Bogforum Revisited

Skrevet af

9. december, 2019

Noget af et brag af en bogmesse var der en, der sagde på bibliotekernes store stand lørdag. Det er svært ikke at tilslutte sig. Bogforum 2019 bød på stakkevis af aktuel og absolut læseværdig litteratur og massevis af forfattermøder og andre events, og tiltrak da også flere end sidst – 38.326 mod 33.340 året før. Som collagen fra bibliotekernes stand viser, bød bibliotekerne her på både livlige og væ-sentlige litteraturindslag som på kulturdebat.

Bibliotekerne var pænt repræsenteret på Bogforum 2019 med den store biblioteksstand ”Danmarks Biblioteker”. Den har siden 2014 været organiseret og gennemført af de 18 biblioteker i Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Frederikssund, Gladsaxe, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Holbæk, København, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Odense, Roskilde, Tårnby, Vejle og Aalborg sammen med Danmarks Biblioteksforening og Bogforum og i samarbejde med Litteratursiden. Bibliotekarforbundet og HK har givet støtte.

Herudover var der en håndfuld andre biblioteksstande: ”Børnebiblioteket” med forskellige landsdækkende online børnetilbud, ”Forfatterweb.dk” ved DBC, ”Københavns Biblioteker” med eget univers for børn og så ”Litteratursiden.dk”. Desuden havde eReolen.dk påtaget sig at stå for ”Lyttesalonen”, tidligere drevet af MOMO-Lydbog, og endelig var Horsens Krimimesse, som Horsens Bibliotek står bag, på banen med aktuelle mini-interviews på Hvid Scene lørdag.

Små 40.000 besøgende kræver sit af logistikken. De kom fordelt med ekstra mange gæster fredag og især lørdag og lidt færre søndag set i forhold til 2018, så særligt de to første dage var trafikken ret heftig over alt. Samtidig havde Bogforum i år særlige udfordringer og lidt mas med at få folk frem til C-hallerne, der traditionelt har de store forlag, scener og ikke at forglemme bibliotekernes store stand.

Bella Center er nemlig ved at bygge en ny kongressal, hvorfor Bogforum fik  midlertidig hovedindgang via Hal B med deraf følgende til tider seriøs kødannelse. Det positive ved den model og nyt var så, at alle publikummer automatisk måtte gennem B-hallen, hvor der var gjort ekstra meget ud af områdets store antal børnestande.  Byggeriet står på ind til 2021, så også i 2020 skal B-hallen benyttes som indgang.

■ Velkommen til Bogforum 2020, som næste år afholdes i dagene 30. oktober til 2. november.
 

Klip fra Bogforum 2019:

Litteraturformidling i særklasse leverede Adrian Hughes’ sprudlende litteraturquiz, hvor forfattere og andre litteraturfolk blev sat på prøve. Lone Theils og Anna Grue dystede på livet løs med Jesper Stein og Johan Rosdahl (foto) om bl.a. centrale danske romaner fra de senere år. Citatet: ”Det korte af det lange er, at far og jeg ikke får nogen til at græde længere”, stammer naturligvis fra Kunsten at græde i kor af Erling Jepsen. Også det veloplagte publikum var på tæerne og kunne score points i denne anderledes og direkte form for formidling af gode læseoplevelser, og som Anna Grue opmuntrede undervejs ”Læs den!”. Holdene i lørdagens og søndagens litteraturindslag var: Rikke Rottensten og Merete Pryds Helle mod Søren Kassebeer og Mich Vraa samt Signe Langtved Pallisgaard og Garbi Schmidt versus Anne-Sophie Lunding-Sørensen og Thomas Boberg.

 

I Helsingør har man et forbilledligt samarbejde bibliotek og skoler imellem. Ud over traditionel biblioteksintroduktion o.l. etablerede man i 2017 et forpligtende partnerskab. Med fælles ressourcer og økonomi udvikles hvert år et katalog med litteraturtilbud til alle klasser fra 0.-9. klasse, og det gennemføres til fordel for 6.000 børn. Caroline Sehested, Lotte Sandgrav og Katrine Iversen, Helsingør Kommunes Biblioteker, introducerede modellen og dens gennemslagskraft.

”Når vi taler udvikling og lokalplaner skal kultur og fritid for fremtiden med ind fra starten,” kunne Københavns kulturborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og kulturudvalgsformand i Aarhus, Steen Bording Andersen (B), fuldstændig enes om, hvilket langt fra er tilfældet, når nye bydele planlægges i dag. De mente også, at det faktisk kommer til at ske, fordi borgerne selv skubber på. På mange måder var de to på bølgelængde i fredagens samtale om fokus i kommunernes biblioteksstrategier. I begge kommuner prioriteres f.eks. aktuelt læsning og læseinitiativer samt opdatering af de fysiske biblioteker som lokalsamfundets fælles åbne rum, hvor alle mødes på lige fod. At København ikke – modsat Aarhus og i øvrigt Oslo og Helsinki – endnu har fået en ny, fremtidsrettet hovedbiblioteksbygning, så kulturborgmesteren gerne, der blev lavet om på.

”Kulturen skal prioriteres først”, fastslog Kim Valentin, MF og kulturordfører for Venstre, for hvem støtte til en National Læsestrategi klart hænger sammen med bibliotekerne og lokalt samarbejde på tværs ikke mindst med skolerne; det kræver imidlertid nytænkning i bl.a. KL-regi. Hvorfor det er vigtigt at læse, og at der er behov for en samlet indsats og en national læsestrategi for at stimulere til øget læselyst som modtræk til børns faldende læsning, fortalte Lisbet Ves-tergaard, projektleder i Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Vestergaard og Valentin pegede hver på tre veje til nødvendig handling nu og fremadrettet. Kim Valentin: Tag fat i KL, DLF og forældrene. Og Lisbet Vestergaard: Bryd boblen, Brug puljerne og start på kommunal strategi. Det er bare at gå i gang lokalt.

Den gode læseoplevelse nås med biblioteket og dets formidlingstilbud. Bibliotekarforbundets formand Tine Segel (længst til højre) talte med tegneserieekspert Mads Bluhm, Ørestad Bibliotek, Vibeke Johansen, ”Krimimessen” og Horsens Biblioteker, og Sarah Elizabeth Hvidberg, ”Læsekompasset.dk” og indtil for nylig Hillerød Bibliotek, nu Ældresagen, om formidlingsudfordringer, men også om hvordan deres initiativer, ofte i samarbejde med forlag og andre partnere, når langt ud. Generelt savnes måder at nå brugerne, før de kommer på biblioteket. Her kan samarbejde med lokalpresse og digitale/SoMekanaler være løsningen.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...