Bred politisk opbakning er afgørende for Albertslunds kulturliv og ny kulturpolitik

Skrevet af

9. december, 2020

Efter et år med svære budgetudfordringer, ser Albertslund nu fremad.

Hvordan ser du bibliotekets rolle i fremtiden, hvor Hedemarken er nedlagt?

– Biblioteket har altid haft en stor rolle i kulturlivet og udviklingen af kulturlivet i Albertslund. Med lukningen af filialen i Hedemarken, betyder det selvfølgelig, at biblioteket kommer til at have et større ansvar, for at alle vore borgere får mødt biblioteket. Jeg ved allerede nu, at vores ledere og medarbejdere arbejder med nogle innovative og midlertidige løsninger ude i byen, så de kan nå så langt ud som muligt.

Albertslund måtte gennem store besparelser for budget 2020-2021. Hvad betyder det for jeres kultur og fritidsliv?

– Det er aldrig rart at skulle spare. Men desværre stod vi overfor et svært budget, der betød, at vi blev nødt til at tage en stor sparerunde på biblioteket. Til gengæld var det fra politisk side yderst vigtigt for os at give biblioteket mulighed for selv at finde  besparelsesmuligheder. En sparerunde vil altid have en effekt, men som kulturudvalgsformand er jeg sikker på, at vores institutioner og foreninger vil tænke nye løsninger, så vi stadig vil have mange kulturaktiviteter af høj kvalitet.

Kommunen er i gang med at lave en ny kultur- og fritidspolitik, hvad skal dens fokus være og hvornår skal den være klar?

– Med vores nye kultur- og fritidspolitik skal vi sætte fokus på alt det gode, vi gør, så vi kan videreudvikle på det samtidig med, at der kan være plads til nye initiativer i byen.
Politiken er langt fra klar, og jeg kan derfor ikke med sikkerhed fortælle, hvad den kommer til at indeholde, men jeg kan med sikkerhed sige, at det kommer til at være en kultur- og fritidspolitik, der er til alle og for alle Albertslund borgere.
Forhåbentlig er den klar i løbet af 2021, men desværre har vi været en del forsinket på grund af COVID-19. Vi er et udvalg, hvor mange af vi politikere i forvejen er en del af kultur- og fritidslivet i byen, og derfor tror jeg netop, at denne kultur- og fritidspolitik kommer til at være præget af vores alles holdninger, og forhåbentlig bliver det også en politik, der får bred opbakning i kommunalbestyrelsen.

■ Det Radikale Venstre er med i kommunens budget for 2021, oplyser Hediye Temiz. Et budget, der skal gøre Albertslund mere aktiv, tryggere og grønne. Helt konkret har hun selv arbejdet for at få følgende ting med i budgettet:

Sportstrappen: En indsats, der forbinder folkeskolens 0.-1. klasse og idrætsforeningerne, så̊ klasserne bliver præsenteret for nogle idrætsforløb i samarbejde med foreningerne og gør vores børn mere aktive.
Tryghedsinitiativer: Der bliver arbejdet i en tænketank med at få̊ konkrete løsninger på̊ de udfordringer, vi har i byen. Bl.a. nogle tiltag, der kan indgå̊ i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så̊ man kan få̊ en SSP lignende indsats. Og muligheden for at få̊ nogle gadeplansmedarbejdere, der kan fungere som rollemodeller.
Musikteatret: Her spares ikke i 2021, og vi ser på̊ hvordan flere foreninger kan få̊ gavn af musikteatret, nå̊r lokalerne stå̊r ubenyttede. Desuden er det skrevet ind i aftalen, at musikteatrets foyer og biblioteket skal have en mulig samdrift, så̊ man kan skabe mere liv dernede. Flere af os ser gerne, at man kan få̊ gang i et studiemiljø der.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...