Børnekultur og Litteratur Festival i Singapore

Skrevet af

Søren Dahl Mortensen

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Om bogfest, bæredygtighed, biblioteksindretning og formidling. Søren Dahl Mortensen rapporterer om børnebiblioteker og – kultur fra den anden side af kloden.

Læselyst, læsning og manglende læsefærdigheder har igen for nylig med PIRLS 2023 undersøgelsen skabt opmærksomhed og debat i Danmark. Politisk er der ikke overraskende stor opmærksomhed om problematikken. Ikke alene betyder det at kunne læse noget for det enkelte barn men på sigt også for dets udvikling, uddannelse og mulighed for at tage aktivt del i samfundet. Alle gode kræfter skal derfor i spil – forældre, børnehaver, skole og selvfølgelig biblioteker.

Netop læseglæde og børnebøger var i fokus sidst i maj i den internationale bibliotekssektion Children & Young Adults under den internationale biblioteksorganisation IFLA.

IFLA og børne- og ungekulturen

Igennem de sidste otte år har jeg været Danmarks repræsentant i det internationale biblioteksforum under IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions – i sektionen, der har fokus på børnebiblioteksarbejdet, Children & Young Adults, hvor vi er 20 repræ-sentanter fra hele verden. Vi mødes to gange årligt. Dels på et arbejdsmøde for at planlægge vores session og deltagelse i verdenskongressen i august WLIC, (World Library and Information Congress), dels om vores arbejde med forskellige internationale projekter.

I år havde vi modtaget en invitation til vores arbejdsmøde fra vores repræsentant fra Singapore, som var involveret i planlægning og formidling af en stor asiatisk festival om børnelitteratur og formidling – Asian festival of children’s content.

“Play” through books, stories and performances

Festivalen bød på over 70 oplæg med mere end 100 oplægsholdere fra mange forskellige lande, workshops, forfattere og bogmesse med udstillere fra hele Asien. Selv var jeg involveret i en udstilling med billedbøger fra hele verden, hvor Danmark er repræsenteret med 10 titler: The World through Picture Books. Udstillingen skabte stor interesse og med hele 47 lande repræsenteret viste den, hvor forskelligartet tilgang der er til børnelitteratur over hele verden. Udstillingen vil kunne rekvireres til danske biblioteker, kontakt mig.

Fra bæredygtighed til smølfer på kinesisk

Festivalen viste naturligt nok et bredt udvalg af børnebøger fra Asien. Mange vil nok ikke umiddelbart ville blive oversat til dansk, men de viste den store udvikling og internationale på-virkning, der sker på området. Miljø og bæredygtighed fyldte meget, rigtigt mange bøger berørte emnet på en eller anden måde. I Singapore er 75% af befolkningen kinesiske, og der udgives bøger, som også når Kina, hvor tilgangen til kritiske miljøspørgsmål måske ikke er i fokus.

En bibliotekar fra Australien holdt et oplæg om billedbøger med fokus på bæredygtighed, hvor hun gennemgik billedbøger fra forskellige lande, og hvordan de berørte emnet. Et af de mere nørdede og specielle oplæg var, hvordan man oversætter smølfetegneserier til kinesisk! Lidt snævert måske, men faktisk spændende for hvordan passer vestlig humor ind i en kinesisk kontekst med skrifttegn?

Manga er stor

For mig fagligt og personligt var det fokus på manga – tegneserier og bøger, der virkelig fyldte. Et oplæg om “Graphic Medicine” viste, hvordan mangategneserier bliver brugt til at formidle emner, som mange unge og familier måske specielt i Asien har svært ved at snakke om. Emner som eksempelvis mental sundhed, menstruation, graviditet, abort mv. Og manga kommer ind med modermælken. Jeg så eksempler på titler for de mindste og introduktioner af populære figurer, som vi også herhjemme kender, f.eks. Gurli Gris. Faktisk var der i Singapore et helt bibliotek med udelukkende manga. En stor samling med over 5.000 titler, og her var der langt mere fokus på formidling af materialerne, end jeg så på de øvrige biblioteker.

Biblioteker og Singapore

Ramme for festivalen og vores møde var National Library i Singapore. Biblioteksbygningen er fra 2005 og enorm, og bliver flittigt brugt af bl.a. mange studerende. Det hele er tilrettelagt meget effektivt. Man bruger f.eks. en QR kode for at komme ind, og i det hele taget er der mange tekniske løsninger, bl.a.en robot, der kan scanne hylderne for at se om materialerne er rigtig placeret.

Udover det store National Library er der en række biblioteker spredt ud over byen. Singapore er en lille stat, hvor det altdominerende parti er People’s Action Party, og ca. på størrelse med Bornholm, men her bor fem millioner mennesker. Der er by overalt og også mange lokale biblioteker  – faktisk hele 25, men de skal jo også betjene rigtigt mange borgere. Jeg besøgte flere, og overalt oplevede jeg mange brugere og mange spændende løsninger. Blandt andet afhentningsskabe til reserverede materialer placeret uden for selve biblioteket, så der altid var adgang til at hente. Generelt oplevede jeg en meget traditionel reolopstilling og ikke megen plads til udstillinger og aktiv formidling bortset fra børneområderne. Her er der mere fokus på formidling oftest i en form for et ’læringsset-up’, dog sådan at billedbøgerne over alt stadig stod pænt.

At arbejde internationalt giver udsyn, og udover spændende oplevelser giver det også stof til eftertanke og til at se nye muligheder, der måske kunne anvendes i Danmark og hos os i Odense Bibliotekerne. Jeg tænker, at det i første omgang kunne være spændende at arbejde med ”shared reading” omkring graphic novels.

Mine sidste IFLA sektionsopgaver bliver på WLIC i Rotterdam til sommer; man kan maximalt sidde i to perioder af hver fire år. De danske biblioteker vil dog fortsat være repræsenteret, for herefter overtager en fynsk kollega fra Svendborg, Anne Green, stafetten. Men foreløbig er mit fokus på Rotterdam. Måske vi ses?

SØREN DAHL MORTENSEN, bibliotekar / senior projektleder, Odense Bibliotekerne.

Fotos: Søren Dahl Mortensen og IFLA-sektionen mv.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...