Børnenes Bus – Wimbus

Skrevet af

Miriam Yasmin Tarp Yamil

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Velkommen i Wimbus: Ny bogbus for børn skaber læseglæde i Tønder Kommune.

At afstand, biblioteksbrug og dermed adgang til bøger og læseoplevelser hænger sammen viser undersøgelser og tal fra Danmarks Statistik. I Tønder er der i dag øget fokus på at bringe bibliotek og bøger ud til børnene der, hvor de er.

Tønder Kommunes Biblioteker har fået en ny børnebogbus – Wimbus – fuld af eventyr og oplevelser, og fra august 2022 kører den bl.a. ud til skoler og børnehaver i hele kommunen.

Bag om børnenes bogbus
Formidlere og bibliotekarer fra Tønder Kommunes Biblioteker har under konceptudviklingen af bogbussen besøgt børnehaver og skoleklasser i indskolingen og på mellemtrinnet. Børnene er blevet spurgt til deres interesser, hvad de godt kan lide at læse, og de har fået lov til at tegne, hvordan de synes at en børnebogbus skal se ud.

Gæster i bussen, fra venstre: Nellie 3. kl. Vilje, børnehave. Naja, børnehave. Jeppe 4. kl. Clara 0 kl. Foto: Tønder Bibliotek.

Det vigtige ved denne samskabelsesproces har været, at Wimbus skulle blive børnenes bus. Vi har prøvet at forstå børnenes univers, hvordan de er sammen, og hvordan vi får bøgernes verden til at blive levende for dem.

Et levende busunivers
I udarbejdelsen af børnebogbussen har Tønder Kommunes Biblioteker samarbejdet med det scenografiske designbureau, Alba Nowik Production, som er specialiseret i at udvikle formidlingsrum og interaktive oplevelsesuniverser. Tanken med at inddrage en scenograf har været, at børnebogbussen skal være et sted, der er anderledes, end når børnene besøger ét af lokalbibliotekerne. Derfor har vi i arbejdsgruppen bag bussen også arbejdet med sætningen: “biblioteket er ikke, hvad du tror det er”.

Med Wimbus har vi ønsket at skabe en kreativ og fantasifuld bogbus, hvor indretningen er med til at understøtte børnenes lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden. Derfor har vi givet bussen personlighed. Wimbus er en eventyrlysten bus, der har rejst både i tid og sted. Når børnene træder ind i bussen, vil de derfor opleve et rum, der fortæller en historie.

Med Wimbus har vi ønsket at skabe en kreativ og fantasifuld bogbus, hvor indretningen er med til at understøtte børnenes lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden. Derfor har vi givet bussen personlighed. Wimbus er en eventyrlysten bus, der har rejst både i tid og sted. Når børnene træder ind i bussen, vil de derfor opleve et rum, der fortæller en historie.

Der er fotos af Wimbus fra dens mange rejser – f.eks. til junglen, Egypten eller månen – og der er en lille hule og små hemmelige rum, hvor børnene kan gå på opdagelse og finde souvenirs, som Wimbus har haft med hjem fra sine rejser.

Fordi bussen har sin egen personlighed ønskede biblioteket at give den et navn, et særligt kærligt ”vrøvlenavn”. Og lidt inspireret af et legendarisk dansk køretøj, motorcyklen Nimbus, blev det til Wimbus.

Læselysten skal ud i hele kommunen
Bogbussen er ikke et nyt fænomen i biblioteksverdenen – tværtimod – muligheden for at gøre biblioteket mobilt er stadig dens store styrke. Wimbus skal være med til at bringe spændende og nye bøger ud i en geografisk stor kommune som Tønder – også til de byer, hvor der er langt til det nærmeste folkebibliotek. På den måde sikrer vi tilgængelighed, og ambitionen er derfor også, at Wimbus skal være en hjørnesten i bibliotekets arbejde med den nationale læsestrategi for børn og unge. Derfor kører Wimbus heller ikke på benzin, men på læselyst. Hver gang børnene har lånt en bog, må de komme en bold i et læselystbarometer, der står inde i bussen – jo flere bøger de låner, jo længere kan bussen køre, og jo flere eventyr kan Wimbus komme på.

■ Modellen er lige til at kopiere for andre kommuner.

MIRIAM YASMIN TARP YAMIL, digital litteraturformidler, Tønder Bibliotek.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...