CAS – et californisk superpartnerskab

Skrevet af

26. juni, 2012

Kreativitet og innovation er ofte centralt i partnerskaber og her er CAS helt i særklasse. CAS er også særlig interessant som case, fordi partnerskabet betragtes som fundamentalt for formidlings- og udviklingsarbejdet, og ikke alene omfatter de tre parter, men også andre eksterne samarbejdspartnere.

Partnerskabet som fundament
CAS arbejder bevidst og struktureret med partnerskabsdannelse. Den ses som et grundlæggende fundament for at opfylde visionerne og bygger på en meget klar strategi for, hvordan arbejdet i partnerskaber håndteres. CAS har klare krav til ressourceforbrug, til intern organisering og kommunikationen, men også for øje, at partnerskabelse kræver kompromiser. Desuden har CAS fokus på at skabe og vedligeholde sine relationer og på, hvordan bestyrelsen og andet netværk kan bruges på både kort og lang sigt.

Partnerskabsprogrammet er struktureret ud fra fire funktionsområder. Det betyder, at CAS indgår partnerskaber, som understøtter funktionsområderne: Research, Libraries and Information Services, Education og Cooperations. En række medarbejdere har partnerskaber som fast arbejdsområde, men mange er involverede i partnerskabsarbejdet, og alle i hele personalet ved, at partnerskaber er afgørende for organisationens gennemslagskraft. Partnerskaberne er altid forankret i ledergruppen for at sikre de enkelte partnerskaber det rette mandat og de rette kompetencer og ressourcer.

Sixteen Reasons og målbarhed
CAS foretager en benhård udvælgelse af, hvilke partnerskaber man indgår for at sikre, at de enkelte partnerskaber opfylder CAS’ overordnede mål, at der er målbare succeskriterier, og at man ikke har et unødigt ressourceforbrug. Alle potentielle partnerskaber skal vurderes og de, som ikke er tilstrækkeligt udbytterige, skal fravælges. Til det formål har CAS udviklet Sixteen Reasons as How to Say No!

I dette dokument stilles en række spørgsmål, som CAS systematisk gennemgår i forhold til alle forespørgsler om partnerskab. Det er f.eks. spørgsmål som:
•   Følger partnerskabet CAS’ mission og vision?
•   Vil partnerskabet have et målbart og vedvarende resultat?
•   Vil partnerskabet tilfredsstille brugernes behov?
•   Er det et partnerskab, som vi bliver nødt til at indgå f.eks. af politiske grunde?

En komplet liste over spørgsmålene kan findes i værktøjskassen 'Kom godt i gang med partnerskaber',  fra maj i år.

Niveauer og eksempler
CAS arbejder med tre partnerskabsniveauer. Det drejer sig om:
1. Formaliserede partnerskaber – bundet af skriftlige aftaler og centralt funderet i organisationen, idet der altid er medarbejdere fra udviklingsafdelingen tilknyttet projektet. Disse partnerskaber er koblet op på CAS’ overordnede strategi og mål.

2. Middle level partnerskaber – har en skriftlig aftale men arbejdet foregår decentralt. Partnerskabet skal relatere sig til CAS’ strategi og mål, men det har større mulighed for at afprøve andre og nye idéer og områder.

3. Netværkspartnere – uformelle samarbejder, der (endnu) ikke betegnes som partnerskaber, men som ofte udvikler sig til middle level partnerskaber.

Aktuelt har CAS større partnerskaber med NASA, AVIA og flere ikke-kommercielle partnere. Man samarbejder f.eks. med San Francisco Public Library om ungdomsprogrammer med fokus på at styrke ‘science literacy’ og udviklingen af en digital strategi. Mere om CAS på www.calacademy.org/.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...