Borgernes digitale bibliotek – Danmarks Digitale Bibliotek

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

19 marts, 2012

Bibliotekerne er her udelukkende for borgernes skyld. Bibliotekerne skal sikre fri og lige adgang til viden og kultur, det gælder både i den fysiske verden og i den digitale. Derfor hilser jeg varmt velkommen, at der nu er skabt en forståelse mellem KL og kulturministeriet om Danmarks Digitale Bibliotek.

Projektet, født som en hovedanbefaling i Folkebibliotekerne i Vidensamfundet i 2010, fik arbejdstitlen ‘Danskernes Digitale Bibliotek’. I Danmarks Biblioteksforening omdøbtes det til Danmarks Digitale Bibliotek, det er jo ikke kun for danskerne, så vi holdt os også til hverdagstitlen DDB.  Skønt et oplagt projekt,har DDB-forberedelserne været præget af en til tider langsom proces.

DB har i politisk regi kæmpet for at få en løsning på plads. På foreningens repræsentantskabsmøde i efteråret drøftedes sagen indgående, og vi besluttede aktivt at agere brobygger mellem kulturministeriet og KL, hvilket efterfølgende er sket via møder og på anden vis. I DBs Digitaliseringsudvalg har der været udført et stort arbejde med at udrede forskellige elementer af DDB. Jeg har før på lederplan skrevet, at vi i DB opfordrede KL til at handle nu, og vi har løbende været i dialog med KL om, hvordan vi sikrer den fælles adgang for borgerne til digitale materialer uanset,hvilken kommune de bor i.

Nu håber jeg, at den fælles forståelse, der er skabt mellem KL og kulturministeriet, fører til, at processen speedes op. Så bibliotekerne meget snart på en mere rationel og økonomisk fornuftig måde kan komme vidensamfundet og dets borgeres krav om fri og lige adgang også til de digitale materialer – e-bøger, film, musik og hvad borgerne ellers efterspørger, og som loven forpligter bibliotekerne at stille til rådighed – i møde.

Det ser ud til, at der udover en styrings- og praktisk sekretariatsstruktur opbygges en fælles digital infrastruktur, i lighed med hvad artikler her i bladet i sommer var inde på, samt bl.a. en indkøbsenhed. 

Det ser også ud til, at der bliver tale om en frivillig aftale for kommunerne.  Derfor bliver det en vigtig opgave for os i DB at få så mange kommuner som muligt til at deltage, så vi når målet om, at alle borgere skal have adgang også til de digitale materialer.

Danmarks Biblioteksforening ser frem til, at KLs og kulturministeriets fælles rapport om, hvordan den samlede økonomi i aftalen bliver, offentliggøres. Så vi kan få beregnet, om vi kan gøre det nemmere og billigere ved at skabe fælles nationale løsninger.

Borgerne ønsker nemme og lovlige måder at få adgang til de mange digitale ressourcer på, og som der bliver stadigt flere af, senest set med e-bøgerne på eReolen. Det haster derfor også af den grund med at få realiseret DDB-visionen om et fælles digitalt bibliotek for hele Danmark. Vi hilser derfor resultatet velkomment og deltager naturligvis også i det fortsatte arbejde med udmøntningen af den politiske aftale.

Jeg anbefaler meget, at den fortsatte udvikling og udfoldelse af DDB-visionen kan ske i en åben dialog med alle berørte parter.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...