Children & Young Adults

Skrevet af

14. oktober, 2019

Rapport fra IFLA børn og unge sektionen: Fokus på digitale oplevelser

Konference i Odense i marts 2020
For de næste fire år er jeg genvalgt som deltager i det internationale arbejde under IFLAs Børne- og Ungesektion. Et arbejde, der bl.a. består i planlægning af indhold for vores del af den store internationale IFLA konference samt i deltagelse i forskellige arbejdsgrupper, hvor sektionen er repræsenteret. Derudover afholdes lokale konferencer. Næste gang i Odense – fra den 27. til 29. marts. Her holdes en mini-konference om biblioteksbetjening af børn og unge med præsentationer fra Børn- og Unge sektionen under IFLA.

Hovedemnet for konferencen i 2019 var “Digitale udfordringer for biblioteksbetjeningen af børn ug unge”. Et fokus, som vedkommer mange og hvor børnebibliotekerne ofte er udfordret.

Også i Danmark, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker for nylig har arbejdet med koncepter for “Når digital tid bliver kvalitetstid. Vejen til gode digitale oplevelser for børn”, og hvor BF lige har udgivet et temanummer – “Vi skal involvere os mere i børns digitale liv”.

BIBBLIX
På IFLA konferencen i Athen hæftede jeg mig specielt ved et oplæg af Salomon Hellman fra Stockholm.

Salomon havde en præsentation om BIBBLIX – en biblioteks e-bogs app for børn. E-bogs brugen på bibliotekerne i Stockholm var stigende, men de unge brugte ikke bibliotekets hjemmeside, så børnebiblioteket ville undersøge, om der kunne udvikles en app. Og efter et grundigt forarbejde, som involverede mange samtaler med kommende brugere, gik man i gang. App’en blev lanceret tilbage i 2016 – i det små – og har siden udviklet sig.

App’en er emneopdelt, som vi kender det i mange biblioteker, med emner som fantasy, venner og veninder, spænding mv. Den er blevet en succes og har givet biblioteket en unik mulighed for at lave målrettet kommunikation med en målgruppe, som de før havde svært ved at nå. Og dens succes bevises også af, at den nu bliver til en national app, hvor 100 svenske biblioteker deltager. Henvendelse omkring projektet til salomon.hellman@stockholm.se

■ Ellers er det blot et at tilføje: Den årlige IFLA verdenskonference en fantastisk konference, med masser af spændende oplæg, posters og ikke mindst mulighed for nye netværk. Kom med næste år. Det er i Dublin fra 15. til 21. august.
 

SØREN DAHL MORTENSEN er medlem for DB af IFLA-sektionen Children & Young Adults samt bibliotekar/senior projektleder i Odense Biblioteker og Borgerservice.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...