Borgerservice i Billund

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2012

Sammenflytningen blev imidlertid speedet op af en noget dramatisk hændelse. I august 2011 var der brand på rådhuset i Grindsted. Branden førte til en rask beslutning om straks at flytte borgerservice til det daværende bibliotek. “Vi var jo i gang med at forberede fusionen og kortlægge ressourcer i forhold til opgaver og planer om en fuld sammenlægning. Men med branden kan man sige, at vi sprang nogle trin over her i Grindsted og rykkede sammen før planlagt, og vi gik straks i gang med fase 1 af B&B-processen og planlægning af Magions indretning”, siger Ole Bisbjerg, leder for kommunens Bibliotek & Borgerservice.

Umiddelbart efter, allerede den 22. august, holdt man den første af fire vigtige workshops og diskuterede rammer, principper og udfordringer. Siden fulgte tre mere opdelt i temaerne: Mig, Gæsterne og Den nye organisation. Ole Bisbjerg fortæller: “Der har, som alle andre steder, været masser at tage fat på som forskelle i servicebegreb og kulturer, og bekymring for egne arbejdsvilkår i en ny samlet organisation. Klart – det har været et meget udfordrende forløb, men vi kom godt i gang og skulle jo fra start finde ud af det sammen. Med indflytningen i Magion er vi nu i fase 2 af det samlede projekt. Fase 3 handler bl.a. om styrket indsats i forhold til den digitale betjening”.

Ydelser og opgavedeling
I dag kan man som borger f.eks. få hjælp til boligstøtte, børnefamilieydelse, bestilling af vielser, flytning, kørekort, NemID, pas, pension, skat, sygesikringsbevis og sundhedskort; dvs. opgaver vedr. såkaldt objektiv sagsbehandling. De helt tunge dele tager rådhuset sig af, mens selve udbetalingerne varetages af Udbetaling Danmark. Opgaverne løses af en samlet stab på 30 fastansatte medarbejdere organiseret i tre teams og med en ledelse på fem. Denne tæller udover Ole Bisbjerg også souschef og udviklingskoordinator, Anette Skjønnemand, og tre teamledere. De tre teams består af et teknisk-administrativt team og to vagt-teams. De to sidste står for alle borgerrelaterede opgaver og ydelser både i biblioteks- og borgerservicesammenhæng. De er sammensat af både bibliotekarer og biblioteksassistenter, og af de tidligere borgerservice-medarbejdere.

Adgang til borgerserviceydelser tilrettelægges og tilpasses løbende i forhold til efterspørgsel og ressourcer. På vagt i i KVIK-kuben i Magion er altid både et ‘borgerservice-menneske’ og et ‘biblioteksmenneske’, og de besvarer spørgsmål på kryds og tværs. Ønskes mere dybdegående vejledning trækker man ved KVIK blot et nummer til SERVICE-kuben. Her, mere diskret bagerst i det store biblioteksrum, kan man i ro og mag tale med en medarbejder og få mere personlig vejledning. Selvbetjeningsløsningerne i borgerservice er til rådighed i bibliotekets øvrige åbningstid.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...