Borgerservice i Billund

Skrevet af

16. oktober, 2012

Sammenflytningen blev imidlertid speedet op af en noget dramatisk hændelse. I august 2011 var der brand på rådhuset i Grindsted. Branden førte til en rask beslutning om straks at flytte borgerservice til det daværende bibliotek. “Vi var jo i gang med at forberede fusionen og kortlægge ressourcer i forhold til opgaver og planer om en fuld sammenlægning. Men med branden kan man sige, at vi sprang nogle trin over her i Grindsted og rykkede sammen før planlagt, og vi gik straks i gang med fase 1 af B&B-processen og planlægning af Magions indretning”, siger Ole Bisbjerg, leder for kommunens Bibliotek & Borgerservice.

Umiddelbart efter, allerede den 22. august, holdt man den første af fire vigtige workshops og diskuterede rammer, principper og udfordringer. Siden fulgte tre mere opdelt i temaerne: Mig, Gæsterne og Den nye organisation. Ole Bisbjerg fortæller: “Der har, som alle andre steder, været masser at tage fat på som forskelle i servicebegreb og kulturer, og bekymring for egne arbejdsvilkår i en ny samlet organisation. Klart – det har været et meget udfordrende forløb, men vi kom godt i gang og skulle jo fra start finde ud af det sammen. Med indflytningen i Magion er vi nu i fase 2 af det samlede projekt. Fase 3 handler bl.a. om styrket indsats i forhold til den digitale betjening”.

Ydelser og opgavedeling
I dag kan man som borger f.eks. få hjælp til boligstøtte, børnefamilieydelse, bestilling af vielser, flytning, kørekort, NemID, pas, pension, skat, sygesikringsbevis og sundhedskort; dvs. opgaver vedr. såkaldt objektiv sagsbehandling. De helt tunge dele tager rådhuset sig af, mens selve udbetalingerne varetages af Udbetaling Danmark. Opgaverne løses af en samlet stab på 30 fastansatte medarbejdere organiseret i tre teams og med en ledelse på fem. Denne tæller udover Ole Bisbjerg også souschef og udviklingskoordinator, Anette Skjønnemand, og tre teamledere. De tre teams består af et teknisk-administrativt team og to vagt-teams. De to sidste står for alle borgerrelaterede opgaver og ydelser både i biblioteks- og borgerservicesammenhæng. De er sammensat af både bibliotekarer og biblioteksassistenter, og af de tidligere borgerservice-medarbejdere.

Adgang til borgerserviceydelser tilrettelægges og tilpasses løbende i forhold til efterspørgsel og ressourcer. På vagt i i KVIK-kuben i Magion er altid både et ‘borgerservice-menneske’ og et ‘biblioteksmenneske’, og de besvarer spørgsmål på kryds og tværs. Ønskes mere dybdegående vejledning trækker man ved KVIK blot et nummer til SERVICE-kuben. Her, mere diskret bagerst i det store biblioteksrum, kan man i ro og mag tale med en medarbejder og få mere personlig vejledning. Selvbetjeningsløsningerne i borgerservice er til rådighed i bibliotekets øvrige åbningstid.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...