Børnenes Bus – Wimbus

Skrevet af

Miriam Yasmin Tarp Yamil

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Velkommen i Wimbus: Ny bogbus for børn skaber læseglæde i Tønder Kommune.

At afstand, biblioteksbrug og dermed adgang til bøger og læseoplevelser hænger sammen viser undersøgelser og tal fra Danmarks Statistik. I Tønder er der i dag øget fokus på at bringe bibliotek og bøger ud til børnene der, hvor de er.

Tønder Kommunes Biblioteker har fået en ny børnebogbus – Wimbus – fuld af eventyr og oplevelser, og fra august 2022 kører den bl.a. ud til skoler og børnehaver i hele kommunen.

Bag om børnenes bogbus
Formidlere og bibliotekarer fra Tønder Kommunes Biblioteker har under konceptudviklingen af bogbussen besøgt børnehaver og skoleklasser i indskolingen og på mellemtrinnet. Børnene er blevet spurgt til deres interesser, hvad de godt kan lide at læse, og de har fået lov til at tegne, hvordan de synes at en børnebogbus skal se ud.

Gæster i bussen, fra venstre: Nellie 3. kl. Vilje, børnehave. Naja, børnehave. Jeppe 4. kl. Clara 0 kl. Foto: Tønder Bibliotek.

Det vigtige ved denne samskabelsesproces har været, at Wimbus skulle blive børnenes bus. Vi har prøvet at forstå børnenes univers, hvordan de er sammen, og hvordan vi får bøgernes verden til at blive levende for dem.

Et levende busunivers
I udarbejdelsen af børnebogbussen har Tønder Kommunes Biblioteker samarbejdet med det scenografiske designbureau, Alba Nowik Production, som er specialiseret i at udvikle formidlingsrum og interaktive oplevelsesuniverser. Tanken med at inddrage en scenograf har været, at børnebogbussen skal være et sted, der er anderledes, end når børnene besøger ét af lokalbibliotekerne. Derfor har vi i arbejdsgruppen bag bussen også arbejdet med sætningen: “biblioteket er ikke, hvad du tror det er”.

Med Wimbus har vi ønsket at skabe en kreativ og fantasifuld bogbus, hvor indretningen er med til at understøtte børnenes lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden. Derfor har vi givet bussen personlighed. Wimbus er en eventyrlysten bus, der har rejst både i tid og sted. Når børnene træder ind i bussen, vil de derfor opleve et rum, der fortæller en historie.

Med Wimbus har vi ønsket at skabe en kreativ og fantasifuld bogbus, hvor indretningen er med til at understøtte børnenes lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden. Derfor har vi givet bussen personlighed. Wimbus er en eventyrlysten bus, der har rejst både i tid og sted. Når børnene træder ind i bussen, vil de derfor opleve et rum, der fortæller en historie.

Der er fotos af Wimbus fra dens mange rejser – f.eks. til junglen, Egypten eller månen – og der er en lille hule og små hemmelige rum, hvor børnene kan gå på opdagelse og finde souvenirs, som Wimbus har haft med hjem fra sine rejser.

Fordi bussen har sin egen personlighed ønskede biblioteket at give den et navn, et særligt kærligt ”vrøvlenavn”. Og lidt inspireret af et legendarisk dansk køretøj, motorcyklen Nimbus, blev det til Wimbus.

Læselysten skal ud i hele kommunen
Bogbussen er ikke et nyt fænomen i biblioteksverdenen – tværtimod – muligheden for at gøre biblioteket mobilt er stadig dens store styrke. Wimbus skal være med til at bringe spændende og nye bøger ud i en geografisk stor kommune som Tønder – også til de byer, hvor der er langt til det nærmeste folkebibliotek. På den måde sikrer vi tilgængelighed, og ambitionen er derfor også, at Wimbus skal være en hjørnesten i bibliotekets arbejde med den nationale læsestrategi for børn og unge. Derfor kører Wimbus heller ikke på benzin, men på læselyst. Hver gang børnene har lånt en bog, må de komme en bold i et læselystbarometer, der står inde i bussen – jo flere bøger de låner, jo længere kan bussen køre, og jo flere eventyr kan Wimbus komme på.

■ Modellen er lige til at kopiere for andre kommuner.

MIRIAM YASMIN TARP YAMIL, digital litteraturformidler, Tønder Bibliotek.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...