Children & Young Adults

Skrevet af

Søren Dahl Mortensen

14 oktober, 2019

Rapport fra IFLA børn og unge sektionen: Fokus på digitale oplevelser

Konference i Odense i marts 2020
For de næste fire år er jeg genvalgt som deltager i det internationale arbejde under IFLAs Børne- og Ungesektion. Et arbejde, der bl.a. består i planlægning af indhold for vores del af den store internationale IFLA konference samt i deltagelse i forskellige arbejdsgrupper, hvor sektionen er repræsenteret. Derudover afholdes lokale konferencer. Næste gang i Odense – fra den 27. til 29. marts. Her holdes en mini-konference om biblioteksbetjening af børn og unge med præsentationer fra Børn- og Unge sektionen under IFLA.

Hovedemnet for konferencen i 2019 var “Digitale udfordringer for biblioteksbetjeningen af børn ug unge”. Et fokus, som vedkommer mange og hvor børnebibliotekerne ofte er udfordret.

Også i Danmark, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker for nylig har arbejdet med koncepter for “Når digital tid bliver kvalitetstid. Vejen til gode digitale oplevelser for børn”, og hvor BF lige har udgivet et temanummer – “Vi skal involvere os mere i børns digitale liv”.

BIBBLIX
På IFLA konferencen i Athen hæftede jeg mig specielt ved et oplæg af Salomon Hellman fra Stockholm.

Salomon havde en præsentation om BIBBLIX – en biblioteks e-bogs app for børn. E-bogs brugen på bibliotekerne i Stockholm var stigende, men de unge brugte ikke bibliotekets hjemmeside, så børnebiblioteket ville undersøge, om der kunne udvikles en app. Og efter et grundigt forarbejde, som involverede mange samtaler med kommende brugere, gik man i gang. App’en blev lanceret tilbage i 2016 – i det små – og har siden udviklet sig.

App’en er emneopdelt, som vi kender det i mange biblioteker, med emner som fantasy, venner og veninder, spænding mv. Den er blevet en succes og har givet biblioteket en unik mulighed for at lave målrettet kommunikation med en målgruppe, som de før havde svært ved at nå. Og dens succes bevises også af, at den nu bliver til en national app, hvor 100 svenske biblioteker deltager. Henvendelse omkring projektet til salomon.hellman@stockholm.se

■ Ellers er det blot et at tilføje: Den årlige IFLA verdenskonference en fantastisk konference, med masser af spændende oplæg, posters og ikke mindst mulighed for nye netværk. Kom med næste år. Det er i Dublin fra 15. til 21. august.
 

SØREN DAHL MORTENSEN er medlem for DB af IFLA-sektionen Children & Young Adults samt bibliotekar/senior projektleder i Odense Biblioteker og Borgerservice.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...