketoft (A), fmd. for tværpolitiske netværk for Verdensmålene og folketingspolitiker, Kristian Jensen (V), vejrvært Peter Tanev og klimabeattør og forfatter, Anders Bodin, blev alle streamet gennem Herning Bibliotekernes hjemmeside, således at andre skoleklasser også kunne få glæde af dem.

Børnefolkemødets formål er at skabe en årligt tilbagevendende folkefest for børn og unge, hvor de kan samles om at arbejde med løsninger på verdens problemer.

Børnefolkemødet 2020 med 4 spor
I sin endelige version endte Børnefolkemødet med at have 4 spor til formidling af verdensmålene til børn og unge i Herning Kommune:

1) Daginstitutionerne. Daginstitutioner blev indbudt til fællessang på lokalbibliotekerne i uge 41. Her havde vi omskrevet kendte børnesange til at passe på verdensmål 13, og i fællesskab med professionelle musikere kunne børnene skråle med på disse.

2) Undervisningsforløb. Fra skolestarten i august og til afviklingen i uge 41 udbød Herning Bibliotekerne forskellige undervisningsforløb, som skolerne kunne tilmelde sig og arbejde med op til Børnefolkemødet.

3) Workshops og foredrag. Selve festivalen bød på et udvalg af workshops og foredrag, som skolerne kunne tilmelde sig.

4) For familier. Både onsdagens og torsdagens program blev afsluttet med aktiviteter for familier på Biblioteket i Herning. Her var musik, spillecafé, quizzer samt oplæg med youtuberne Maria Jarijs og Rasmus Brohave, der begge snakkede om, hvordan de formidlede FN’s verdensmål.

Alt i alt deltog 2.453 i Børnefolkemødets aktiviteter, og hertil kommer de børn og unge, der har set med på streaming.

Nyt Børnefolkemøde på vej i 2021
Som nævnt er dette folkemøde for børn tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed. Derfor glæder vi os allerede nu til at gå i gang med arbejdet frem mod Børnefolkemødet 2021.

Her er det vores håb, at vi får lov til at holde den store, samlende folkefest for børn og unge, som COVID-19 ikke lod os holde i 2020. Ligeledes er det vores forhåbning at kunne udbygge målgruppen, således at den spænder hele vejen fra daginstitutioner til ungdomsuddannelser.

Verdensmål er nemlig for alle børn og unge – store som små!

■ På Herning Bibliotekerne har vi et kontinuerligt fokus på Verdensmålene og bæredygtighed, se www.herningbib.dk/verdensmaalene.

 

JONAS SØGÅRD NIELSEN, projektleder og børnekulturformidler, Herning Bibliotekerne

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...