Campus Bindslev Plads – et nyt fælles byrum, et laboratoriumtil læring, kreativitet og kultur

Skrevet af

Lars Bornæs

2 december, 2014

Silkeborg Bibliotek er, som en af seks partnere på den gamle markedsplads, Campus Bindslevs Plads i Silkeborg, reelt trådt ind i en ny udvikling og transformation til det moderne folkebibliotek. De øvrige fem parter i Campus Bindslevs Plads er matrikelnaboerne Silkeborg Business College, Th. Langs HF & VUC, Den Kreative Skole, Th. Langs Skole og Folkeskolen i Silkeborg, som i øvrigt bringer et Fab Lab ind i foretagendet.

Opgør med silotænkning og ny vision
På Campus Bindslevs Plads skal der skabes ny læring og dannelse. En ny læring, som mixer praksis med perspektiv og udsyn og ikke mindst en ny læring, som udvikles i fællesskaber på tværs af de klassiske institutioners silotænkning.

Ambitionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, virksomheder og borgere i al almindelighed lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. Campus vil være partnernes laboratorium, hvor synergi høstes og nye læringsformer og inspiration hjembringes til moderinstitutionerne.

Til formålet er skabt en vision med udgangspunkt i et tættere samspil omkring udvikling af ny læring mellem ansatte på de seks arbejdspladser, samt udvikling af et nyt fysisk læringsmiljø på ca. 1.400 m2 i direkte fysisk forlængelse af Silkeborg Bibliotek. En ny fælles indgang for Campus bygning og folkebibliotek indikerer den værtsrolle Silkeborg Bibliotek har påtaget sig for Campus Bindslevs Plads. Det nye fysiske læringsmiljø designes til at understøtte fremtidens krav til ny læring.

Biblioteket i værtsrollen
Campus Bindslevs Plads vil fundamentalt ændre Silkeborg Biblioteks rolle overfor brugerne, og selvsamme brugeres karakteristika og krav til biblioteket vil ændre sig. Helt konkret skal indholdet af værtsrollen defineres.

Biblioteket er ansvarlig for, at huset fungerer i det daglige både på drifts- og indholdssiden. Meget indhold vil i sagens natur blive produceret af partnerne, men biblioteket skal i fællesejet også selv udvikle studieunderstøttende forløb med eksempelvis fokus på både kulturel og digital dannelse. Forløbene er primært rettet imod både folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Hertil kommer alle de aktiviteter, som i øvrigt knytter sig til et moderne folkebibliotek.

En del af disse skal flytte til Campus-huset, da ca. 30% af det, som udspiller sig her, vil have public service karakter. En del af bibliotekets tænkning har selvsagt rødder branchens ideudvikling i forbindelse med 4-rums modellen.

Hvad betyder det?
Ikke alt kan imidlertid regnes ud på forhånd. Hele projektet rejser masser af spørgsmål for biblioteket som sådan. Vil gennemsnitsalderen i folkebiblioteket falde med tyve år på seks måneder, når Campus åbner i 2017? Hvordan arbejder man med et public service begreb på en location, hvor der skal foregå planlagt undervisning? Hvordan matcher medarbejdernes kompetencer det nye tankegods på Silkeborg Bibliotek – og hvad vil det indebære, at agere vært på vegne af seks uddannelses- og kul-turinstitutioner? Hvilke konkrete ydelser bringer folkebiblioteket ind i læringsfællesskabet.? – og hvilke elementer skal der fokuseres på i udviklingen af en særlig biblioteksdidaktik.?

Mange spørgsmål. Lidt færre svar. Men som de siger i Silkeborg, “Vi har næsten to år til at øve os sammen med partnerne, så det skal nok gå”.

Brugerne vil opleve ét stort hus, hvor læring og kultur – for ikke at sige dannelse – komplementerer hinanden og skaber dynamik og livsduelighed. Et hus, som man bliver glad, klog og overrasket af at frekventere!

Følg med på www.campusbindslevsplads.dk.

Fakta: Hvad koster det og hvem betaler?
Når huset står færdigt medio 2017 har det kostet ca. 28 mio. kroner i anlæg. Den årlige drift af huset forventes at beløbe sig til ca. 2 mio. kroner årligt, som betales af partnerne. Hertil kommer anlæg af udearealer/torv til ca. 5,5 mio. kroner. Kommunen betaler anlæg, men partnerne finansierer selv husleje. Det skal dog tilføjes, at kommunen også bidrager til huslejen, qua huslejen fra biblioteket/medborgerhuset, Den Kreative Skole, Folkeskolerne og det, som kaldes ”Public Service”-tiden. Så alt i alt må man sige, at Silkeborg Kommune er langt den største bidragyder til projektet.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...